Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ปัญหาเรื่องการเงินถือว่าเป็นปัญหาของใครหลายคนที่ไม่อย ากพบเจอ

ปัญหาเรื่องการเงินถือว่าเป็นปัญหาของใครหลายคนที่ไม่อย ากพบเจอ

0 second read
ปิดความเห็น บน ปัญหาเรื่องการเงินถือว่าเป็นปัญหาของใครหลายคนที่ไม่อย ากพบเจอ
0

ปัญหาเรื่องการเงิน ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆ คน ไม่ อย าก จะเจอเลยก็ว่าได้ ซึ่งโดยรวมแล้วปัญหาเรื่องเงินนั้นก็มักจะมาจาก

ตัวเราเอง ที่ไม่รู้จักที่จะฝึกให้มีนิสั ยการเงินที่ดีพวกเราที่มีนิสั ยเหล่านี้อยู่ ปรับเปลี่ยนกัน จะได้ไม่ประสบปัญหาเรื่องเงินนั่นเอง

4 นิสั ยการใช้เงินที่จะทำให้มี ปัญหาเรื่องการเงิน

1 : ไม่มีเงินเก็บเลย

การที่ทำงานแต่ไม่มีเงินเก็บเลยนี้ ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่ างยิ่งครับ เ พ ร า ะเมื่อเกิ ด เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ นขึ้นเราอาจจะเดื อด

ร้ อนจนถึงขั้นเป็นหนี้เลยก็ได้ เนื่องจากเราไม่มีเงินเก็บสำรองไว้ใช้จ่ายสำหรับส่วนนี้นั่นเองใครที่เป็นแบบนี้อยู่แนะนำว่า ให้

รีบแก้ไขก่อนที่จะสายครับ

2 : เศรษฐีเงินผ่ อ น

ไม่เถียงว่าการซื้ อสินค้าเงิน ผ่ อ น นั้นให้ผลในแ ง่ดีกับเราหลายอย่ าง เช่น ได้ของมาใช้ก่อนแล้วค่อยผ่ อ น จ่ายทีหลัง ทำให้

เราสามารถนำเงินที่มีอยู่ไปหมุนใช้จ่ายในส่วนอื่นๆที่จำเป็นก่อนได้ เป็นต้น แต่ทว่าหากเรานั้นซื้ อของแบบผ่ อ น ไว้มากๆ ก็

อาจจะทำให้เรานั้นมีปัญหาการเงินก็ได้

3 : เงินเดือนออกไม่ทันไรก็หมด

หลายคนเป็นในข้อนี้ ก็คือ เงินเดือนออกได้ไม่เท่าไหร่ก็ใช้จ่ายออกไปแทบจะหมดเลยหรือบางคนนั้นอาจจะใช้จนหมดเลยก็

ได้ซึ่งสิ่งที่ใช้จ่ายไปนั้นก็อาจจะมีทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่าปัญหานั้นอยู่ที่ว่าภายในเดือนนั้นๆ เราจะเอาเงินที่ไหน

มาใช้จ่ายในเมื่อรายได้อย่ างเงินเดือนที่ได้รับมานั้นหมดไปเสี ยแล้ว ซึ่งบางคนนั้นมีรายได้จากหลายทางเ พ ร า ะมีอาชีพ

เสริมด้วยก็อาจจะไม่กระทบสักเท่าไหร่ แต่สำหรับคนที่มีรายได้ทางเดียวนั้นอาจจะหนีไม่พ้ นการเป็นหนี้ก็ได้ ดังนั้นเราจึง

ควรวางแผนใช้เงินที่เราได้รับมาให้ดีที่สุด เพื่อหลี กเลี่ ยงเหตุการณ์นี้

4 : ซื้ อของเกินตัว

ข้อนี้ถือว่าสำคัญมากๆ เ พ ร า ะหากเรามีรายได้ไม่เพียงพอกับที่เราใช้จ่าย ปลายทางก็คงไม่พ้ นการเป็นหนี้อย่ างแน่นอน

ดังนั้นหากจะซื้ อของอะไรก็ควรดูถึงรายได้ของเราด้วยว่าเพียงพอที่จะซื้ อหรือไม่ หากซื้ อแล้วต้องเป็นหนี้ก็คงไม่ดีแน่ๆ

หากใครมีนิสั ยการเงินที่เราว่ามาในวันนี้อยู่ ก็ขอแนะนำให้ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นจะเป็นการดีกว่าครับก่อนที่ วิ ก ฤ ติ ทาง

การเงินจะเกิ ดขึ้นกับเรา โดยเราอาจจะเริ่มปรับนิสั ยการเงินด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายทั้งหมดของเราก่อนแล้วจึง

มาดูและค่อยๆ ตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมดเพื่อที่เราจะได้มีเงินเหลือพอสำหรับใช้งานรวมถึงเก็บออมไว้

สร้างอนาคตของเราด้วยครับอย่ าทำอะไรเกินตัว ทำสิ่งที่ทำได้ด้วยตัวเอง ก็พอแล้ว..

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …