Home ทายนิสัย ทายใจ มาทายนิสัยกับ 12 เดือนเกิด สามารถบอกนิสัยให้รู้ว่าคุณเป็นคนยังไง

มาทายนิสัยกับ 12 เดือนเกิด สามารถบอกนิสัยให้รู้ว่าคุณเป็นคนยังไง

0 second read
ปิดความเห็น บน มาทายนิสัยกับ 12 เดือนเกิด สามารถบอกนิสัยให้รู้ว่าคุณเป็นคนยังไง
0

มกราคม

ทะเยอทะย าน จริงจัง ชอบสั่งสอน รักการเรียนรู้ ขยันทำงานตัวเป็นเกลียว มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด เจ้าระเบียบ ทำอะไร

เป็นแบบแผนขั้นตอน ไม่มีนอกลู่นอกทางแม้แต่น้อย อ่อนไหว ช่างคิด รู้วิธีทำให้คนอื่นมีความสุข ปกติจะเงียบขรึม ถ้าไม่ได้

กำลังตื่นเต้นหรือเข้าสู่สภาวะคับขัน สงบเสงี่ยม กระตือรืนร้น โรแมนติกแต่ไม่ค่อยชอบแสดงออกเท่าไร รักเด็ก ติดบ้าน

ซื่อสัตย์ ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม แถมขี้หึงอีกต่างหาก

กุมภาพันธ์

ช่างฝัน รักทั้งโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความฝัน มีปฎิภาณไหวพริบดี ฉลาดหากแต่ว่าบุคลิกภาพแปรปรวนไปนิด

เจ้าอารมณ์ เงียบ ขี้อาย สุภาพ ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง ซื่อสัตย์ ชอบตั้งเป้าหมายในชีวิต รักอิสระเหนือสิ่งอื่นใด ขบถ

ได้ง่ายถ้าถูกบีบคั้น แอบกร้าวร้าวบ้างบางครั้งแต่ที่จริงอ่อนไหวมากเสียใจง่ายโกรธก็ง่ายไม่ชอบเรื่องไร้สาระชอบคบเพื่อน

ฝูงใหม่ๆ น่ารัก รักกิจการงานบันเทิงทุกประเภทโรแมนติกลึกๆแต่ไม่แสดงออก เชื่อถือโชคลาง ใช้จ่ายเงินเก่ง

มีนาคม

มีเสน่ห์ เป็นที่รักของผู้อื่น ขี้อาย สงบเสงี่ยม ลึกลับ ซื่อตรง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ รักสันติและความสงบ อ่อนโยน ชอบ

เอาอกเอาใจคนอื่น ใจเย็น ไว้ใจได้ เห็นค่าคนอื่น ใจดีเคร่งศีลธรรม แต่ติดนิสัยชอบประเมินคนอื่น เจ้าคิดเจ้าแค้น แถมยังเพ้อ

ฝัน ชอบจินตนาการชอบสร้างวิมานในอากาศ รักการเดินทาง ชอบเป็นจุดสนใจใจเร็วไปนิดถ้าคิดจะลงหลักปักฐานกับใครชอบ

ตกแต่งบ้านเอง มีพรสวรรค์เรื่องดนตรีรักข้าวของแปลกๆ ข้อควรระวัง คือ อารมณ์หงุดหงิดง่าย

เมษายน

กระตือรือร้น ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ เข้มแข็งนะ แต่กลับใจอ่อนอย่ างไม่น่าเชื่อกับคำขอโทษ ดึงดูดใจและเป็นที่รักของผู้คน

ใจแข็ง รักการเป็นจุดสนใจ พูดจาฉลาดถนอมน้ำใจทุกฝ่าย ชอบปลอบโยน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบเสนอและแก้ปัญหาให้

คนอื่น กล้าหาญ ชอบผจญภัย สุภาพเอื้อเฟื้อ แต่เจ้าอารมณ์ ชอบกระตุ้นทั้งตัวเองและคนรอบข้าง และขี้หึงมากเช่นกัน

พฤษภาคม

ดื้อดึง ใจแข็ง กล้าแกร่ง ตั้งใจมั่น แรงจูงใจสูง โกรธง่าย แต่มีเสน่ห์ ชอบทำตัวเป็นจุดสนใจ ไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนักมีจุดยืน

ของตัวเอง มีอิทธิพล ชอบปลอบโยนผู้อื่นมีระบบระเบียบ เพ้อฝัน มีสัมผัสพิเศษ เข้าอกเข้าใจ จินตนาการกว้างไกล รักการเดิน

ทาง ไม่ชอบอยู่กับเหย้ าเฝ้ากับเรือน ไม่ชอบหยุดนิ่ง ทำงานหนัก ความรับผิดชอบสูงแต่สรุ่ยสุร่ายไปหน่อย

มิถุนายน

คิดการณ์ไกล หัวก้าวหน้า ใจอ่อนกับคนใจดี สุภาพ พูดจาเบา มีความคิดสร้างสรรค์มากมาย อ่อนไหว ชอบคิดค้น เสียตรงที่

ขี้ลังเล ไม่รักษาเวลา สนุกสนาน มีอารมณ์ขันชอบเรื่องตลก มีทักษะดีในการโต้แย้ง ช่างพูดช่างคุย ชอบฝันกลางวัน เป็น

มิตรกับทุกคน รู้ว่าจะหาเพื่อนได้อย่ างไร อดทน ชอบแสดงออก เสียใจง่าย ชอบแต่งตัว ขี้เบื่อนานๆจะแสดงอารมณ์ออกมา

สักที ถ้าเสียใจต้องใช้เวลานานในการเยียวย า ชอบการบริหาร หัวรั้น ถือคติแปลกๆว่า ใครประจบประแจง คือ ศัตรู ส่วนเพื่อน

แท้ต้องไม่กลัวที่จะขัดใจ

กรกฎาคม

อยู่ด้วยแล้วสนุก เก็บความลับได้ แต่ย ากที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง เงียบถ้าไม่มีอะไรตื่นเต้น หยิ่งทะนงในตัวเอง มีความ

รับผิดชอบ ชอบปลอบโยนคนอื่น ซื่อตรง สนใจความรู้สึกของคนรอบข้าง มีไหวพริบ ไม่ผูกใจเจ็บใคร ไม่ชอบเรื่องไร้สาระ

ทั้งหลายมีอิทธิพลกับคนอื่น ทั้งร่างกายและจิตใจอ่อนไหว ไม่ไว่วางใจใครง่ายๆ ห่วงใยใส่ใจคนอื่น ปฎิบัติตัวต่อคนอื่น

อย่ างเท่าเทียมกัน เห็นอกเห็นใจ แย่ตรงที่ชอบตัดสินใจคนอื่นเพียงเพ ราะสิ่งที่สังเกตเอาเอง ทำงานหนัก เรียนดี ชอบ

อยู่คนเดียวเงียบๆเสียใจง่าย แถมต้องใช้เวลานานกว่าจะหาย ทุ่มเททุกอย่ างให้งาน

สิงหาคม

ชอบเรื่องตลก มีเสน่ห์ สุภาพอ่อนโยน ใส่ใจคนอื่น กล้าหาญไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นมั่นคงเด็ดเดี่ยว เป็นผู้นำเต็มตัว รู้ว่าต้องดูแล

ปลอบโยนคนอื่นอย่ างไรแต่เสียตรงที่เอื้อเฟื้อเกินไป มั่นใจตัวเองเกินไปเรียกร้องความต้องการการยกย่องนับถือมุ่งมั่นแรงกล้า

สุดๆ แถมโกรธง่ายเกินเหตุ โดยเฉพาะเมื่อถูกแหย่หรือถูกกระตุ้นขี้หึง เคร่งศีลธรรม หุนหันพลันแล่น ความคิดอิสระไม่ค่อย

เหมือนใคร รักทั้งการเป็นผู้นำและถูกนำ ช่างฝัน มีพรสวรรค์เรื่องศิลปะดนตรี และกลไกการป้องกันตัวอ่อนไหวเหมือนกันแต่ไม่

อย ากจะยอมรับ ยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลา โรแมนติกรักใคร่และห่วงใยคนอื่น ชอบคบหาเพื่อนฝูงใหม่ๆ

กันย ายน

สุภาพอ่อนโยน ประนีประนอม ระวังตัวแจ วางขั้นตอนชีวิตอย่ างมีแบบแผนชอบตอกย้ำจุดอ่อนคนอื่น ชอบการวิพากษ์วิจารณ์

เยือกเย็นสงบ ใจดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น รอบรู้เรื่องต่างๆ ซื่อตรง ทำงานเก่ง อ่อนไหว ช่างคิด ความจำดีสนใจใฝ่รู้ ชอบการ

แสวงหาสิ่งใหม่ๆ มีแรงจูงใจ เข้าอกเข้าใจ เก็บความลับอยู่รักกีฬา กิจกรรมย ามว่างและการเดินทาง ไม่แสดงอารมณ์เสียจน

เกือบจะเป็นคนเก็บกด ช่างเลือกโดยเฉพาะเรื่องแฟน

ตุลาคม

รักการพูดคุยเป็นชีวิตจิตใจ รักทุกคนที่รักตัวเอง รักการเจาะเข้าถึงจุดศูนย์กลางของเรื่องต่างๆ มีเสน่ห์ สุภาพนุ่มนวล จิตใจและ

รูปร่างสวยงาม ไม่โกหกเสแสร้ง เห็นอกเห็นใจคนอื่น ให้ความสำคัญกับเพื่อน ชอบคบหาเพื่อนใหม่อยู่เสมอ เสียใจง่ายก็จริง

แต่ไม่ต้องห่วงแป๊ปเดียวก็หายเศร้า ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบฝันกลางวัน ความคิดบรรเจิด มีสัมผัสพิเศษ รักการเดินทาง ศิลปะ

และวรรณกรรม พูดจานุ่มนวล รักและใส่ใจคนอื่น โรแมนติก ขี้หึง เป็นห่วงเป็นใย รักความยุติธรรม เชื่อคนง่าย เพ ราะมองโลก

สวยงาม สูญเสียความเชื่อมั่นง่ายมาก

พฤศจิกายน

ความคิดล้านแปดเต็มหัว ย ากที่จะเข้าถึง คิดการณ์ล้ำหน้า โดดเด่น หัวไวใส่ใจและชอบให้คำแนะนำ อย ากรู้อย ากเห็น รู้จักวิธี

ตะล่อมคุ้ยความลับชอบคิดอยู่ตลอดเวลา พูดน้อยแต่อัธย าศัยดี กล้าหาญและเอื้อเฟื้อ อดทนหัวรั้น ใจรั้น ใจแข็ง ถือคติตราบใด

ที่ยังมีความหวัง ตราบนั้นก็ยังมีหนทางเสมอมีเป้าหมายชีวิต ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ โกรธย ากมากถ้าไม่ถูกยั่วจนถึงขั้นจริงๆชอบ

อยู่คนเดียว มีแรงจูงใจในตัวเอง โดยไม่สนใจการยอมรับนับถือจากคนอื่นมั่นคง เด็ดเดี่ยว รักใครรักจริง เจ้าอารมณ์ โรแมนติก

แต่ไม่ค่อยสนใจสัมพันธ์จริงจังนัก รักบ้าน ทำงานหนัก มีความสามารถสูง ไว้ใจได้

ธันวาคม

ซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กระตือรือร้นในการแข่งขัน ชอบการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ไม่ค่อยมีความอดทน ทะเยอทะย าน มี

อิทธิพลในสังคม รักการเข้าสังคมมาก รักการได้รับการยอมรับ ชอบทำตัวเป็นจุดสนใจ รักการที่มีคนอื่นมารักตัวเอง ซื่อตรงและ

ไว้ใจได้ ไม่เสแสร้ง แต่อารมณ์เสียง่าย เกลียดการถูกบีบบังคับ ชอบเรื่องตลก มีอารมณ์ขันและมีเหตุผล

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ทายนิสัย ทายใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …