Home ข้อคิด ให้กำลังใจ บุคลิกภาพที่ดีสร้างเสริมกันได้ไม่มีใครดูดีมาแต่อ้อนแต่ออก

บุคลิกภาพที่ดีสร้างเสริมกันได้ไม่มีใครดูดีมาแต่อ้อนแต่ออก

0 second read
ปิดความเห็น บน บุคลิกภาพที่ดีสร้างเสริมกันได้ไม่มีใครดูดีมาแต่อ้อนแต่ออก
0

7 ปัจจัยที่ช่วยให้บุคลิกภาพดี

บุคลิกภาพ เป็นเรื่องของภาพรวมที่ตัวเราแสดงออกไป ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว โดยมีคนอื่นมองอยู่หรือรู้สึกกับสิ่ง

ที่เราแสดงออก ดังนั้น จึงต้องมีการระมัดระวังและตกแต่งเสริมเติมให้ บุคลิกภาพ ของเรายิ่ง น่ามอง และเป็น

ที่ ประทับใจ ของคนรอบตัวมี 7 ข้อที่อย ากเตือนให้ดูแล ใส่ใจ และนำไปเป็นองค์ประกอบของการสร้างสรรค์

หรือตกแต่งบุคลิกภาพ ให้ไฉไลยิ่งกว่าเดิม คือ

1 : การมอง

ทราบไหมคะว่า สายตา สามารถบอกถึง ความรัก ความ เกลียดชัง ความ เมตตาปรานี ความ โกรธแค้น ความ

เ ค า รพนับถือ หรือความ เหยียดหย าม ดูหมิ่นดูแคลน ได้ ฉะนั้น เมื่อเราจะมองใคร เราจะต้องพย าย ามใช้

สายตาด้วยความสุภาพเรียบร้อย ระวังในการใช้สายตาอย่ าให้คนอื่นเกิดความเข้าใจผิดหรือรู้สึกติดลบได้

2 : การแต่งกาย

การแต่งกาย บ่งบอกความ พิถีพิถัน และ เอาใจใส่ตัวเอง ช่วยทำให้คนคนหนึ่ง ดูดีหรือดูแย่ ได้ ทุกครั้งที่เลือก

เครื่องแต่งกายหรือกำลังจะแต่งกาย ให้ต้องคำนึงถึงความสะอาดเรียบร้อยถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ

แต่งกายให้พอดี อย่ าให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนกลายเป็นน่าเกลียด

3 : การพูด

ต้องมีศิลปะในการพูด พูดให้ชนะใจผู้ฟัง โดยจะต้องใช้คำพูดที่มี เหตุผล สุภาพ ไพเราะ มีน้ำเสียงชวนฟัง

เสียงดังฟังชัด ฉะฉาน และใช้คำพูดที่เหมาะสมกับผู้ฟัง โดยคำนึงถึงวัย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ

และความสนใจพิเศษของผู้ฟัง ทั้งยังต้องคำนึงถึงสถานที่ เวลา และโอกาสด้วย

4 : การเดิน

ให้ เดินตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง เพื่อให้ดูสง่า แต่ไม่ต้องถึงกับหลังตรงตัวแข็งเหมือนนักเรียนนายร้อย เดินให้มี

ท่าทางสง่า และ เรียบร้อย เวลาเดินให้ก้าวเท้าย าวพอประมาณ และสอดคล้องกับเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่สวม

ใส่ ว่าก้าแค่ไหนจึงดูคล่องแคล่วและปลอดภัย ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดังจนเกินไป เ พ ร า ะเสียง

ฝีเท้าจะไปรบกวนผู้อื่น ไม่เดินผ่ากลางผู้อื่นที่ยืนสนทนากันอยู่

5 : การแสดงท่าทาง

ต้องระวังท่าทางที่ไม่สวยงาม เวลาพูดหรือทำอะไรก็ตาม อย่ ามีการแสดงท่าประกอบมากเกินไปจนน่าเกลียด

หรือแสดงท่าที่ไม่สุภาพ ท่าทางที่ดีจะต้องมาจากพื้นฐานของความ สงบ สำรวม ให้เกียรติ ทั้งแก่ตนเองและ

ผู้อื่น ควรมีท่าทางประกอบเพื่อให้ดู ผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ สง่า และเสริมในสิ่งที่พูดหรือเล่า นอกเหนือ

จากนั้นอาจไม่จำเป็นต้องมีท่าทางประกอบแต่อย่ างใด

6 : ทักษะในการทำงาน

ในการทำงานใดๆ ก็ตามจะต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ ต้องทำด้วยท่าทาง คล่องแคล่ว ด้วยความ ชำนาญ

และให้ได้ผลงานดีเด่น ทำด้วยความ มุ่งมั่นตั้งใจ อย่ าให้น้อยไปกว่าความสามารถที่เรามีหรือทำได้ความน่า

ชื่นใจของผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างานทุกคนก็คือ การมีเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องที่ทำงาน เต็มความสามารถ

อยู่ตลอดเวลา นั่นคือบุคลิกแห่งความสำเร็จด้วยค่ะ

7 : สุขภาพ

ต้องระวังสุขภาพให้ดี อย่ าให้มีโรค ระวังรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ผู้ที่ป่วยออดๆ แอดๆ

จะดูเป็นคนขี้โรค ซึ่งน่าเป็นห่วงมากกว่าน่าชื่นชม ดูอ่อนแอ ไม่คล่องแคล่ว โรคบางรคส่งผลถึงความซีดเซียว

ห่อเหี่ยว หม่นหมอง จึงไม่มีสง่าราศี การดูแลสุขภาพให้ดีคือต้นทุนของการพัฒนาบุคลิกภาพที่สำคัญที่สุด

สุขภาพ นั้น ยังหมายรวมถึง รูปร่าง และ ทรวดทรง ด้วย อย ากแต่งกายได้ สวย หล่อ มีสง่า สะดุดตาก็ต้อง

มีรูปร่างที่ดีเป็นพื้นฐานอยู่ก่อน เสื้อผ้าที่มี รสนิยม เข้ากับสีผิว กาลเทศะ และฐานภาพของผู้สวมใส่จะยิ่ง

ขับเน้นให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

บุคลิกภาพที่ดีสร้างเสริมกันได้ค่ะ ไม่มีใครดูดีมาแต่อ้อนแต่ออก
มาพัฒนากันทีละเล็กทีละน้อยในภายหลังทั้งนั้น แต่ต้องทำอย่ างเป็นธรรมชาติ
นั่นแหละค่ะ คือความดูดีที่แท้จริง

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …