Home ข้อคิด ให้กำลังใจ รู้จักสร้างวินัยในการใช้เงินโดยที่เราไม่ต้องลำบากอะไร

รู้จักสร้างวินัยในการใช้เงินโดยที่เราไม่ต้องลำบากอะไร

4 second read
ปิดความเห็น บน รู้จักสร้างวินัยในการใช้เงินโดยที่เราไม่ต้องลำบากอะไร
0

ในยุคแบบนี้ คุณมีเงินเก็บกันยัง หากยังแล้วทำไมถึงยังไม่มี คิดอย ากจะมีเงินเก็บกันหรือเปล่าเรามาลองสร้างวินัยสำหรับ

การใช้เงิน ปรับการใช้ชีวิตประจำวันของ ตนเองกันใหม่กันดีกว่าคุณอาจจะมีเงินเก็บ และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ จากกสร้างวินัย

ในครั้งนี้ ในชีวิตคนเรา ตราบที่ยังมีลม ห า ยใจก็ต้องทำให้ได้เ พ ร า ะในวันที่แ ย่ ก็มีแต่เงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

อ ย่ าไปคาดหวังกับลูกหลานปัจจุบันคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า เงินนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เ พ ร า ะจะไป

ไหนมาไหนก็ต้องใช้เงินทั้งนั้น จะใช้เงินแต่ละที คิดแล้วคิด อีกว่าคุ้มหรือไม่ ฉะนั้น มาช่วยสร้างวินัยในการใช้เงิน โดยที่

เราไม่ต้องลำบากอะไรดีกว่า

สมั ค รสม าชิ กสำหรับลูกค้ าเอาไว้

เ พ ร า ะร้าน หล า ยแห่ง มักจะมีโปร มีสิทธิพิเศษ สำหรับลู กค้ า เช่น บั ต ร สะส มแต้มส่วนล ด ของกำนั ลต่างๆ

แต่ก็มีข้ อควรระวังอยู่นะ เช่น อย่ าซื้ อเพียงเ พ ร า ะต้องการของกำนั ลอย่ างเดียว จงให้พิจารณา ถึงความจำเป็น

ว่ามันจำเป็นแค่ไหน

ล ดอาหารข ย ะ อาหารจานด่ วน ลงบ้าง

เปลี่ยนจากการทานอาหารนอ กบ้าน หรือบางคนกินม าม่ าบ่อยๆ ให้หันมาลองทำอาหาร ด้วยตัวเองดูบ้างอาจจะเริ่ม

จากอาหาร ง่าย ๆ นอ กจากจะช่วยประหยัด มันยังได้อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ข ภา พด้วย

ข า ยของเก่า ที่ไม่ใช้ทั้งไป

อย่ าบ้ าสมบัติของอะไรที่เราไม่ใช้ก็ควรเอาออ กไปข า ย เลิกซื้ อของประเภทนั้นมาเพิ่มอีก ยิ่งทุกวันนี้การข า ยของ

ไม่ใช่เรื่องย ากเหมือนเมื่อก่อนเพียงมีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถเป็นเจ้าของร้ านใน โลกอ อ นไ ลน์ได้แล้ว ไม่ย ากเลย

เที ยบร า ค าก่อนซื้ ออะไรสักอย่าง

นั่นเ พ ร า ะว่า บางคนอาจจะชอบซื้ อสินค้ าจากร้านเดิม ๆ ห้างเดิม ๆที่คุ้นเคยอยู่ โดยไม่เคยเทียบร า ค าที่อื่นดูว่า มันถู ก

หรือแพงมากกว่ากันหากเราเทียบร า ค าจากหล า ย ๆ ที่ เราอาจจะพบร้านที่ข า ยถูกกว่า ก็ได้นะ ดีกว่าที่เดิมที่เคยซื้ อ

จัดระเบียบ ของที่มีอยู่

สำรวจและจัดของที่เก็บไว้ในตู้ หากพบของชิ้ นใด ที่เราไม่ใช้แล้วจงนำไปข า ยหรือบริจ า คซะ อย่ าปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ

เ พ ร า ะไม่ได้ประโยชน์อะไร

ออมเงิน กับธน าคาร

เ พ ร า ะธนาคารหล า ยๆ แห่ง มักจะให้อัตราดอ กเบี้ ยและประโยชน์ดี ๆ กับลูกค้ าเราก็ดูว่าที่ไหนคุ้มกับเรา ปลอ ดภั ย

ที่จะฝากเงินด้วย แล้วเลือ กเปิดบัญ ชีกับธนาคารนั้น

วางแผน การใช้เงินดีๆ

กำหนดสิ่งที่เราจะซื้ อ ของแต่ละเดือนทุกครั้ง เมื่อเราออ กไปช้อปก็ซื้ อต ามรายการที่เราแพลนไว้ถ้าต้องการอะไร

เพิ่มเติมให้ จดไว้ในรายการที่จะซื้ อ ของเดือนถัดไปนั่นก็เพื่อ ให้เรามีเวลาตัดสินใจมากขึ้น บางทีสิ่งที่เราอย ากได้

มันเกิดจากอารมณ์ชั่ ววูบไง

เปลี่ยนมาใช้หลอ ดไฟ L E D/ C F L ดีกว่า

นั่นเ พ ร า ะ มันจะช่วยประหยัดพลังงานไง และล ดโลกร้อนได้ มีแต่ข้อดีและเราก็ควรใช้ไฟฟ้า ในย ามที่จำเป็น ควบคู่

กันไปด้วย มันจะประหยัดได้เยอะเลย

ล ดการใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ตลงบ้าง

หากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ควรเลี่ ยงการใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ตเ พ ร า ะเราต้องมาต ามจ่ายดอ กทีหลัง เราอย่ ายึดแต่ความ

สะดวกสบายอย่ างเดียวให้เราคำนึงถึงอัตราดอ กเบี้ย ที่ต้องจ่ายทีหลังด้วย จะมาโวย ทีหลังไม่ได้นะ

เลี่ ยงการทำธุรก ร ร มอ อ นไลน์

ยุคนี้มันยุคเทคโนโลยี ใคร ๆ ก็นิยม ช้อปออ นไ ลน์ เ พ ร า ะความสะดวกสบายชำร ะเงิ นซื้ อสินค้ าได้ทันที และ

ความรวดเร็วนี้ เองที่ทำให้หล า ยคน ใช้เงินแบบไม่คิด

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …