Home ข้อคิด ให้กำลังใจ สิ่งสำคัญควรเตรียมตัวพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ไม่พลาดพลั้งย ามเกิดวิกฤต

สิ่งสำคัญควรเตรียมตัวพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ไม่พลาดพลั้งย ามเกิดวิกฤต

4 second read
ปิดความเห็น บน สิ่งสำคัญควรเตรียมตัวพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ไม่พลาดพลั้งย ามเกิดวิกฤต
0

7 กลยุทธ์ช่วยธุรกิจเติบโตทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

“เศรษฐกิจแย่จังเลย” “ขายของไม่ดีเลยทำยังไงดี?” คำถามเหล่านี้คงอยู่ในใจผู้ประกอบการหลายต่อหลายคนทั้งรายเล็ก

รายใหญ่ เ พ ร า ะภาวะเศรษฐกิจนั้นมักจะไม่แน่นนอน หากเราต้องพบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเราจะทำอย่ างไรดี? เรา

จะประคับประคองธุรกิจอย่ างไรย ามเศรษฐกิจไม่ดี มีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะช่วยธุรกิจของเราให้เติบโตได้โดยไม่ต้อง

คำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ? ลองอ่านบทความนี้ดูนะคะ

กลยุทธ์ที่ 1 “สงบสยบความเคลื่อนไหว”

กลยุทธ์นี้ว่าที่จริงก็มีมาช้านานเช่นกัน เมื่อเกิดสภาวะที่ไม่ดีตลาดฝืดเคือง การขยับขย ายอะไรเกินตัวก็อาจทำให้กิจการ

ถึงขั้นหายนะได้ บางทีการอยู่นิ่ง ๆ เพื่อให้พายุผ่านไปก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่ดี ในสมัยโบราณ “แม่ทัพ” ที่ถอดใจไปก่อนจะ

สำเร็จการใหญ่ก็มีตัวอย่ างให้เห็นมากมาย ความอดทน หรือการสงบสยบความเคลื่อนไหว ถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่ดีและ

ไม่ควรมองข้ามย ามจำเป็นนะคะ

กลยุทธ์ที่ 2 “สะสมกำลังเสบียงให้พร้อม”

บางทีเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองจะกลับมาเมื่อไร แต่การเตรียมพร้อม เก็บเสบียงคลังไว้ใช้ย ามฉุกเฉินนั้นจะช่วย

“ผ่อนหนักให้เป็นเบา” ได้ค่ะ เสบียงคลังดังกล่าว ได้แก่ กำไรสะสม เครดิตการค้า หรือแม้แต่ทรัพย ากรมนุษย์ กำลังพล

ก็ถือเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมให้พร้อมเช่นกันค่ะ

กลยุทธ์ที่ 3 “ลงทุนน้อย ให้ได้กำไรมาก”

การลงทุนน้อย ๆ ให้ได้กำไรมาก ๆ นั้นเป็นศิลปะของการทำธุรกิจ วิธีการเหล่านี้มีมานานตั้งแต่อดีต สมัยโบราณมาแล้วค่ะ

เวลาที่สองเมืองรบพุ่งกันวิธีการที่จะชนะโดยเสียเสบียงไพร่พลให้น้อยที่สุดจะถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด มาถึงยุคปัจจุบันการ

ทำตลาดด้วยการลงทุนน้อย ๆ แต่ให้ได้ผลมาก ๆ ก็ได้แก่ การทำตลาดผ่าน social network เ พ ร า ะในปัจจุบันตัวเลข

ของลูกค้าที่หันมาใช้โทรศัพท์มือถือ smart phone หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่างๆ เริ่มมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้

การทำการตลาดต้นทุนสูง ๆ ในระบบเดิม ๆ อาจจะหมดไปในอนาคตค่ะ ถ้าหากผู้ประกอบการทำได้ถูกจุด-ถูกทาง

ก็จะเกิดแรงกระเพื่อมมหาศาล และทำให้สามารถเพิ่มยอดสินค้า-บริการของเราได้แม้ในย ามที่เศรษฐกิจฝืดเคือง

กลยุทธ์ที่ 4 “ปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่ างสม่ำเสมอ”

ในย ามที่เศรษฐกิจดี เจริญรุ่งเรือง ผู้ประกอบการอาจต้องใช้เวลาแทบจะทั้งหมดไปกับการผลิตสินค้าให้ทันความต้องการ

ของลูกค้า แต่ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ เวลาที่ใช้ในการผลิตลดลง ก็จะเปิดอีกโอกาสหนึ่งให้ผู้ประกอบการได้หันมา

พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพสินค้า ปรับปรุงระบบการผลิตให้ดีขึ้นอย่ างสม่ำเสมอเ พ ร า ะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจะมา

ถึงเราไม่วันใดก็วันหนึ่ง แทนที่ผู้ประกอบการจะเครียดกับยอดขายที่ปรับตัวลง ควรใช้เวลาหันมาปรับปรุงสินค้า –

บริการของเราให้ดีอย่ างสม่ำเสมอจะดีกว่า เมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาดีดังเดิมผู้ที่พร้อมกว่าจึงจะได้รับชัยชนะ

นี่ก็คือหนึ่งในกลยุทธ์สำหรับการทำธุรกิจได้ทุกช่วงเวลาค่ะ

กลยุทธ์ที่ 5 “ขายให้ถูกช่วงเวลา”

ในย ามเศรษฐกิจตกต่ำ บางครั้งการขายสินค้าที่ไม่เหมาะกับกาลเวลา- ไม่เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา

ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจของเรา “สะดุด” เอาง่าย ๆ ค่ะ หากเกิดภาวะที่ฝืดเคือง ผู้ประกอบการอาจจะหันมาทำ

สินค้าประเภท “ประหยัดเงินในกระเป๋าของลูกค้า” มากขึ้น และลดสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยลงเพื่อให้เข้ากับภาวะโดย

ภาพรวม และหากเศรษฐกิจกลับมาดีอีกครั้งเราก็สามารถปรับเปลี่ยนในทิศทางที่เหมาะกับช่วงเวลาได้ค่ะ

กลยุทธ์ที่ 6 “กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า”

ยิ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เรายิ่งต้องใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น แม้ในย ามที่ลูกค้าอาจไม่มีกำลังจับจ่ายสินค้าของเราแต่

หากเราดูแล หมั่นกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่ างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อใดที่เศรษฐกิจกลับมาดีลูกค้าก็จะกลับ

มาหาเรา นึกถึงเราก่อนคู่แข่งนั่นเองค่ะ

กลยุทธ์ที่ 7 “เตรียมตัวให้พร้อมทุกสถานการณ์”

กลยุทธ์สุดท้ายคือการรวมเอาทุกกลยุทธ์ข้างต้นเข้าด้วยกัน ทั้งการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า การเตรียม

เสบียงให้พร้อม การวิจัย และพัฒนา การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพที่เป็นไปของเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้จะทำ

ให้ผู้ประกอบการมีความพร้อม “เตรียมตัวพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์” ไม่พลาดพลั้งย ามเกิดวิกฤต และสามารถคว้า

โอกาสได้ย ามที่ทุกอย่ างกลับมาดีดังเดิมอีกครั้งค่ะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …