Home ข้อคิด ให้กำลังใจ บางทีเหตุผลดีๆสักข้อก็ทำให้คุณรู้จักออมเงินไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน

บางทีเหตุผลดีๆสักข้อก็ทำให้คุณรู้จักออมเงินไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน

0 second read
ปิดความเห็น บน บางทีเหตุผลดีๆสักข้อก็ทำให้คุณรู้จักออมเงินไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน
0

แต่หากศึกษาข้อดี ของการมีเงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยน วิธีคิดและเริ่มเก็บเงินเริ่มออมเงิน การออมเงินเป็นสิ่งที่ย ากแต่หาก

สามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเ พ ร า ะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงิน ออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

1 : มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออมไม่มีสมบัติอะไรเลยจะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุมากแล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

เลยดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

2 : ตัวอย่ างข้อดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บ

ข้อดีของการมีเงินออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงินบางทีเหตุผลดีๆสักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

เงินออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิกฤติเ พ ร า ะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอนอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

3 : เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่ว คิ้วขมวดเ พ ร า ะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

4 : มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้นไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้อง ทำ ง า นมากขึ้น ชีวิต

มีอิสระมากขึ้นอย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

5 : มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่ายเ พ ร า ะตัวเองก็เจ็บป่วย

มีหลายโ ร คหากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลานแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พ ย  า ย  าม

แย่งสมบัติ

6 : เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำลงชีวิต หากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคง

มากขึ้น

7 : เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้ม หาย จาก เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้อง เตรียมตัว รับมือ

อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงิน

ไว้ใช่ในสถานะการสำคัญ

8 : เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซม ข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สิน ต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหายตามวันเวลา ดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่าย

เป็นค่าซ่อมบำรุง

9 : มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เ พ ร า ะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลง

หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

10 : เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ

11 : เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม เ พ ร า ะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน

หรือสิ่งสำคัณต่างๆ

12 : เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุน อย่ างการซื้อหุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปีก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี

อย่ างการซื้ อ หุ้ น เก็บไว้สัก 3 ล้านก็จะมีรายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียง พอต่อการใช้จ่าย ใน

แต่ละเดือนสบาย ๆข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์ กับตัวผู้ออมเองโดยเฉพาะย ามแก่ชรา

จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เ พ ร า ะทุกวันนี้อย่ าไปหวังพึ่งพาใครมีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …