Home ข้อคิด ให้กำลังใจ พ่อแม่นั้นคือพระแท้ในบ้าน ทำบุญกับท่านมีแต่เจริญ

พ่อแม่นั้นคือพระแท้ในบ้าน ทำบุญกับท่านมีแต่เจริญ

0 second read
ปิดความเห็น บน พ่อแม่นั้นคือพระแท้ในบ้าน ทำบุญกับท่านมีแต่เจริญ
0

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ ถ้าหากบุญสามารถ กำหนดเป็นตัวเลขได้ ผลก็คงจะออกมาประมาณนี้..

ทำบุญให้กับพระ ได้บุญ 50 ทำบุญให้กับผู้ด้อยโอกาสได้บุญ 60 ทำบุญให้ผู้ย ากไร้ได้บุญ 70

ทำบุญให้ผู้อดอย ากได้บุญ 80 ทำบุญให้ พ่อแม่ได้บุญ 100“จัดอาหาร ล้วนชั้นเลิศ ถวายพระต้องสละทั้งเวลา

และทรัพย์สิน หวังผลบุญ หนุนนำ ค้ำชีวินพระได้กิน ของดีกันทุกวันไปพระแท้แท้ พ่อแม่เรา ที่อยู่บ้าน

ข้าวสักจาน เคยตักให้ ท่านไหม ท่านกินอยู่ หลับนอน กันอ ย่ า งไรแค่โทรไปวันละครั้ง ยังไม่มีรีบเถอะครับ

ทำบุญกับ พ่อแม่ดีแน่แท้ ก่อนท่านจากไป กลายเป็นผี ผลบุญการ กตัญญู กตเวที

นั้นมากมี เหลือล้นพ้น ประมาณต่อให้ตัก บาตรพระ เป็นล้านครั้งสร้างโบสถ์หลัง

ใหญ่โต มหาศาลผลบุญไม่ เทียบเท่า ข้าวหนึ่งจานที่เราท่าน ป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว”

ควรทำบุญกับพ่อแม่อย่ างไร ?

จากคุณดังตฤณ ครูทางธรรมของคนไทย หลายๆ คนที่ช่วยชี้แนะคำสอนให้กับคนไทย จำนวนมาก

เกี่ยวกับธรรมะที่ถูกต้อง ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าสวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทุกครั้งก่อนนอนโดยอานิสงค์

ที่สวดจะทำให้ คุณและครอบครัว มีความสุขหรือหากว่าในวันแม่ที่จะถึงนี้ คุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับ คาถาบูชาพ่อแม่

ไปสวดพร้อมกันเลยก็ได้นะคะ จำไม่ได้ก็จดใส่กระดาษเล็กๆเพียงเท่านี้ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ได้แล้วค่ะ

1 : อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ

อุปการะคุณต่อบุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด

ท่านไม่เคยหวั่นไหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ

ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ..

2 : มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3 : อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรย ด อ ก มะลิไปหนึ่งขัน

แล้วพูดว่า “กายกัมมังวจีกัม มังมโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป

ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อคุณแม่ คุณปู่ คุณย่ า คุณตา คุณย าย คุณพี่

คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย” หลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้า

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …