Home ข้อคิด ให้กำลังใจ บุคคล 5 ประเภทที่ไม่ควรยุ่งไม่ควรคบ ออกให้ไกลได้ยิ่งดี

บุคคล 5 ประเภทที่ไม่ควรยุ่งไม่ควรคบ ออกให้ไกลได้ยิ่งดี

0 second read
ปิดความเห็น บน บุคคล 5 ประเภทที่ไม่ควรยุ่งไม่ควรคบ ออกให้ไกลได้ยิ่งดี
0

ในตำราพิชัยยุทธของขงเบ้ง มีบทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดคน ชั่ ว ในบ้านเมือง

โดยจัดคนแบบนี้ไว้ว่า “ห้า ชั่ ว ” ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคบหาคน

เหล่านี้ไว้ คนเหล่านี้ คือ คนเจ้าเล่ห์ ไร้ศีลสัตย์ ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล อย่ า

ได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนม ให้ปลีกตัวออกห่าง หากมีอยู่ในองค์กรอาจทำให้องค์กร

หรือส่วนรวมเสื่อมเสีย หากคบไว้เป็นมิตรล้วน แต่จะนำความเดือดร้อนมาให้

1. เฝ้าจับผิด

คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บ คอยจับผิด และยุยง

ให้คนแ ต กแยกกัน ก่อให้เกิดความสับสน ในหมู่

คน เห็นใครทำอะไรผิดนิดผิดหน่อยชอบทำเป็น

เรื่องราวใหญ่โตให้บานปลาย แต่ความผิดของ

ตัวเองนั้นกลับทำเป็นมองไม่เห็น

2. ชอบแบ่งพรรคแบ่งพวก

ชอบตั้งสมัครพรรคพวกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แบ่ง

พรรคแบ่งพวก สมคบคิดกัน เฝ้าจงใจหาเรื่องใ ส่

ร้ า ย คนอื่นให้เสื่ อมเสี ย หาประโยชน์ใส่ตัวเอง

ด้วยการ ทำ ล า ย ผู้อื่น

3. ประจบ สอพลอ

คนประเภทคอยเอาใจใส่แต่คนที่มีผลประโยชน์

ให้แก่ตัวเอง บางคนถึงขั้นแอบคบค้าสมาคมกับ

ข้าศึกอย่ างลับๆ ไม่สนใจความเป็นอยู่ของคนใน

ทีม ยอมทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองรอด คนเหล่านี้

ล้วนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วย เล่ห์เหลี่ยม ไ ร้ ศีล ไร้สัตย์

4. เรียกร้องความสนใจ

พวกที่ชอบประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียม สวมใส่

เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ดำรงชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือย

และสิ้นเปลือง ชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลกแต กต่าง

ไปจากผู้คนทั้งหลาย มีความคิด ความอ่าน หรือมี

แนวทางชีวิตที่ขัดต่อสังคม ส่วนใหญ่ล้วนแต่นำมา

ซึ่งความแต กแยก อยา กให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้

5. ขยายเรื่องราว ชอบสร้างเรื่อง

พวกที่ชอบเล่าเรื่องไม่ตรงตามความเป็นจริง ได้ยิน

มาแค่หนึ่งพูดต่อให้ฟังสิบ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง

ใหญ่ เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจผิด ชอบคุยโวโอ้อวด

สร้างข่าวลือที่เป็นเท็จให้แพร่หลาย

ทางที่ดีนั้น เราอย่ าได้ถามหาความจริงใจกับคนทั้งห้าประเภทนี้เลย เราพึงปลีกตัว

อยู่ให้ห่าง ระมัดระวัง อย่ าให้ได้ใกล้ชิดสนิทสนม หรือหลงไปไว้ เ นื้ อ เชื่อใจเป็นอันขาด…

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …