Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ในบางครั้งคนเราก็คิดน้อยจนเกินไปโดยที่ไม่มีการไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน

ในบางครั้งคนเราก็คิดน้อยจนเกินไปโดยที่ไม่มีการไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน

0 second read
ปิดความเห็น บน ในบางครั้งคนเราก็คิดน้อยจนเกินไปโดยที่ไม่มีการไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน
0

การเป็น คนคิดน้อย ๆ บ้างในบางเรื่อง ก็อาจมีส่วนช่วยสร้างข้อดีให้กับตัวเองได้ แต่ในขณะเดียวกันการเป็นคนที่คิดอะไร

น้อยจน “เกินไป” ในบางที ก็อาจเป็นสิ่งที่สามารถช่วยทำเกิด เ รื่ อ ง แ ย่ ๆ ขึ้นได้ เช่นเดียวกัน

1 : ทำ ไม่ดีต่อ ความรู้สึกคนอื่น

การเป็นคนที่มีนิสัยคิดน้อย บางครั้งก็อาจเป็นการมุ่ง ทำไม่ดีต่อ ความรู้สึกของคนอื่น ในทางอ้อมได้แบบไม่รู้ตัวเ พ ร า ะการ

มัวแต่คิดแค่ว่าอย ากที่จะลงมือทำโดยทันที จนได้มองข้ามความรู้สึกของคนรอบข้างไปซึ่งสุดท้ายแล้ว ก็คงไม่สามารถย้อน

กลับมาสร้างความรู้สึกที่พังลงไปแล้วให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ใหม่ เ พ ร า ะทางเดียวที่จะช่วยทำให้ความ รู้ สึ ก แ ย่ ๆ

พวกนั้น กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้คือ การยอมรับผิด และระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีก

2 : ทำให้สถานการณ์ แ ย่ ล ง

บางสถานการณ์ที่กำลังจะดีขึ้น อาจกลับกลายเป็นว่า แ ย่ ล ง ไ ด้ เนื่องมาจากความคิดน้อยที่ไม่ทันได้มองเห็นถึงผลลัพธ์ที่

จะตามมาซึ่งหลายครั้งที่การพูดจาแบบไม่รู้จักคิด หรือพฤติก ร ร มที่ไม่ทันได้คิดของคนเรามักมีส่วนทำให้สถานการณ์ต่างๆ

เ ล วลงมากกว่าจะดีขึ้นได้ด้วยซ้ำ

3 : เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น

บ่อยครั้งที่ความเป็นคนคิดน้อยจนเกินไป มักมีส่วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้นมากเ พ ร า ะความที่ไม่รู้จักคิดให้รอบ

ครอบ หรือไตร่ตรองให้ดีก่อนลงมือทำจึงทำให้ต้องมานั่งแก้ไขปัญหา และรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่ างหลีก

เลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่ค่อนข้างมีผลกระทบต่อคนส่วนรวม ทำให้การแก้ไขปัญหาจบลง

อย่ างย ากลำบาก

4 : ทำไม่ดีกับ ตัวเอง

ผลจากความคิดน้อย หรือความไม่รู้จักคิดในตัวคนเรา ก็มักจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถย้อนกลับมาทำ ไม่ดีกับ ตัวเราเองอย่ าง

หลบเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผลของการกระทำที่ตนเองเป็นคนก่อไว้ดังนั้น ในเมื่อเป็นคนสร้างปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาแล้ว ก็ควรจะ

ต้องเป็นคนเดียวกันกับที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้จบลงไปด้วย ซึ่งก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่า ในระหว่างทางที่ต้องดำเนินการแก้ไข

จะเกิดการ ทำไม่ดีกับความรู้สึกของตัวเองขึ้นได้มากน้อยเพียงใด

5 : ถูกมองว่าไม่รู้จักคิด

ข้อเสียของการเป็นคนคิดน้อยที่จัดว่า แ ย่ ที่สุดคือ การถูกมองจากสายตาของคนรอบข้างว่าเป็น “พวกไม่รู้จักคิด” ซึ่งปฏิเสธ

ไม่ได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบ่งบอกตัวตน และวุฒิภาวะของคนๆ นั้นได้เป็นอย่ างดีอีกทั้ง ยังช่วยให้ลบล้างความน่าเชื่อ

ถือที่เคยมี เ พ ร า ะผลจากการกระทำที่ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักมองให้หลากหลายมุม และการใช้ความคิดที่มีอยู่น้อยจนเกินไป

6 : ดูเหมือนไม่แคร์ใคร

คงต้องยอมรับว่าในบางครั้ง พวกที่คิดอะไรน้อยจนเกินไปมักจะมีภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยแคร์อะไรมากมายสักเท่าไหร่

นักเ พ ร า ะได้ทำการมองข้ามความสำคัญของคนอื่นไปแล้ว จึงทำให้ไม่ได้คิดทบทวนมาอย่ างดีก่อนที่จะลงมือทำ ดังนั้นเมื่อ

คิดน้อยจนเกินไป ก็มีส่วนทำให้ลืมนึกถึงผลกระทบที่จะตามมา รวมถึงความรู้สึกต่างๆ ของคนรอบข้างที่จะมีผลต่อสิ่งเหล่านั้น

7 : รับมือกับ ปั ญ ห า ไม่ทัน

พอได้กลายเป็นคนที่คิดอะไรน้อยๆ แล้ว ก็มักจะลืมตัวและไม่รู้จักที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆให้ดีเสียก่อน จนส่งผลให้ไม่ได้เตรียม

พร้อมในการรับมือถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยเมื่อปัญหาเกิดขึ้น จึงไม่แปลกใจว่า ทำไมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้อย่ างทันท่วงที เ พ ร า ะสืบเนื่องมาจากผลของการคิดน้อยทั้งนั้น

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …