Home ข้อคิด ให้กำลังใจ วิธีการดูเนื้อคู่และการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม

วิธีการดูเนื้อคู่และการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม

0 second read
ปิดความเห็น บน วิธีการดูเนื้อคู่และการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม
0

คุณเคยได้ยินประโยคที่คุ้นหูของคนรุ่นปู่ย่ าต า  ย ายมั้ย? “คู่กันแล้ว คงไม่แคล้วกันหรอก”เ พ ร า ะคนเก่าแก่เชื่อว่า

หากใครที่เป็นเนื้อคู่กันนั้น มักมีดวงและจิตสัมพันธ์กันอยู่ ไม่ว่าจะภพไหนชาติไหนก็ย่อมกลับมาเป็นคู่ครองรักกันเสมอ

และวันนี้รักยิ้ม จะมาเปิดเผยความเชื่อที่ว่าคุณและเขาอาจเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน หรือเรียกง่าย ๆ ว่า

บุพเพสันนิวาส ทำให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง

1 : คุณและเขามักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญ หรือทำสิ่งดี ๆ ร่วมกันเป็นผลบุญแต่ปางก่อนที่ทำให้ได้ย้อนกลับมาพบกัน

อีกครั้งแต่หากความรักครั้งนี้ของคุณ อาจจะไม่ใช้เนื้อคู่กันมาก่อนในชาติที่แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือสิ่งที่จะมาขวาง

ความรักของคุณได้ขอให้อยู่ด้วยกันอย่ างเข้าอกเข้าใจ และหมั่นทำความดีอยู่คู่กันไปแบบนี้ ก็ถือเป็นความรักที่ดีแล้ว

ศีลเสมอกัน วิธีดูเนื้อคู่ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้

2 :  แม้พบเจอกันครั้งแรก คุณและเขากลับสนิทสนมกันได้เร็ว เ พ ร า ะเกิดจากความรู้สึกภายในที่ผูกพันกันมานาน

ทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกสุขใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ

3 : คุณและเขามักมีความคิดที่ค้ลายกัน ประหนึ่งว่าเป็นคน ๆ เดียวกัน มีใจตรงกันอย่ างบอกไม่ถูกในลักษณะที่มี

ความคิดคล้ายกัน ใช่การพย าย ามเลียนแบบจะเป็นเหมือนอีกคน

4 : คุณและเขาเข้ากันได้ดี เป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนแจกันกับดอกไม้เช่น คนหนึ่งมักใจร้อน

เป็นฟืนไฟ แต่อีกคนกลับกลายเป็นคนใจเย็นนิ่งดั่งสายน้ำ

5 : แม้คุณและเขาจะมีปากเสียงหรือทะเลาะกันคราวใด ก็ไม่มีทางทิ้งกันไปไหนพ้นสุดท้ายแล้วก็ปรับ

ความคิดให้เข้าใจกันได้ดีดังเดิม

6 : ระยะทาง ไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งคู่ได้ หรือแม้มีอุปสรรคใดมาขวางกั้นคุณและเขาก็อุ่นใจ

ทุกครั้งที่นึกถึงกัน ราวกับว่าจิตใจผูกพันกันมากกว่าร่างกาย

7 : คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุกข์ ที่ร่วมกัน บางครั้งไม่ต้องพูดเปร่งวาจาก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่าย

คิดอย่ างไร เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคุณและเขาใจตรงกันมานานแล้ว

การเลือกเนื้อคู่จึงแยกออกเป็น 4 ข้อหลัก

1 : ศรัทธาเสมอกัน

หากเรามีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน เราก็จะมีมุมมองในเรื่องเดียวกัน ข้อดีหลัก ๆ ก็คือ เราจะไม่ทะเลาะ

เบาะแว้งและอย ากเอาชนะคะคานกันและกัน ไม่ถกเถียงเพื่อให้ความเชื่อของเราชนะอีกฝ่าย ทำให้ครองคู่กันอ

ย่ างอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากเรื่องศรัทธาเสมอกัน อีกอย่ างที่สำคัญ คือความชอบและรสนิยมหากตรงกันแล้ว

ก็จะลดความขัดแย้ง ลดเรื่องที่ต้องทะเลาะในแต่ละวันไปได้พระพุทธองค์ได้ชี้ทางสว่างให้กับคนที่จะมาเป็นคู่ครองกัน

สองคนนั้นควรต้องมีความเชื่อเสมอกันและไปในทิศทางเดียวกันเช่น เชื่อในหลักศาสนาเดียวกัน เ พ ร า ะถ้าไม่เชื่อ

อะไรที่เหมือนกัน ก็จะอยู่ด้วยกันแบบชีวิตไม่สงบสุขแน่นอนทั้งนี้ หากเป็นเนื้อคู่ประเภทคู่เ ว รคู่ก ร ร มกันแล้ว

ทั้งคู่มาที่มาพบกันก็เ พ ร า ะมีก ร ร มลิขิตวิบากก ร ร มได้กำหนดไว้แล้ว มีเป้าหมายให้คนทั้งคู่มาชดใช้วิบากก ร ร ม

ของคนทั้งคู่ที่มีต่อกันให้หมดสิ้นกันไปซึ่งจะนานหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับวิบากก ร ร มนั้นจะหนักหรือจะเบา เมื่อหมดแล้ว

ก็ต้องแยกย้ ายกันไปหรือคู่ที่เลิกรากัน เปลี่ยนคู่บ่อย ๆ ก็เป็นเ พ ร า ะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันในปางก่อนจริงมาเกื้อกูลกัน

บ้างในชาติปัจจุบันจริง แต่เมื่อบุญที่ทำร่วมกันมันมีน้อยใช้บุญกันไปจนหมดแล้วไม่มีทำเพิ่ม ถึงเวลาก็ต้องแยกย้ ายกันไป

2 : มีศีลเสมอกัน

ศีลเสมอกัน เป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันบ่อย ๆ เวลาจะมองหาคู่ครองต้องให้มีศีลเสมอกัน อธิบายง่าย ๆ คือ คนที่รักษาศีล

รู้จักยับยั้งชั่งใจพากันไปสู่สิ่งที่ดีงาม ก็จะทำให้ชีวิตราบรื่น แต่หากสองคนนั้นมีศีลไม่เสมอกัน ก็เป็นเรื่องย ากที่จะอยู่

ด้วยกันได้ในเรื่องศีลเสมอกัน ดูง่าย ๆ คนที่ชอบทำบุญ รักษาศีล ถ้าเจอคู่ครองที่ไม่รักษาศีล หรือศีลน้อยกว่า เช่น

ชอบการพนัน ตกเย็นคว้าขวดเหล้า หรือทำอาชีพที่ไปฆ่ าสัตว์ตัดชีวิต ก็ย่อมไม่ฟังในสิ่งที่เราพูด เราตักเตือน

ทำให้มีเรื่องขัดข้องหมองใจกันง่ายหากเราเจอคู่ที่มีศีลเสมอกันพากันเข้าวัด ทำบุญ ทำแต่ความดี ชีวิตย่อมเจริญ

รุ่งเรืองไปด้วยกัน ไม่มีใครฉุดดึงชีวิตอีกฝ่ายให้ต่ำลง

3 : จาคะเสมอกัน

คำว่า จาคะ มีความหมายว่า การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น หมายรวมถึงการสละละทิ้ง

กิเลส ละความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ ความใจแคบ และการเลิกละนิสัย ตลอดถึงความประพฤติที่ไม่ดี

ที่ทำให้เกิดความเสียหายจะเห็นได้ว่า คนที่มีจาคะย่อมเสียสละเพื่อส่วนรวมได้ มีความเอื้ออาทรต่อความทุกข์ย าก

คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัวหากคู่ของเรามีจาคะไม่เสมอกัน คงเป็นเรื่องย ากที่จะทำความเข้าใจว่า

เ พ ร า ะอะไรถึงต้องไปช่วยเหลือคนอื่นคงจะดีไม่น้อย หากเราเลือกครองคู่กับคนที่มีจาคะเสมอกัน เป็นคนใจกว้าง

ชอบทำบุญ สามารถช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนได้เหมือน ๆ กัน เมื่อเรารักจะเป็นผู้ให้ก็จะอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ให้

แล้วยังสัมผัสถึงความสุขใจ เมื่อมองเห็นผู้รับยิ้มแย้ม พอใจ ทำให้ความสุขของผู้ให้ทวีเพิ่มขึ้นอีกด้วย

4 : ปัญญาเสมอกัน

ปัญญาเสมอกันคืออย่ างไร พระราชพรหมย านหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระอริยสงฆ์องค์หนึ่งของเราครั้งหนึ่งท่านได้

ตอบคำถามให้กับลูกศิษย์ เมื่อลูกศิษย์คนนั้นถามท่านว่า ปัญญาคืออะไรท่านจึงได้เมตตาตอบไปว่า ปัญญา ความหมาย

ทั่วไปแปลว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาแปลว่าความเฉลียวฉลาดก็ได้ มิใช่รู้อย่ างเดียวต้องนำเอาความรู้ที่ได้

นั้นมาพิจารณาด้วย มิใช่ฉลาดอย่ างเดียว ต้องมีเฉลียวใจด้วยพระพุทธองค์ตรัสไว้ในเรื่องของการที่จะมาเป็นคู่ครองกัน

ต้องมีปัญญาเสมอกัน ถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เนื่องด้วยความรู้

ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกันไม่เพียงแต่ศีลเสมอกัน การมีศรัทธาเสมอกัน จาคะเสมอกัน และปัญญา

เสมอกัน ก็จะช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกันมีความเชื่อในแบบเดียวกัน ครองคู่กันอย่ างมีความสุข ย าก

ต่อการทะเลาะเบาะแว้งวิธีดูเนื้อคู่และการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องอาศัยทั้ง 4 ข้อนี้เป็นสำคัญ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …