Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ลองคำนวณค่าใช้จ่ายเล่น ๆ ดู ว่าการเลี้ยงลูกหนึ่งคนต้องใช้เงินเท่าไหร่

ลองคำนวณค่าใช้จ่ายเล่น ๆ ดู ว่าการเลี้ยงลูกหนึ่งคนต้องใช้เงินเท่าไหร่

4 second read
ปิดความเห็น บน ลองคำนวณค่าใช้จ่ายเล่น ๆ ดู ว่าการเลี้ยงลูกหนึ่งคนต้องใช้เงินเท่าไหร่
0

เคยคำนวณดูไหมว่าการเลี้ยงเด็กคนนึงที่ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ต้องใช้เงินเท่าไหร่

เ ลี้ ยงลูกหนึ่งคน ต้องใช้เงินเท่าไหร่ สำหรับครอบครัวที่วางแผนมีลูกหรือครอบครัว

ที่มีลูกอยู่แล้วเคยลองคำนวณดูไหมว่าการเลี้ยงเด็ก 1 คนตั้งแต่แรกเกิดจนส่งถึงฝั่ง

ใ น วันที่เขาทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ต้องใช้เงินเท่าไหร่?วันนี้เราลองคำนวณมา

ให้ดูเล่นๆแบบง่ายๆ อันนี้เป็นค่าใช้จ่าย ขั้นต่ำ สำหรับเด็กหนึ่งคนเท่านั้น โดยแบ่ง

เป็น 3 แบบ

แบบมาตรฐาน

คือ ใช้ชีวิตกินอยู่แบบลูกชาวบ้านทั่วไปใช้จ่ายวันละไม่เกิน 100 บาท เรียนโรงเรียน

รัฐบาลถึงบางโรงเรียนอาจจะมีนโยบายเรียนฟรี แต่จริง ๆ ก็ยังต้องเสียตังค์ค่าจิปะถะ

นู่นนี่อยู่ดี ตีแบบประหยัด ๆ ให้แล้ว เมื่อเรียนจนจบมหาวิทย าลัย คำนวณออกมาได้

1.3 ล้านบาท/คน

แบบพรีเมียมขึ้นมาหน่อย

คือ ใช้จ่ายหรูขึ้นมาหน่อยวันละไม่เกิน 200 บาท คือบางทีอาจไปกินร้านอาหารดีๆ

บ้าง ซื้อย างลบมียี่ห้อบ้าง อะไรแบบนี้ ก็ถัวๆ กันไป ถ้าเรียนโรงเรียนเอกชน ตั้งแต่

แรกเกิดจนถึงมหาลัยใช้เงินไป 3.1 ล้านบาท

แบบที่สามคือแบบอีลีท

คือ ลูกคนมีตังค์ ซึ่งไม่ได้ใช้วันละร้อยแน่นอนด้วยสภาวะสังคมก็เลยให้ค่าใช้จ่าย

ไปวันละ 500 บาท และการศึกษาก็เรียนอินเตอร์ถึงมัธยม ช่วงมหาวิทย าลัยไป

ต่อต่างประเทศเก๋ๆ กดออกมาได้ 16.8 ล้านบาท!

แ ล ะ ยังเพิ่มความน่าสะพรึงให้บรรดาพ่อแม่ เ พ ร า ะตัวเลขนี้เป็นการคำนวณแบบ

ยัง ไ ม่ ได้เอาเงินเฟ้อมาเกี่ยวและ ไม่รวมค่าเรียนเสริมพิเศษอื่นๆ (พวกดนตรี กีฬา

ศิ ล ปะ ภ า ษาต่างประเทศ), ค่าแปะเจี๊ยะ, ค่าไปเที่ยวต่างประเทศ, ค่าของแบรนด์

เนมตามเพื่อนแบบวัยรุ่น, ค่ารักษาพย าบาลกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ

และ อั น นี้ คื อลูกคนเดียวนะ ถ้ ามีลูกมากกว่าหนึ่งคนก็คูณ 2 คูณ 3 เข้าไปตาม

จำนวนลูกที่มี

สำหรับบางคนที่เงื่อนไขต่างจากนี้ เช่น ประถมให้เรียนอินเตอร์ มัธยมให้เรียนเอกชน

ป ริ ญญาตรีให้เรียนต่างประเทศ แถมจะส่งไปเรียนซัมเมอร์เมืองนอก ต่าง ๆ นา ๆ ก็

สามารถไปลองคำนวณผ่านแอพ iGrowได้ตามลิงก์นี้เลย http://bit.ly/2eksu7K

จะได้รู้ตัวเลขคร่าวๆ ที่ต้องจ่ายเ พ ร า ะการเป็นพ่อแม่ ไม่ได้จบแค่การให้กำเนิดลูก

ขึ้ น มา แต่ภาระหน้าที่ของพ่อแม่ที่แท้จริง คือการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมา

อย่ า ง มั่นคงและมีคุณภาพ ถึงตอนนี้ที่ลูกเกิดมาแล้ว เราอาจจะยังไม่ได้มีเงินก้อน

ใหญ่ เตรี ยมไว้ แต่ถ้าเราบริหารรายรับรายจ่ายได้ดี เราก็ยังสามารถทำตามแผนได้

แต่สิ่งสำคัญคืออย่ าลืมคำนวณถึงอายุเกษียณยิ่งพ่อแม่ปัจจุบันที่มีลูกช้า เช่นมีลูก

หลังอายุ 35 ปี แต่ที่ทำงานเอกชนส่วนมากเกษียณอายุ

ตอน 60 ปี แปลว่าเราเกษียณแล้วลูกพึ่งจบปริญญาตรีเท่านั้นเอง จึงต้องคิดเผื่อใน

ส่วนนี้ด้วยนะคะ ว่าเมื่อถึงตอนนั้นเราจะมีเงินส่งเขาอยู่อีกไหม หรือถ้าเราเป็นอะไร

ไปก่อนลูกจะเรียนจบ ลูกจะยังได้มีชีวิตตามแผนที่เราวางไว้ไหม

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …