Home ข้อคิด ให้กำลังใจ วิธีคิดแบบคนรวยแล้ว แค่แบ่งเงินตามนี้ก็สร้างตัวให้ชีวิตดีขึ้นได้

วิธีคิดแบบคนรวยแล้ว แค่แบ่งเงินตามนี้ก็สร้างตัวให้ชีวิตดีขึ้นได้

0 second read
ปิดความเห็น บน วิธีคิดแบบคนรวยแล้ว แค่แบ่งเงินตามนี้ก็สร้างตัวให้ชีวิตดีขึ้นได้
1

แค่แบ่งเงินเป็น 5 กอง ก็สร้างตัวให้ชีวิตดีขึ้นได้ (ข้อคิดดีๆจากเศรษฐี)

คุณเคยสงสัยกันมั้ยว่าทำไมคนรวยๆ เขาถึงทำอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนกับเรา นั่นอาจเป็น

เ พ ร า ะ ว่ า พ วกเขาได้ค้นพบหลักวิธีคิดแบบคนรวยแล้วนั่นเอง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็เป็น

เ รื่ อ งที่ไม่มีสอนในโรงเรียนถือเป็นความลับที่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนรวยถึงมีแค่ 1%

ของประชากรทั้งหมดบนโลกนี้

มี ช าวจีนคนหนึ่ง ชื่อว่า ลี กา ชิง เขาเป็นจีนแต้จิ๋วที่มาอาศัยอยู่ในฮ่องกงก่อนที่จะเริ่ม

ธุ ร กิจช่วงแรกนั่นก็คือ การขายด อ กไม้ประดิษฐ์ในวัย 25 ปี และเขาก็ทำธุรกิจอื่น ๆ

ตามมาอีกเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่าเรือ โรงแรม โทรศัพท์มือถือ ประกันชีวิต อสังหา

ริ ม ท รั พ ย์ กระทั่งเขาถูกจัดอันดับให้เป็นเศรษฐีเบอร์ 1 ของเอเชีย และเป็นเศรษฐี

อันดับ 18 ของโลกด้วย เขามีสินทรัพย์สุทธิในวัย 88 ปี อยู่ที่ประมาณ 31,300 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1 ล้านล้านบาทของเงินไทย ลี กา ชิง เขาได้แนะนำ

ว่าให้เราแบ่งเงินออกเป็น 5 กองไว้ โดยหากสมมติว่าเรามีรายได้อยู่ที่ 20,000

บาท ก็จะแบ่งเป็นดังนี้

กองที่ 1 

สำหรับซื้ อความสุขให้ตัวเอง (10%) 2,000 บาท

ก า ร ที่เราแบ่งเงินไว้ซื้อความสุขให้ตนเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

อย่ างน้อยๆปีละครั้ง หรือ 2 ปีครั้งก็ยังดี เ พ ร า ะจะทำให้เรามีประสบการณ์ที่หลาก

หลาย และยังเป็นการชาร์จแบตให้ตัวเรามีพ ลั งเต็มเปี่ยม เพื่อที่จะนำไปสร้างสิ่งที่

ยิ่งใหญ่ต่อไปในชีวิตได้อีกด้วย

กองที่ 2 

สำหรับการศึกษา (15%) 3,000 บาท

เนื่องจากว่าคุณไม่ได้มีเงินเยอะมาก จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าศึกษาหาความรู้ เพื่อที่จะ

สามารถหารายได้เพิ่มขึ้นให้ตัวเองและการซื้ อหนังสือมาศึกษาเอง ก็ถือว่าเป็นการ

ล ง ทุ น ที่ไม่มากมายอะไรแถมยังได้ประโยชน์อีกด้วย และหลังจากที่คุณมีความรู้

แ ล้ ว คุณก็ควรบอกต่อความรู้กับผู้อื่น นอกจากนั้นคุณก็ควรจะเก็บเงินในส่วนนี้ไว้

อีกซัก 2,000 บาท เพื่อที่จะใช้ในการอบรมหลักสูตรดี ๆ อีกด้วย

กองที่ 3 

สำหรับสร้างสายสัมพันธ์ (20%) 4,000 บาท

ส่วนนี้ไว้สำหรับเลี้ยงอาหารให้แก่คนที่มีความรู้ คนที่จะช่วยเหลือคุณในการทำงาน

ใ น อนาคต และค่าอาหารสำหรับหนึ่งมื้ออาจจะใช้เงิน 1,000 ถึง 1,500 บาทโดย

ประม าณ ดั ง นั้น คุณจึงต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเลี้ยงอาหารแต่ละมื้อ พอช่วง

สิ้นปีคุณก็จะมีเพื่อนที่ดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณได้มากมายและยังมีภาพลักษณ์

ที่ดี ดูเป็นคนใจดีอีกด้วยนะ

กองที่ 4 

สำหรับใช้ในอนาคต (25%) 5,000 บาท

กองนี้เก็บออมไว้เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบกิจการในอนาคตอาจเริ่มต้นด้วยธุรกิจ

เล็กๆเงินกองนี้จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าธุรกิจนั้น

จะ สำ เ ร็ จ หรือล้ มเห ลวก็ตาม มันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์และความเชื่อมั่นใน

ตัวเองในการที่จะเป็นเถ้าแก่มีธุรกิจเป็นของตัวเองได้นั่นเอง

กองที่ 5 

สำหรับค่าใช้จ่าย (30%) 6,000 บาท

ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร โดยเน้นไปที่อาหารที่ดีต่อสุ ข ภ า พและ

ประหยัด ซึ่งเราน่าจะสามารถจัดการกับเงินในส่วนนี้ได้อย่ างพอเพียงได้นั่นเอง

น อ ก จากนี้แล้ว ลี กา ชิง ยังแนะนำคนหนุ่มสาวด้วยว่า คนกลุ่มนี้มักชอบออกไปทาน

อ า ห ารนอกบ้ านซื้อของง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ซึ่งจะทำให้พวก

เขามีความสุขเพียงแค่ระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่กลับต้องเสี ยเงินไปเป็นจำนวนมาก

ทั้งๆที่ควรเก็บออมไว้เพื่อสร้างธุรกิจหรือการลงทุนในอนาคตได้และสิ่งที่ควรทำก็คือ

กา รหารายได้เพิ่มด้วยการทำงานพิเศษ โดยเฉพาะการขายของเ  พ ร า ะผู้ที่ประสบ

ค ว า ม สำเร็จในวงการธุรกิจมักจะเป็นนักขายตัวยง คนรวยจะรู้วิธีขาย รู้จักวิสัยทัศน์

และขายความฝันของเขาให้กับคนอื่น อาชีพนักขาย จึงเป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นหากคิด

จะเป็นคนรวย…

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …