Home ข้อคิด ให้กำลังใจ มีอยู่คนบางจำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกเป็นคนโง่ชอบอวดฉลาดมักมีนิสัยดังนี้

มีอยู่คนบางจำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกเป็นคนโง่ชอบอวดฉลาดมักมีนิสัยดังนี้

0 second read
ปิดความเห็น บน มีอยู่คนบางจำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกเป็นคนโง่ชอบอวดฉลาดมักมีนิสัยดังนี้
0

ในปัจจุบันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีคนอยู่หลายประเภทจริงๆ ซึ่งบางคนก็เข้าข่ายไม่มีใครอย ากคบหาด้วยและบ่อยครั้งที่

พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้างต้องเบื่ อ หน่ า ยเพียงใด ก็มีอยู่จำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็น คน โ ง่

ชอบอ ว ด ฉลาด และคนโ ง่ นั้น มักมีนิสัยที่ต่างจาก คนฉลาด

1 : คน โ ง่ มักจะคิดว่าตนเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ที่มีความขั ด แย้ ง คน โ ง่ จะเถี ยงเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ และจะไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาด

กว่าตัวเองอยู่ด้วยไหม ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเองและคนฉลาดจะตั้งใจ

ฟัง พิจารณาเรื่องทั้งหมด ก่อนจะตัดสินใจ พูดอะไรออกไป

2 : คน โ ง่ ชอบโยนความผิ ด ของตัวเองให้ผู้อื่น

คนโ ง่ ไม่ช อ บ รับผิ ด ในสิ่งที่ตนเองได้ทำ แล้วมักโยนความผิ ดให้คนอื่น ส่วนส ม อ ง ของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย า

ที่ต่างออกไปเมื่อมีความผิ ด พ ล า ดเกิดขึ้น เ พ ร า ะพวกเขารู้ว่าความผิ ดทุกอย่ างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้

เพื่อไม่ทำผิ ดเป็นครั้งที่สอง

3 : คน โ ง่ คิดว่าตัวเองดีกว่าใครๆ

มีแนวโน้มที่จะชอบวิจๅรณ์หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เ พ ร า ะเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่า และมักเป็นพวกที่ชอบ

ตัดสินคนอื่น โดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง คนที่ไ อ คิ ว ต่ำมีแนวโน้มชอบการลงโท ษที่รุน แ ร งเก ลี ย ดคนที่รักชอบ

เ พ ศ เดียวกัน และเหยี ยด เ ชื้อ ชา ติ มากกว่า

4 : คน โ ง่ จะไม่สนความต้องการและความรู้สึกของคนอื่น

จากผลการศึกษา พบว่า คนที่มี ไ อ คิ ว สูงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอ ก เห็นใจคนอื่น และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใคร

โดยไม่หวังผลตอบแทน ต่างจากคนโ ง่ที่แทบจินตนาการไม่ออกว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อย่ างไร

และยังมองด้วยว่า การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืน ถือเป็นเรื่องแปลก

5 : คนโ ง่ จะแสดงอาการ โ ม โ ห เพื่อ ก ล บ เ ก ลื่ อ น

เวลาที่คนโ ง่ รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่ างที่ตนคิด พวกเขาจะแสดงอาการ โ ม โ ห และ ก้ า ว ร้ า ว เพื่อเป็นการกลบเกลื่ อ น

โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติกรร มที่ก้ า ว ร้ า วมากกว่าคนที่ฉลาดมาก

**ถ้าในชีวิตของคุณต้องเจอคนปประเภทนี้ และหลีกเ ลี่ ย ง ไม่ได้ ก็ให้นึกว่า เป็นนิสัยของคนโ ง่ ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกัน

เผื่อจะช่วยให้เข้าใจคนเหล่านี้ได้มากขึ้นนะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …