Home ข้อคิด ให้กำลังใจ บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้างเบื่อหน่าย

บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้างเบื่อหน่าย

0 second read
ปิดความเห็น บน บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้างเบื่อหน่าย
0

ในสังคมทุกวันนี้คงปฏิเส ธ ไม่ได้เลยว่ามีคนอยู่หลากหลายประเภทจริงๆ ซึ่งบางคนก็เข้าข่ายไม่มีใครอย ากคบหาด้วย และ

บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัว ทำให้คนรอบข้างต้องเบื่ อ หน่ายในจำนวนนี้ มีอยู่จำพวกหนึ่งที่ถูกเรียก ว่า เป็น

“คนโ ง่ ชอบอวดฉลาด” ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า     “คนโ ง่ ” มักมีนิสัยที่แตกต่างจาก “คนฉลาด”  อยู่ 5 อย่ างด้วยกัน

1 : คนโ ง่ จะไม่สนความต้องการและ ความรู้สึกของผู้อื่น

จากผลการศึกษาคนอเมริกันหลายพันคน โดยรัสเซลเจมส์ แห่งมหาวิทย า ลัย เ ท็ ก ซั ส เ ทคพบว่าคนที่มีไอคิวสูงจะมีแนว

โน้มที่จะเข้าใจ เห็นอก เห็นใจ ผู้อื่น และ หยิบยื่น ความช่วยเหลือให้ใครโดย ไม่หวัง ผลตอบแทน ต่างจากคนโ ง่ ที่แทบจะ

จินตนาการไม่ออกเลยว่าคนอื่น จะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้ อย่ า งไรอีกทั้งยังมองด้วยว่า การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้

อะไรกลับคืนมาถือเป็นเรื่องแปลก

2 : คนโ ง่ มักจะคิด ว่าตัวเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ ที่มีความขัดแย้ ง คนโ ง่ จะเถียงอย่ า งเอาจริงเอาจัง เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะและแทบจะไม่สนเลยว่าในวง

สนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเอง อยู่ด้วยหรือไม่ขณะที่คนฉลาด จะเข้าใจและพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างไป จาก

ตัวเองซึ่งนักจิตวิทย าชื่อดัง เดวิดดันนิ่งเผยว่าคนฉลาดจะตั้งใจฟังและ พิจารณาเรื่องทั้งหมดก่อนจะตั ด สินใจ หรือพูด

อะไรออกไป

3 : คนโ ง่ จะแสดงอาการโมโห และก้า ว ร้า ว เพื่อกลบเกลื่อน

เวลาที่คนโ ง่ รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่ า งที่คิด หรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้พวกเขาจะแสดงอาการโมโหและก้า ว ร้า ว

เพื่อเป็นการกลบเกลื่อนซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติก ร ร ม ก้าวร้าวกับระดับไอคิวโดยนักวิจัย จากมหาวิทย า ลัย มิชิแกนที่

ใช้เวลานานถึง 22 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์กันจากคนที่มีระดับความฉลาด น้อยจะมีพฤติ ก ร ร ม ที่ก้าวร้าวมากกว่าหากใน

ชีวิตเราต้องเจอคนจำพวกนี้และไม่สามารถหลีกเลี่ ย ง ได้ ก็ให้นึกเสียว่าเป็นนิสัยของคนโ ง่ ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกันเผื่อจะ

ช่วยให้เข้าใจและรู้สึกเห็นใจ คนเหล่านี้ ได้มากขึ้น

4 : คนโ ง่ ชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่น

คนโ ง่ ไม่ชอบรับผิด ในสิ่งที่ตัวเองทำและมักโยนความผิดให้ผู้อื่น ซึ่งผลการศึกษาด้านประสาทวิทย าโดย เ จ สั น เ อ ส

โ ม เ ซ อ ร์ จากมหาวิทย า ลัยมิชิแกนสเตทพบว่าส ม อ งของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไปเมื่อมีความผิดพลา ด

เกิดขึ้นเ พ ร า ะพวกเขารู้ว่าความผิดพลา ดทุกอย่ า งจะเป็นบทเรียน ให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำสอง

5 : คนโ ง่ คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น

คนโ ง่ มีแนวโน้ม ที่จะชอบวิ จ า ร ณ์ หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าเ พ ร า ะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าและมักเป็นพวก

ชอบ ตั ด สินคนอื่นไปก่อนโดยมี ความลำเอียงเป็นที่ตั้งนอกจากนี้นักวิทย าศาสตร์ จากมหาวิทย า ลัย บร็อคยังพบด้วยว่าคน

ที่ไอคิวต่ำมีแนวโน้มชอบการลงโทษ ที่รุนแรง ม า ก ก ว่ า

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …