Home ข้อคิด ให้กำลังใจ วางแผนการเงินให้ถูกต้องและเหมาะสมและต้องใช้จ่ายอย่ างรอบคอบและมีสติ

วางแผนการเงินให้ถูกต้องและเหมาะสมและต้องใช้จ่ายอย่ างรอบคอบและมีสติ

0 second read
ปิดความเห็น บน วางแผนการเงินให้ถูกต้องและเหมาะสมและต้องใช้จ่ายอย่ างรอบคอบและมีสติ
0

ฉันจำต้องเป็นหนี้.. แต่วันนี้ไม่มีจ่าย.. ทำไงดี? 

ถ้าเป็นหนี้ไปแล้ว มันก็มีแต่ต้องแก้ไขให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ ด้านล่างนี้คือสิ่งที่ต้องทำ และสิ่งที่่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นหนี้ค่ะ

1 : ฉันต้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย

2 : ฉันต้องไม่กู้เงินเพิ่ม

ฉันต้องประหยัดให้มากที่สุด ซื้อแต่ของที่จำเป็นจริง ๆ ฉันต้องใช้จ่ายด้วยเงินสด ฉันต้องใช้จ่ายอย่ างมีสติด้วย

3 : ฉันต้องจัดสรรหนี้ – รีไฟแนนซ์ – ปรับโครงสร้างหนี้ ฉันต้องเลือกใช้หนี้ก้อนใหญ่ก่อน เพื่อลดยอดเงินให้น้อยลง

ก้อนใดผ่อนไม่ไหวจริง ๆ ฉันต้องรีบคุยกับทางเจ้าหนี้เพื่อขอรีไฟแนนซ์เพื่อยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ของฉัน

ให้นานขึ้น

4 : ฉันต้องหาเงินเพิ่มด้วยการทำงานพิเศษ

5 : ฉันต้องหาแหล่งเงินกู้ดอกต่ำ เมื่อฉันไม่มีทางเลือกในการใช้หนี้แล้ว ทางออกอีกทางที่จะสามารถช่วยฉันได้คือ

ต้องหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการพนักงาน สหกรณ์ บริษัทที่ทำงานอยู่

หรือถ้ามีประวัติทางการเงินดี ก็อาจจะหายืมจากเพื่อนหรือคนรู้จัก รวมไปถึงคนในครอบครัวก็เป็นอีกทางหนึ่ง

6 : ฉันต้องทำสัญญาประนอมหนี้ เมื่อถึงวันที่เจ้าหนี้ฟ้องร้องต่อศาล และฉันได้รับหมายศาล ฉันต้องไปเจรจาไกล่

เกลี่ยขอลดดอกเบี้ยและขอผ่อนชำระรายเดือน โดยจะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันตามกฎหมาย

7 : ฉันต้องปล่อยให้ยึดทรัพย์ และนำสินทรัพย์ไปเปลี่ยนเป็นเงิน เมื่อฉัน ไม่สามารถ ใช้หนี้ได้ เจ้าหนี้ก็ทำหน้าที่ฟ้อง

เพื่อยึดทรัพย์ แต่การยึดทรัยพ์จะไม่สามารถจะยึดได้ทุกอย่ าง โดยเฉพาะ เครื่องใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นในการดำรง

ชีวิต มูลค่ารวมกัน 50,000 บาทแรกห้ามเจ้าหนี้ยึด เช่น โต๊ะรับประทานอาหาร เก้าอี้ โทรทัศน์ เครื่องครัวแต่ถ้าเป็น

เครื่องประดับ สร้อย แหวน นาฬิกา สามารถยึดได้เป็นต้น และฉันสามารถนำเครื่องใช้นั้นไปเปลี่ยนเป็นเงิน

เพื่อมาใช้หนี้ได้

8 : ฉันต้องยอมล้มละลาย เมื่อศาลพิจารณาเห็นแล้วว่าฉันมีหนี้สินล้นเกินตัว จนไม่สามารถชำระคืนได้ หลังจากที่ฉันถูก

ดำเนินการยึดทรัพย์สินไปแล้ว แต่มูลค่าก็ยังไม่พอจ่ายหนี้ และมีจำนวนหนี้เกินกว่า 1 ล้านบาท ฉันจะถูกฟ้องเป็นบุคคล

ล้มละลาย เมื่อฉันเป็นบุคคลล้มละลาย ต้องรอเวลาถึง 3 ปี สถานะนั้นจึงจะหายไป วิธีนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายของฉัน

9 : ฉันต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ “สิ่งทีสำคัญที่สุดคือ ตัวเราเอง เราต้องปรับเปลี่ยนนิสัยในการใช้จ่ายก่อน ต้องใช้จ่ายอย่ าง

รอบคอบและมีสติ โดยวางแผนการเงินให้ถูกต้องและเหมาะสมกับชีวิตตัวเอง”

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …