Home ข้อคิด ให้กำลังใจ รู้จักปล่อยวาง 8 สิ่ง อย่ าละทิ้งโอกาสไตร่ตรองเรียนรู้เส้นทางในอนาคต

รู้จักปล่อยวาง 8 สิ่ง อย่ าละทิ้งโอกาสไตร่ตรองเรียนรู้เส้นทางในอนาคต

0 second read
ปิดความเห็น บน รู้จักปล่อยวาง 8 สิ่ง อย่ าละทิ้งโอกาสไตร่ตรองเรียนรู้เส้นทางในอนาคต
0

เมื่อเจอปัญหาให้เริ่มจากตัวเองไตร่ตรองเรียนรู้เส้นทางในอนาคตยิ่งเดินยิ่งกว้างขึ้น

ผู้หญิงที่ฉลาดใช้ชีวิตต้องรู้จักปล่อยวาง 8 สิ่ง

ลองดูสิเมื่อท่านหลับ ลองกำมือให้แน่น แล้วดูว่านอนหลับไหม…? ท่านปล่อยมือ ท่านจึงหลับ

ได้อย่ างสบาย และ นั่นคือภาวะของความปล่อยวาง คือ ความเบาสบายที่ได้รับ

1 : ปล่อยวางอดีต

สิ่ ง ที่ ผ่ านไปแล้ว ก็ผ่านไปแล้ว สิ่งที่ดีก็เก็บไว้เป็นความทรงจำ สิ่งที่ไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียน

เรียนรู้ที่จะปล่อยวางออกเดินทางอีกครั้ง คุณถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้กลับสู่ความเป็นจริง มีชีวิตอยู่

กั บ ปั จจุบัน เส้นทางชีวิตของคนเรายังอีกไกล ตัดสินกันที่ระยะย าว ไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบัน

เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น อย่ าละทิ้งโอกาสในอนาคต เพียงเ พ ร า ะการหกล้มในอดีต

2 : ปล่อยวางข้อจำกัด

ผู้ ห ญิ ง เร ามักจะถูกจำกัดด้วยการยอมรับทางสังคมต่างๆนาๆ แทนที่จะทำอะไรแล้วให้สังคม

มาตัดสินว่าเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ ควรจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอย าก

เป็น คุณถึงจะเป็นตัวคุณเองที่แท้จริงท้องฟ้าก็จะดูกว้างขึ้นถนนก็จะดูใหญ่ขึ้น ทางเลือกก็จะมี

มากขึ้นมองเห็นเส้นทางที่กว้างใหญ่กว่าเดิมเพียงเท่านี้ข้อจำกัดต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยลงไป

3: ปล่อยวางหน้าตา

ผู้หญิงมากมายต้องใช้ชีวิตอย่ างเหน็ดเหนื่อยก็เ พ ร า ะปล่อยวางหน้าตาไม่ได้ ยอมที่จะแบก

รั บ ค วามรู้สึกแบบนี้เอาไว้ช่างเป็นอะไรที่เสียเวลามากผู้หญิงที่ฉลาดใช้ชีวิตจริงๆ จะไม่แคร์

ห น้ าตามากเกินไป พวกเขามีชีวิตเพื่อตัวเอง ไม่ได้มีชีวิตเพื่อสายตาใคร ไม่ให้คุณค่ากับสิ่ง

ลว ง ตาเหล่านี้มากเกินไป คุณถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่า ชีวิตก็จะเข้าไปสู่โลก

แห่งความสุข

4 : ปล่อยวางความต้องการ

ปั ญ หาในชีวิตคนเรา หลายๆ ปัญหาเป็นสิ่งที่เราหามาใส่ตัวเองอาจเ พ ร า ะ บางครั้งต้องการ

อะ ไ รทีสูงเกินไป ไม่ก็เรียกร้องในสิ่งที่มีไม่ได้ ตกอยู่ในปัญหาไม่สามารถหลุดออกมาได้เมื่อ

คุณเรียนรู้ที่จะมองให้ทะลุปรุโปร่ง ใช้ใจที่สงบ รู้จักควบคุมความปรารถนาปล่อยให้ทุกอย่ าง

เป็นไปตามธรรมชาติ ก็จะควบคุมน้อยลง และเข้าใจมากขึ้น

5 : ปล่อยวางความกลั ว

มี ป ร ะ โ ย คหนึ่งบอกว่า อดทนต่อปัญหาได้ถึงจะสามารถรักษาความคึกคักไว้ได้ ในช่วงหนึ่ง

ของชีวิต ควรพย าย ามทำงานหนักอย่ าปล่อยให้ช่วยชีวิตที่เหลือของคุณต้องเสียใจเ พ ร า ะ

คุ ณ ไม่กล้าลงมือทำอะไรขอแค่ลึกๆในใจคุณ ยังมีความหวังความมั่นใจ และ อย่ ายอมแพ้

เพ ร า ะ รางวัลของความพย าย าม คือชีวิตที่สดใสและดีกว่า

6 : ปล่อยวางการบ่นว่า

ชี วิ ตของคนเรามีขึ้นมีลง มีช้ามีเร็ว มีช่วงเวลาที่มีผิดหวังไม่ได้ดั่งใจอย่ าบ่นนั่น บ่นนี่เ พ ร า ะ

ความไม่ได้ดั่งใจการทำแบบนั้นจะทำให้ตัวเองหมดหวังเข้าไปอยู่ในอารมณ์ด้านลบและทำให้

ปั ญ ห า ยิ่ งแย่ลงไปอีกเผชิญหน้ากับความสำเร็จ ความล้มเหลวไม่ต้องโทษใคร ไม่เย่อหยิ่ง

ม่ใจร้อน ยิ้มออกมา เปิดใจให้กว้าง หลายๆปัญหาก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ปัญหาจะหายไป

ตามธรรมชาติ

7 : ปล่อยวางคำแก้ตัว

คนที่ประสบความสำเร็จหาวิธี คนที่ล้มเหลวหาข้อแก้ตัว คนที่จิตใจมีพลังจริง ๆ กล้าเผชิญหน้า

กับความล้มเหลว ไม่ปัดความรับผิดชอบ และ ไม่หาข้อแก้ตัวให้ตัวเองเมื่อเจอปัญหาก็เริ่มจาก

ตัวเอง ไตร่ตรอง เรียนรู้ เส้นทางในอนาคตก็จะยิ่งเดินยิ่งกว้างขึ้น

8 : ปล่อยวางความใจร้อน

ส ภาวะที่ดีที่สุดของจิตใจ คือการทำสมาธิ และ ความสงบเ พ ร า ะ คนเราเมื่อจิตใจว้าวุ่นหุนหัน

พ ลั นแล่น ก็จะไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเอง ง่ายต่อการได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมรอบ

ข้างที่เกิดขึ้น สุดท้ายก็จะสูญเสียการควบคุมตัวเอง..กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์มื่อคุณ

ปล่อยวางความใจร้อน จัดการกับทุกสิ่งด้วยสภาพจิตใจที่สงบคุณจะสามารถยืนมองชีวิตอยู่ใน

จุดที่สูงขึ้น กลายเป็นควบคุมชีวิตของตนเองได้ เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆด้วยความสงบ คุณ

จะมีความมั่นคงในการตัดสินใจมากขึ้น

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …