Home ข้อคิด ให้กำลังใจ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนวัยทำงาน..จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนวัยทำงาน..จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน

1 second read
ปิดความเห็น บน สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนวัยทำงาน..จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน
0

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือบางอย่ างได้เกิดขึ้นแล้ว

ประชากรวัยทำงาน กำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกที ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ดอกเบี้ย

เงินฝาก 0% ซึ่งในบ้านเราใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่ างไร และต้องปรับตัว

อย่ างไรในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน สรุปออกมาเป็นข้อได้ดังนี้

1 : ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น คนรวยจะรวยขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บ โดยที่คนระดับรากหญ้าแทบจะไม่รู้สึกตัว

เลย หากวางแผนการเงินไม่ถูกลงทุนไม่เป็นลพวกเขาอาจต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิต

2 : ครอบครัวจะแ ต กแยกมากขึ้น

ยุคที่แล้วพ่อทำงานแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ยังส ามารถทำได้แต่มายุคนี้ทั้งพ่อและแม่ทำงาน

และทำโอทีต่อจนดึก ดื่น ทำงานทั้งวันก็ยังแทบไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทำให้ไม่มีเวลา

ให้ครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมลูกทำให้เราได้เห็นปัญหาในสังคมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

3 : ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงาน

เราจะเห็นคนสูงอายุเดิมทีมีเงินเก็บเป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินดอกเบี้ยได้เรื่อย แต่พอ

เงินฝากไม่มีดอกเบี้ยก็เลยใช้จ่ายเงินก้อนหมดไปเรื่อยจึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุอาจต้อง

กลับมาทำงานหาเงินให้เพียงพอ

4 : สินทรัพย์ต่างราคาจะไม่ลดลง

เ พ ร า ะคนมีเงินไม่มีเหตุผลที่จะถือเงินสด อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ เงินจะไหลออก

จากธนาคารที่ไม่มีด อกเบี้ยไปอยู่ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่น ลงทุนหุ้น

ลงทุนในกองทุน ที่ได้เงินปันผลแทนด อกเบี้ยลงทุนในอสังหาที่ให้ค่าเช่าและคนที่

ถือครอบทรัพย์สินเหล่ านี้ไว้ไม่คิดจะปล่อยขายออกมาทำให้ราคาสินทรัพย์สูงเกิน

เ อื้ อ ม มากขึ้นเรื่อยคิดดูง่ายๆสมัยก่อนทำงานไม่กี่ปีก็ซื้อบ้านได้แล้วเดี๋ยวนี้ผ่อน

30 ปี ได้คอนโดห้องเดียวที่ดินก็ไม่มี

5 : คอรั บชั่น และการโก งจะมากขึ้น

คนจะยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ตามมา

6 : หลังจากยุคด อกเบี้ย 0% ทุกอย่ างจะแย่ลงไปอีก

เ พ ร า ะ เงินมันล้นระบบ แต่เงินที่ล้นระบบมันอยู่ในมือคนรวยซึ่งเป็นคนจำนวนน้อย

ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย พอการใช้จ่ายน้อยของก็ขายไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่ พอเศรษฐกิจแย่

บริษัทก็ต้องปิดตัวคนก็ตกงาน ลูกจ้างที่ก ู้เงินมาก็จ่ายหนี้ไม่ไหว ซึ่งระบบการเงิน

เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากถ้ามันล้ม มันก็ล้มไปทั้งระบบ

7 : เงินจะเหนือคนมากขึ้น ยุคที่เงินหาย าก

คนส่วนใหญ่จะทำทุกอย่ างเพื่อมัน ทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มันมาโดยไม่สนวิธีการ

และ ไม่แคร์ผลที่ตามมา

8 : เงินจะหาย ากขึ้น เ พ ร า ะ คนใช้จ่ายน้อยลง

ถ้าด อกเบี้ยเงินฝากก็เท่ากับว่าคนที่มีเงินฝากทั้งหมดไม่ได้ดอกเบี้ยซึ่งปกติเงินที่

งอกออกมาจากในระบบด อกเบี้ยมีมากถึงแสนล้านบาทต่อปีลองคิดดูว่าเงินที่

หายไปจะทำให้กำลังซื้อลดลงไปมากแค่ไหน

9 : ผู้คนจะเริ่มห่างไกลคำว่า

อิสรภาพทางการเงิน เดี๋ยวนี้เรามักได้ยินคำว่า Passive Income หรือ มีรายได้

เข้ามา มากกว่าค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้องทำงานซึ่งเดิมทีการฝากเงินธนาคาร

ก็ยังพอมี ดอกเบี้ยบ้างแต่ยุคต่อไปถ้าเราลงทุนไม่เป็นลงทุนในหุ้นผิดตัวซื้อ

ทรัพย์สินที่ไม่ได้สร้างรายได้เราอาจต้องทำงานไปตลอดชีวิตไม่มีคำว่า

อิสรภาพทางการเงินอีกต่อไป

10 : เงินเฟ้อแฝง หลายคนไม่ทราบว่า

เงินเฟ้อแฝงก็คือ “ค่าครองชีพ” การที่ด อกเบี้ย เงินฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่าค่าครองชีพ

จะไม่เพิ่ม เ พ ร า ะจากอดีตที่ผ่ านมาเราก็เห็นแล้วว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเสมอเงินที่

เรามีจะซื้อของได้น้อยลงเรื่อย และไม่สามา รถฝากเงินกินด อกเบี้ยแบบคนในยุค

ก่อนได้แล้ว

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …