Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ว่ากันว่าคู่บุญกัน คนที่เป็นอีกครึ่งชีวิต จะโคจรพบกันในชาตินี้

ว่ากันว่าคู่บุญกัน คนที่เป็นอีกครึ่งชีวิต จะโคจรพบกันในชาตินี้

0 second read
ปิดความเห็น บน ว่ากันว่าคู่บุญกัน คนที่เป็นอีกครึ่งชีวิต จะโคจรพบกันในชาตินี้
1

เขาว่ากันว่า… มีการกำหนดอีกครึ่งหนึ่งของชีวิต หรือคนที่จะเข้ามาเติมเต็ม ชีวิตของเราไว้แล้ว ก่อนที่เราจะเกิดเสียอีก

โดยคนๆ นั้นจะมีเพียง คนเดียวซึ่งก็คือคนที่จะมาเป็น คู่แท้ ของคุณนั่นเอง ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่

จะคิดว่าเนื้อคู่นั้น คือคนที่เข้ากับเราได้ เป็นอย่างดี อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข

โดยคู่แท้คนนั้น… จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเติมเต็ม ชีวิตของคุณ แต่อย่างไร ก็ตามถ้าเป็นเนื้อคู่กัน

จริงลำดับต้นของจริง ไม่ต้องกลัวว่าจะแคล้วคลาดกัน ไม่อย ากเจอก็ต้องเจอ และนึกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้ว

ในชาตินี้ก็ต้องเจอ เพราะถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริ งๆแล้วมีกร ร มดีบุญใหม่ มาช่วยเป็นปัจจัยตัวช่วยเสริม

ช่วยเหลือผลักดันเมื่อถึงเวลาแล้วมีทั้งบุญเก่าบุญใหม่ พร้อมไม่มี วิบ าก กร รมไม่ดี

มาคอยขัดขวางอีกเรียกว่า ทางสะดวกที่ต้องกลับมาเจอกัน ถ้าเป็นอย่างนี้.. ต่อให้อีกคนอยู่ขั้วโลกใต้

อีกคนอยู่ขั้วโลกเหนือบุญและก รร ม ก็ยังลิขิตพามาเจอกันได้ต่อให้ได้แต่งงานมาแล้วเป็น สิบๆ ครั้งร้อยๆ ครั้ง

ในชาตินี้ก็ยังมีโอกา สได้กลับมาเจอมาครองคู่กันอีกหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องรักข้ามขอบฟ้า

หรือคนที่มาแต่งงานกันตอน แก่ เฒ่า วัย ช ราเรื่องทำนองนี้ เกิดขึ้นกันบ่อยๆ คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง

คนที่เคยเป็นคู่รักกัน.. ตอนหนุ่มสาวต่อมามีกร รมมาบังมีกร รมมาส่งผลต้องแยกกัน

ทั้งๆ ที่ไม่อย ากจาก ต่างคนต่างไปพบคู่ใน ลำดับต่อไปและภายหลังตอนแ ก่

ก็กลับมาเจอกันอีกเมื่อ ก ร ร ม ไม่ดีที่มาบัง มาแยกให้จากกันนั้นถูกชดใช้ หมด ก ร ร ม ไปแล้ว

จึงมาพบกัน กลายมาเป็นความรักแบบลมหวน ถ้าในเวลานี้มี โอกาสได้เจอเนื้อคู่

ที่ผ่านเข้ามาบั่นทอนชีวิตคู่นั้นคือวิบากก ร ร ม หรือผลก รร มที่ทั้งสองคนต้องชดใช้ที่ทำร่วมกันมา

และฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยกระทำต่อกันถ้ายังมีความรักต่อกันก็ขอให้อโหสิก ร ร มต่อกันเสี ย

มีการกระทบกระทั่งกันหนักนิ ดเบาหน่อยก็ควรจะให้อ ภัยซึ่งกันและกัน หมั่นชวนกันไปทำบุญ มีชีวิตร่วมกัน

ไปในทิศทางที่ดีชวนกันรักษาศีลรักษาธรรมให้มั่นคงอย่าไปออกนอกลู่นอกทาง ลด ละ เลิก บ า ป

ทั้งปวงช่วยกั นเตื อนสติห้า มปรามกันและกัน ความสุขก็จะม ากกว่าทุกข์ กร รมที่มีต่อกัน

จะได้ตามไม่ทันส่งผลไม่ได้ในชาตินี้เพราะบุญพาหนีไปไกลเสี ย แล้ว  ในชาติหน้า ถ้าอยากจะได้มา

เจอเป็นคู่ครองกันอีกก็เร่ง สร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัว ก็อาจ..จะนำพามาพบกันอีก

ในทุกชาติภพได้ เพราะแรงของบุญเป็นผู้ นำพามาให้เจอกัน

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …