Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ยึดเอาสติปัญญาเป็นที่ตั้งแล้วเชื่อว่าต้องรอดให้พ้นวิกฤตชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้

ยึดเอาสติปัญญาเป็นที่ตั้งแล้วเชื่อว่าต้องรอดให้พ้นวิกฤตชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้

0 second read
ปิดความเห็น บน ยึดเอาสติปัญญาเป็นที่ตั้งแล้วเชื่อว่าต้องรอดให้พ้นวิกฤตชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้
0

1 : เรามีความสามารถที่ยังไม่ได้ใช้

ใน ย า ม ที่หนี้สินท่วมหัวหันไปทางไหน ก็ไม่มีใครยื่นมือมาช่วย อาจเ พ ร า ะได้ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นรอบตัวเสียหมด

แล้วภาระที่มีช่างมากเหลือเกินทำงานแสนเหน็ดเหนื่อย เงินที่ได้มาในแต่ละเดือนลำพังจะใช้สอยกับเรื่องจำเป็นแทบไม่พอ

แล้ว ยังต้องเจียดบางส่วนมาใช้หนี้อีกทุกอย่ างดูมืดแปดด้านไปเสียหมดอย าก ให้คุณทบทวนถึงความสามารถของตัวเอง

ว่าทำอะไรได้บ้างอาจเป็นความชอบส่วนตัว หรืองานอดิเรกเช่น ย า ม ว่างคุณชอบปลูกต้นบอนไซไว้ที่บ้านอาจลองเพาะ

พันธุ์ต้นบอนไซเพิ่มให้มีจำนวนมากขึ้น และนำไปขายในอินเตอร์เน็ทหรือขายตลาดนัดวันหยุดวิธีนี้อาจทำให้คุณมีรายได้

เพิ่มขึ้นจากเดิมจนพัฒนาเป็นอีกชีพหลักได้ในที่สุด

2 : ปล่อยวางแล้วมุ่งมั่นกับเป้าหมาย

เมื่อคุณคิดทบทวนจนสามารถ ยอมรับกับปัญหาได้แล้วคงจะผ่ อ นคลายความทุกข์ลงได้บ้างไม่มากก็น้อย หลังจากนั้น

ขอให้คุณปล่อยวางปัญหา ลงเราไม่จำเป็นต้องแบกภาระทุกอย่ างไว้บนบ่าตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นจะเอากำลังเรี่ยวแรง

ที่ไหนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้จากนี้ขอเพียงมุ่งมั่นที่จะปลดหนี้สินแล้วใช้ชีวิตอย่ างเข้มแข็ง จงมอบความเชื่อมั่นให้

แก่ตัวเองอย่ างเต็มที่ให้กำลังใจตัวเอง ว่าตัวเรายังทำอะไรได้อีกมากมายขอเพียงไม่เกียจคร้านและมีวินัยในการใช้เงิน

ก็จะทำให้เราสามารถบริหารรายรับ-รายจ่ายได้อย่ างสมดุลและเหลือเงินไปผ่ อ นชำระหนี้หากคุณยึดเอาสติปัญญา

เป็นที่ตั้งแล้วเชื่อว่าต้องเอาตัวรอดให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต ชีวิตครั้งนี้ได้อย่ างแน่นอน

3 : ต้องกล้าที่จะยอมรับความความจริง

เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อชีวิตเกิดปัญหา เราต้องตั้งสติให้ได้เสียก่อนไม่คิดโทษตัวเองจนเกินเหตุเ พ ร า ะการจมอยู่กับปัญหา

ด้วยความคิดเดิมๆ นอกจากเราจะมองไม่เห็นทางออกแล้วยังจะพาลทำให้จิตใจห่อเหี่ยวเศร้าห ม อ ง จิตตกจนไม่เป็น

อันทำอะไรทั้งสิ้นการเผชิญหน้ายอมรับความจริง ที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ เ พ ร า ะหากไม่ยอมรับถึงการ

กระทำของตัวเองให้ได้เสียก่อน ก็เป็นการ ย า ก ที่เราจะผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเราทำอะไร

อยู่และจะต้องทำอะไรต่อไปในอนาคตคือจุดเริ่มต้นของทางออกแห่งปัญหาเมื่อมีสติแล้ว การหาทางแก้ไขคงไม่ใช่

เรื่องที่ ย า ก จนเกินไปนักขอเพียงคุณมีกำลังใจที่ดี มีภูมิคุ้มกันและใช้สตินำทางอยู่เสมอ

4 : ทบทวนถึงเหตุผลของการเป็นหนี้

เมื่อเรายอมรับความจริงได้แล้วว่ามีหนี้สินมากน้อยเพียงไร จากนั้นจึงควรทบทวนถึงต้นเหตุแห่งการเป็นหนี้ว่าทำไมเรา

จึงมีหนี้ก้อนนี้ขึ้นมาอาจเป็นการ กู้ ซื้ อ บ้านหลังใหญ่เพื่อสร้างครอบครัว ซื้ อ รถยนต์เพื่อใช้ในครอบครัวหรือการซื้ออ

สังหาริมทรัพย์เพื่อการ ล ง ทุ น เหล่านี้ล้วนเป็น “หนี้สิน” ที่ถือเป็นการสร้าง “ทรัพย์สิน”ให้กับชีวิตแม้ว่าจะต้องแบกรับ

ภาระก้อนโต และใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะผ่อนหมดได้แต่ถือว่าเป็นการ ลงทุ น ที่คุ้มค่าเ พ ร า ะในอนาคตสิ่งเหล่านั้น

จะกลายเป็นสมบัติของเราและสามารถเป็นมรดกตกทอด ไปยังลูกหลานได้อีกด้วย หากคุณมีหนี้ในลักษณะนี้ขอให้คุณ

ทำใจให้สบายและ ปรับทัศนคติเสียใหม่จงเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากขึ้นอย่ านึกเสียใจในการตัดสินใจ ซื้ อ เ พ ร า ะ

มันคือหนี้สินที่คุณได้คิดไตร่ตรองมาแล้วเป็นอย่ างดี

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …