Home ข้อคิด ให้กำลังใจ สังเกตดูตอนไม่เหลืออะไรในชีวิตสิคุณจะเหลือเพื่อนกี่คน

สังเกตดูตอนไม่เหลืออะไรในชีวิตสิคุณจะเหลือเพื่อนกี่คน

0 second read
ปิดความเห็น บน สังเกตดูตอนไม่เหลืออะไรในชีวิตสิคุณจะเหลือเพื่อนกี่คน
0

ลองไม่มีเงิน จะเหลือเพื่อนดีๆอยู่กันสักกี่คนความแตกต่างระหว่าง มิตรแท้ กับมิตรเทียม หลายคนเคยเจอ สำหรับในทาง

พระพุทธศาสนา จะกล่าวถึงเรื่องเพื่อนไว้ดังนี้เพื่อนแท้จะเป็นคนที่คอยชักจูงและคอยพูดสนับสนุนให้เราไปในทิศทางที่ดี

จะนำพาเราไปในช่วงเวลาดีๆ ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่ยกยอปอปั้นสำหรับเพื่อนที่ไม่แท้ เรียกว่ามิตรเทียม นั่นหมาย

ความว่า เพื่อนที่พาเราไปในทิศทางที่แย่ พาเราไปในทางที่เสื่อมลงทำให้ชีวิตของเราต่ำลงไปอีกและในวันนี้เราจะ

มากล่าวถึงมิตรแท้และมิตรเทียม มาดูกันว่า คนรอบข้างของคุณเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมกันแน่

4 มิตรแท้ บุคคลที่น่ายกย่อง

1 : มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์

เพื่อนสนิทเหมือนญาติ ไว้วางใจกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูลบอกความลับแก่เพื่อน ต่างฝ่ายต่างเผยความลับของตนแก่เพื่อน

ถ้าความลับนั้นมีจุดอ่อนหรือปมด้อยก็ช่วยกันแก่ไข และ เป็นการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันปิดความลับของเพื่อน

ไม่ให้ผู้อื่นรู้ไม่ละทิ้งย ามวิบัติ เมื่อเวลาที่เพื่อนตกทุกข์ได้ย ากก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้งแม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้

2 : มิตรมีอุปการะ

คอยคุ้มครองป้องกันเพื่อนของตน ทั้งเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้ และเพื่อนก็พึ่งได้ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทป้องกันทรัพย์สมบัติ

ของเพื่อนผู้ประมาทเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้เมื่อมีธุระ ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก แม้แต่ชีวิตเรายังสละได้

3 : มิตรแนะนำประโยชน์

เพื่อนที่คอยแนะนำแต่ในทางที่ดี มีลักษณะเหมือนครูห้ามไม่ให้ทำชั่วแนะนำให้ทำแต่ความดีให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ

บอกไปสู่อนาคตอันสดใส ด้วยการแสวงหาความรู้หรือปัญญา

4 : มิตรมีความรักใคร่

ได้แก่ เพื่อนประเภทสหาย มีลักษณะสำคัญ 4 ประการคือ ทุกข์ ทุกข์ ด้วย หรือ ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อนสุข

สุข ด้วย หรือ ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อนโต้เถียงผู้ที่ติเตียนเพื่อน หมายถึง เมื่อเห็นคนอื่นติเตียนเพื่อนของเรา

ไม่ว่าต่อหน้าและลับหลัง ก็ช่วยพูดจาชี้แจงให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อนไม่ให้เพื่อนเสียหายรับรองคนพูดสรรเสริญ

เพื่อน หมายถึง เมื่อเห็นคนพูดจาชมเชยเพื่อนก็พูดจาสนับสนุน

4 มิตรเทียม เพื่อนที่พาล่มจม

1 : คนดีแต่พูด พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

เก็บของล่วงแล้วมาปราศรัย(พูด) คือ พวกที่คอยเรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่แล้วจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมาพูด

อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย คือ พวกที่ชอบพูดในเรื่องของอนาคต พูดในทำนองการพย ากรณ์ ทำตัวเป็นผู้รอบรู้

สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ คือ ถ้าช่วยเหลือคนที่คบกันอยู่ก็จะช่วยเหลือแบบเล่น ให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์

ออกปากพึ่งมิได้ เมื่อเพื่อนต้องการพึ่งเ พ ร า ะมีความเดือดร้อนบางอย่ าง ก็บ่ายเบี่ยงแบ่งรับแบ่งสู้

2 : คนปอกลอก

คนประเภทนี้ไม่ใช่มิตรแต่แสดงตัวว่าเป็นมิตร ซึ่งหวังผลประโยชน์จากคนที่คบด้วยคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเป็นคนเสียให้

น้อย แต่คิดเอาให้ได้มากมีภัยเห็นแก่ตัวไม่ยอมช่วยเหลือใคร แต่เมื่อตนประสบปัญญาแล้วจึงมาแกล้งแสดงตัวเป็นมิตร

เป็นคนคบเพื่อนเ พ ร า ะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว

3 : คนหัวประจบ

เป็นคนที่คอยตามใจเพื่อน ให้เพื่อนเป็นผู้นำส่วนตนนั้นทำตัวเป็นผู้ตาม เ พ ร า ะหวังผลประโยชน์ไม่ว่าสิ่งใดก็สิ่งหนึ่ง

จะทำชั่วก็เออออจะทำดีก็เออออต่อหน้าว่าสรรเสริญลับหลังนินทาเพื่อน

4 : คนชักชวนในทาง ฉิ บ หาย

คบเพื่อนเพื่ออาศัยเพื่อนเป็นเครื่องมือหาความสนุกเพลิดเพลินชักชวนให้ดื่มน้ำ เ ม า อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัว เ ม า ในการเล่นชักชวนเล่นการ พ นั น

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …