Home ข้อคิด ให้กำลังใจ วิธีรับมือกับหนี้ อย่ าหวังใครมาช่วยเราหากเรายังไม่เริ่มพึ่งพาตัวเอง

วิธีรับมือกับหนี้ อย่ าหวังใครมาช่วยเราหากเรายังไม่เริ่มพึ่งพาตัวเอง

0 second read
ปิดความเห็น บน วิธีรับมือกับหนี้ อย่ าหวังใครมาช่วยเราหากเรายังไม่เริ่มพึ่งพาตัวเอง
0

วิธีรับมือกับหนี้ โดยที่ไม่ต้องเครียด ทุกอย่ างนั้นมีทางออก

เ รื่ อ งที่จะพูดต่อไปนี้นั้น อาจใช้ได้สำหรับหลาย ๆ คน แต่มีอีกหลาย ๆ คนเช่นกัน

ไม่แน่ใจว่า จะทำได้ไหม หากมุ่งประเด็นที่ใจของเรา ใจสงบ อิสระ จากการถูกมัด

จากเรื่องอื่นๆ ที่คิดว่าทุกอย่ างที่เป็นเงื่อนไข ที่ทำให้เราสงบไม่ได้ดังนั้นมาดูกัน

ว่า เราจะทำอย่ างไร จึงจะสงบ ไม่เครี ย ดได้

1 : ให้มองว่า การเป็นหนี้ คือการที่เราฝึกควบคุมตัวเอง

เพื่อฝึกการบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองให้ได้ และหากทำได้นั้นจะกลายเป็น

ผู้มีประสบการณ์ แกร่งขึ้น ไม่กลับมาอยู่วังวนเดิมๆ อีก

2 : เผื่อใจ หากใช้หนี้ไม่ได้

อาจต้องยอมข า ย เสียอะไรบางอย่ างไป เ พ ร า ะต้องการที่จะบริหารจัดการหนี้

ไ ด้ เราอย่ าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบยึดติดกับวัตถุ เงินทองของนอกกายหาเมื่อไหร่

ก็ได้ หาใหม่ได้เสมออย่ าไปปักใจอยู่กับคุณค่าของวัตถุเ พ ร า ะคุณค่าที่เกิดขึ้น

เกิดจากใจของเรา ไม่ใช่จากความคิด

3 : มองโลกแง่ดี คิดบวก

เ พ ร า ะการที่เราคิดว่า การที่ติดห นี้เพื่อการพัฒนา เพื่อพิสูจน์ความสามารถใน

การบริหาร การจัดการเงิน เช่นนี้มันคิดได้ แต่มันก็ห้ามคิดว่า พัฒนามากเกินไป

เ พ ร า ะมันจะกลายเป็นฟุ้งเฟ้อ เป็นไม่รู้จักพอ และที่แย่ที่สุดคือคิดเอาเงิน

ในอนาคตมาใช้ ไม่รู้จักบริหารจัดการ เช่นนี้ก็เป็นห นี้ไม่มีที่สิ้นสุด

4 : เป็นหนี้ ในแง่ดี

แ บ บ ว่าคุณยังเป็นคนที่มีเครดิตอยู่ อย่ างไรซะ หากขอใครแล้วเขาไม่ให้ยืม ก็

กลับมาทบทวน พูดบอกตัวเองว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”ฉะนั้น อย่ าไปหวังใคร

เพื่อให้มาช่วยเรา หากเรายังไม่เริ่มพึ่งพาตัวเอง

5 : ฝึกตัวเองให้มุ่งมั่นในการทำงานเรื่อยๆ ไป

ไม่ต้องคิดเรื่องการเป็นหนี้ให้มาก เ พ ร า ะหากเรามีความรับผิดชอบต่อชีวิตและ

หนี้สินเมื่อนั้น เราจะรู้สึกมีความสุขมาก มีความภูมิใจที่เราเป็นคนที่มีความรับผิด

ชอบ จงชมตัวเองบ่อยๆ เพื่อให้กำลังใจตัวเอง

6 : อย่ าเป็นคน ที่รักษ าหน้าเกินไป

เ พ ร า ะบางคน มองการเป็นหนี้ เป็นการบอกว่าเราด้ อ ยไม่มีเงินทนไม่ได้ที่ต้อง

เป็นห นี้ ก็เลยแบบว่า ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าทำอะไรจนต้องยอมไปหาเงินมาจาก

ที่อื่น ที่ไม่เหมาะสม อย่ างเช่น การเล่นการเสี่ ยงโช คคือมันไม่มีความแน่นอน

เลย ถ้ามันไม่ได้ตามที่คุณหวัง มันก็จะเสียเงินไปเรื่อยๆ นะ

7 : ปัญญา ชดใ ช้ห นี้

เราอย่ าลืมว่า ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ต้องพย าย ามหาออกมาใช้ให้มากที่สุด

เชื่อว่าไม่มีทรัพย์ใดหรอก ที่จะมีค่ามากไปกว่าปัญญาของเราเอง เ พ ร า ะ

ปัญญาเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอ

8 : บอกตัวเองว่าคนที่เ ค รี ย ด ต้องเป็นเจ้าหนี้

ไม่ควรมองเพียงแค่ว่า เจ้าหนี้นั้น มีความสุขจากการได้ด อ กเบี้ ยอย่ างเดียว

เ พ ร า ะในทางกลับกันก็มีเจ้าหนี้จำนวนมาก ที่ทุ นหายไปไม่น้อยซึ่งควรจะ

ช่วยกัน ทั้งลูกหนี้ทั้งเจ้าหนี้ ให้เกิดความพึงพอใจ ไม่เค รี ย ด

9 : ถ้าโด นเจ้าหนี้ทวงบ่อยๆ จงใช้วิชาการ เพื่อเจรจาต่อรอง

จงแสดงความจริงใจ ว่าจะผ่อนส่งให้ หากเขาอย ากได้มากกว่า ที่เราสามารถให้ได้

เราก็ตอบไปตรงๆ ว่าไม่สามารถทำได้ (แต่จะพย าย าม) เ พ ร า ะเขาเองก็กลัวจะ

ไม่ได้ไง เ พ ร า ะงั้น หาข้อตกลงที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายดีกว่า อย่ าเครี ย ดไปก่อนที่

สำคัญเลย อย่ าลืมว่า เจ้าหนี้บางรายนั้น เขาเป็นพวกจู้จี้ ย้ำคิดย้ำทำและเราเอง

ก็ควรเห็นใจเขา เ พ ร า ะเงินของใคร เขาก็อย ากได้คืนเป็นธรรมดา

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …