Home ข้อคิด ให้กำลังใจ สำหรับใครที่กำลังสนใจทำงานนักออกแบบแฟชั่นก็จงหมั่นฝึกฝนตัวเองให้พร้อม

สำหรับใครที่กำลังสนใจทำงานนักออกแบบแฟชั่นก็จงหมั่นฝึกฝนตัวเองให้พร้อม

0 second read
ปิดความเห็น บน สำหรับใครที่กำลังสนใจทำงานนักออกแบบแฟชั่นก็จงหมั่นฝึกฝนตัวเองให้พร้อม
0

เส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพ

อาชีพนักออกแบบแฟชั่น นับเป็นอาชีพในฝันของคนที่ชื่นชอบแฟชั่นกันทุกคน แต่น้อยคนนักที่จะสามารถทำงานเป็นนักออก

แบบแฟชั่นได้จริง ๆ เนื่องจาก สายอาชีพนี้ จะต้องใช้ทักษะและความสามารถเฉพาะทางที่สูงมาก แต่ก็ใช่ว่าจะต้องเป็นคนที่

เกิดมาพร้อมพรสวรรค์เท่านั้น ใครที่อย ากทำงานนักออกแบบแฟชั่น ก็สามารถขยันตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรียม

พร้อมสมัครทำงานนักออกแบบแฟชั่นได้เช่นกันยิ่งในสมัยนี้มีหลายสถาบันการศึกษาได้เปิดหลักสูตรเฉพาะทางในด้านการ

เรียนออกแบบแฟชั่นโดยเฉพาะ ทำให้เส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดย

การทำงานของนักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพนั้น จะแบ่งออกเป็น 5 หน้าที่ด้วยกัน

1 : เริ่มต้นหัดออกแบบและสเก็ตช์ภาพ

ความคิดริเริ่มเป็นทักษะที่นักออกแบบแฟชั่นทุกคนต้องมี โดยเฉพาะการริเริ่มต้นฝึกหัดออกแบบและสเก็ตช์ภาพเสื้อผ้าแฟชั่น

ทั่วไป เพื่อฝึกฝนทักษะการวาดภาพแบบของเสื้อผ้าสไตล์ของตัวเอง โดยความคิดริเริ่มที่มาเป็นแรงบันดาลใจในการกำหนด

แบบเสื้อผ้าต่าง ๆ อาจจะมาจากสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน แล้วจึงนำมาวาดออกแบบเป็นแบบเสื้อผ้าเพื่อจัดลำดับขั้นตอน

ในการทำ และจึงเริ่มต้นลงสี

2 : การทำแพตเทิร์น

นักออกแบบแฟชั่น จะต้องหัดทำแพตเทิร์นของเสื้อผ้าตามแบบภาพที่ได้สเก็ตช์ไว้ซึ่งการทำแพตเทิร์นจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี

ด้วยกัน ได้แก่ การวาดแพตเทิร์นลงบนกระดาษทำแพตเทิร์น ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับนักออกแบบแฟชั่นที่มีความชำนาญแล้ว

และวิธีการวาดแพตเทิร์นลงบนโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบแพตเทิร์นเสื้อผ้า ซึ่งเหมาะกับนักออกแบบแฟชั่น

มือใหม่ เ พ ร า ะสามารถแก้ไขแบบได้ง่าย และจะแก้กี่รอบก็ได้

3 : ลองฟิตติ้งหรือทดลองสวมใส่จริง

หากใครที่เคยสั่งตัดชุดเสื้อผ้า หลังจากวัดตัวกันแล้วซักระยะเวลาหนึ่ง จะต้องเคยเข้าไปทดลองสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บ

ชั่วคราว กันมาไม่มากก็น้อย ขั้นตอนนี้จะเป็นการวัดว่าขนาดของเสื้อผ้าที่ตัดออกมา พอดี ฟิตไป หรือหลวมจนไม่สวย

หรือไม่ เพื่อให้ช่างตัดเย็บและนักออกแบบแฟชั่นตรวจสอบความสวยงาม แล้วจึงนำชุดเหล่านั้นกลับไปแก้ไขต่อไป

4 : เริ่มต้นตัดเย็บและผลิต

หลังจากทำแพตเทิร์นและฟิตติ้งเสร็จแล้ว นักออกแบบแฟชั่น จะต้องลงมือผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเหล่านั้นด้วยตัวเอง เ พ ร า ะ

ต้องใช้ความชำนาญและทักษะที่ฝึกฝนมาอย่ างหนัก เ พ ร า ะในบางครั้งระหว่างการผลิตอาจเกิดปัญหาขึ้น นักออกแบบ

แฟชั่นจึงต้องคอยหาวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านั้น เพื่อให้เสื้อผ้าออกมาสวยงาม ตรงตามแบบมากที่สุด

5 : อัปเดตเทรนด์แฟชั่นและหมั่นฝึกฝน

การอัปเดตเทรนด์แฟชั่นตลอดเวลา จะช่วยให้นักออกแบบแฟชั่นเข้าใจในกระแสของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น สามารถสร้าง

แรงบันดาลใจ และออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นได้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ามากที่สุด

และนี่ก็คือลักษณะการทำงานและเส้นทางที่นักออกแบบแฟชั่นทุกคนต้องพบเจอ สำหรับใครที่กำลังสนใจทำงานนักออกแบบ

แฟชั่น ก็จงหมั่นฝึกฝนตัวเองให้พร้อม หากใครที่รู้ตัวว่ายังไม่มีทักษะเหล่านี้ ก็ให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันด้วยนะ เมื่อพร้อมแล้วก็

ให้สมัครงานนักออกแบบแฟชั่นกันได้เลย เชื่อเถอะว่า หากคุณขยันและพย าย ามอย่ างแท้จริง การสมัครงานทำเป็นนักออก

แบบแฟชั่นก็ไม่ย ากเกินความพย าย ามอย่ างแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …