Home เรื่องของความรัก ผลกร รมติดจรวดของการทิ้งครอบครัวไปหาเศษหาเลยนอกบ้าน

ผลกร รมติดจรวดของการทิ้งครอบครัวไปหาเศษหาเลยนอกบ้าน

0 second read
ปิดความเห็น บน ผลกร รมติดจรวดของการทิ้งครอบครัวไปหาเศษหาเลยนอกบ้าน
0

กร รมที่ติดจรวดของคนที่นอกใจแฟนทิ้งครอบครัวไปหาเศษหาเลยนอกบ้าน

มาดู ก ร ร ม ติดจรวดของคนที่ทิ้งครอบครัว ไปหาความสุข คนที่นอกใจแฟน

1 : เ มื่ อยังมีชีวิตกร รมที่ได้กระทำ จะส่งผลให้ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็

มักถูกคนอื่นแ ย่ งชิงไปไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไป ต้องช้ำใจ

อยู่ตลอด

2 : เมื่อเป็นคน ลักกินขโมยกินนอกใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไปจากที่เคย

ก ล้า หาญ มั่นใจ จิตใจแน่วแน่ก็เสื่อมลงเป็นคนขี้ ระแวงหัวเสียง่ายกังวลไป

ซะทุกอย่ างกลัวคนจะทำไม่ดี กลัวคนจะรังเกียจแม้มีเงินทองมากใส่ เครื่อง

ประดับดีๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

3 : ชีวิต มีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

4 : บุตรบริวาร คนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟัง ว่ากันว่าหากมีลูกก็จะได้ลูกเ วร ลูก

ก ร รมที่นำแต่ความเดือดร้อน ทุกใจมากให้ จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มีมีแต่

นำความเสีย หายมาให้

5 : ไรซึ่งเกียร, ชื่อเสียง, และการยอมรับ คนที่นอกใจคนอื่นเลือกคบชู้ แม้ชีวิต

ทั่วไป จะดูดีหรือสวยงามเพียงไรแต่ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบ

ข้างมีแต่คนนินทาต่อหน้าแม้ทำดีแต่รับหลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ไม่ดีเสียๆ

หายๆไม่สามารถ ทำงานที่มีเกียรติได้ เ พ ร า ะ ไม่เจริญทำได้ไม่นานก็มีเรื่อง

เสียหาย คนรอบข้างรังเกลีย ด

6 : โ ร ค เยอะ ป่ว ย ง่ายคนที่ทำชู้แ ย่ งสามีแ ย่ ง เ มี ยค นอื่นมาก ๆ อีกหนึ่ง

ผลกร รมที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องโร คภัยโดยเฉพา ะโร คลับๆ ที่เกี่ยวกับอวัยว ะ

เพ ศมักมีอาการกัน แถบทุกคนจากผลกร รมนี้ต่างกันแค่มากน้อยเท่านั้นเอง

7 : ห ากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนจากโลกนี้ ชั่ ว ระยะหนึ่งจะ

นึ กถึงแต่กร รมชั่ ว ที่ทำการนอกใจไว้จากความเป็นคนก็มีแต่นรกและความ

เป็นเ ป ร ตที่แสนทร มาน เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ตามผลก รรมที่ได้กระทำ

ไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาปครั้งนี้เป็นคนที่ดีมากมีศิลธรรมมาก ผลของบาป

ก รร ม ก็จะยิ่งหนา แน่นและย าวนานมากขึ้นไปเท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจ

จะยังไม่ได้กลับมาเป็น คนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ก็เป็นคนต ร ะ กูล

ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …