Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ว่ากันว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่ างถึงแม้จะซื้อทุกอย่ างได้แต่ไม่อาจซื้อบางสิ่งได้

ว่ากันว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่ างถึงแม้จะซื้อทุกอย่ างได้แต่ไม่อาจซื้อบางสิ่งได้

0 second read
ปิดความเห็น บน ว่ากันว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่ างถึงแม้จะซื้อทุกอย่ างได้แต่ไม่อาจซื้อบางสิ่งได้
0

ว่ากันว่า “เงินไม่ใช่ทุกอย่ าง” ถึงแม้เงินจะซื้อทุกอย่ างได้ แต่ไม่อาจซื้อบางสิ่งบางอย่ างได้ เงินอาจยื้อชีวิต

ได้ แต่ไม่อาจหยุดความตายได้ เงินอาจซื้อคู่ชีวิต แต่ไม่สามารถซื้อรักแท้ได้ เงินอาจซื้อของเล่นการศึกษาให้

ลูกแต่ไม่สามารถซื้อความอบอุ่นให้เขาได้หนังสือเล่มนี้ “เงินไม่ใช่ทุกอย่ าง แต่ทุกอย่ างเริ่มต้นที่ ”เงิน” รวม

บทความและข้อเขียนของคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินการลงทุนแนะนำวิธี

การออมเงินและการลงทุนเพื่อให้บรรลุความฝัน บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต ทั้งยังให้ข้อคิดและวิธีการทำให้

เราเป็น “นาย” ของเงิน หาเงิน ใช้เงินและทำให้เงินงอกเงยมากขึ้นตลอดจนดูแลรักษาเงินและสินทรัพย์ที่หา

มาได้ และยังแทรกข้อคิดและทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน

เ พ ร า ะความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจ ไม่ใช่ที่เงินหรือทรัพย์สิน แต่เงินก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตเราดำรงคงอยู่

ได้อย่ างไม่ลำบากขัดสน และเงินก็ยังช่วยเราให้บรรลุฝัน ทั้งฝันเล็กๆ รวมถึงฝันใหญ่ๆ สามารถประสบความ

สำเร็จในชีวิตได้อย่ างมีความสุข คนเราทุกคนต่างต้องการสร้างความมั่งคงทางด้านการเงินเพื่อชีวิตที่สุข

สบายมากขึ้นด้วยกันทั้งสิ้น หลายคนบรรลุเป้าหมาย แต่อีกหลายคนก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่

จุดเริ่มต้นของความสุข การบรรลุฝันด้านการเงิน นั่นคือ “การออม” หากเราไม่เริ่มออม ก็ย่อมไม่มีเงิน

ลงทุน เงินก็ไม่งอกเงยและไม่สามารถบรรลุฝันได้นั่นเอง แล้วจะเริ่มจากตรงไหนก่อน??

• เริ่มต้นการออมตั้งแต่วันนี้ หากคุณจะทำอะไรก็ต้องมี “การเริ่มต้น” การออมก็เช่นกัน ต้องมีการเริ่มต้น

ส่วนใครจะเริ่มตอนไหนนั้น ต้องแล้วแต่ความตั้งใจ หลายคนคิดว่าการออมต้องเริ่มจากความพร้อมเท่านั้น

ความจริงไม่ใช่ เ พ ร า ะการออมคือการสละการใช้ในวันนี้ เพื่อเอาไปใช้ในวันข้างหน้า ถ้ารอพร้อม คน

จำนวนมากก็อาจจะไม่มีวันพร้อมเลย เ พ ร า ะต้องการใช้ที่มีให้หมด หรือเงินที่มีก็ยังไม่ค่อยจะพอใช้

หลายคนเริ่มออมตั้งแต่เด็ก เ พ ร า ะพ่อแม่อาจจะตั้งวัตถุประสงค์ไว้ให้ เช่น ออมได้ส่วนหนึ่ง พ่อแม่

จะสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อซื้อของชิ้นใหญ่ที่อย ากได้ เด็กๆก็จะตั้งใจออม ความตั้งใจจึงมีพลัง

มากกว่าความพร้อม

• สอนเด็กให้รู้ค่าของเงิน ถ้าอย ากสร้างนิสัยการออมให้ได้ผลดี ต้องสร้างกันตั้งแต่วัยเด็ก เด็กๆควรจะเรียนรู้

ถึงค่าของเงินอย่ างเป็นขึ้นตอน โดยต้องทราบก่อนว่า “เงิน” เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ทำให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการสะดวกขึ้น และการหาเงินเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายต้องใช้กำลังกาย กำลัง

สมอง และกำลังทรัพย์ในการหา แต่เงินก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุอย่ างของชีวิต ดังนั้น เราจึงต้องฝึกที่จะเป็นนาย

ของเงิน คือรู้ค่า ใช้เป็น รู้เก็บ รู้ออม และรู้จักลงทุน

• ออมเพื่ออะไร คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ออมเงินเป็นเ พ ร า ะไม่มีเป้าหมาย ไม่รู้จะออมไปทำไม เ พ ร า ะเรียนจบ

มาก็ก็อยู่บ้านกับพ่อแม่ ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร คือยังใช้ชีวิตเหมือนสมัยเรียนนี่ถือว่าเป็น

สัญญาณอันตราย เ พ ร า ะถึงเวลาสร้างครอบครัว คนกลุ่มนี้จะรู้สึกลำบากที่สุด ถ้าไม่อย ากลำบากภายหลัง

เริ่มทำงานและเริ่มออมได้แล้ว ตั้งเป้าหมายระยะสั้นๆ ก่อนก็ได้ เช่นจะออมไว้ดาวน์รถยนต์ ออมไว้เที่ยวต่าง

ประเทศ หรือออมไว้ซื้อหุ้น หรือกองทุน ก็แล้วแต่ เป้าหมายในการออมเงินครั้งแรกไม่ควรย ามเกิน 2 ปี

เ พ ร า ะวัยรุ่นสมัยนี้ใจร้อน ควรตั้งเป้าหมายระยะสั้นไว้ก่อน บรรลุเป้าแล้วค่อยตั้งเป้าหมายย าวๆ

การมีเป้าหมายทำให้เรามีความหวัง และการมีความหวังทำให้เรามีชีวิตชีวา รู้สึกสดชื่น เ พ ร า ะฉะนั้นแม้จะเป็น

เป้าหมายเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงเป้าหมายใหญ่ๆ ก็ล้วนแต่สร้างความหวังและความท้าทายมากน้อยต่างกันแต่ก็

ทำให้เรามีกำลังใจที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นเช่นเดียวกัน

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …