Home ข้อคิด ให้กำลังใจ “หนี้” ใครก็เป็นได้ แต่อย่าทุกข์เพราะหนี้เป็นพอ

“หนี้” ใครก็เป็นได้ แต่อย่าทุกข์เพราะหนี้เป็นพอ

0 second read
ปิดความเห็น บน “หนี้” ใครก็เป็นได้ แต่อย่าทุกข์เพราะหนี้เป็นพอ
0

คำแนะนำนี้ต่อไปนี้ อาจใช้ได้ผลสำหรับใครหลาย ๆคน แต่ห็มีอีกหลายคนที่ไม่แน่ใจว่า

จะทำได้เหมือนกันหรือไม่ ถ้ามุ่งประเด็นไปที่ “ ใจ ” ของเรา อยู่อย่ างใจสงบ อิสระจาก

การถูกมัดจากเรื่องภายนอก คิดว่าทุกอย่ างที่เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้น ควรปฏิบัติดังนี้

1. อย่าเป็นคนรักษ า หน้ามาก

บางคนมองการเป็นหนี้คนอื่นเป็นการบอกว่าเราด้อย

ไม่มีเงิน ไม่มีทรัพย์สมบัติ ทนไม่ได้ที่ตัวเองต้องไป

เป็นหนี้ ก็เลยไม่กล้าลงทุนทำอะไร หรือยอมไปหา

เงินมาจากที่อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมแทน เช่น เล่นพ นั น

เสี่ ย งโชค ยอมข า ย ตั ว ขายศักดิ์ศรีเพื่อแลกเงิน

2.อย่ าเ ค รี ย ด มาก

ให้บอกตัวเองเสมอว่าคนที่เ ค รี ย ด ควรเป็นเจ้าหนี้

อย่ามองเพียงแค่ว่าเจ้าหนี้มีความสุขจากการได้ด อก

เบี้ยเงินกู้อย่ างเดียว มีเจ้าหนี้จำนวนมากก็ข าดทุน

ไปไม่น้อยเลยก็มี ทางที่ดีควรจะช่วยกันทั้งลูกหนี้

และเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย

อย่ าเอาเปรียบกันจะดีที่สุด

3.พย าย ามเอาความสามารถตัวเองออกมาใช้

ผู้ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ขายชดใช้หนี้ อย่ าลืมว่าเรา

มี “ทรัพย์สินทางปัญญา” ต้องพย าย ามหาออกมา

ใช้ให้มากที่สุด เชื่อว่าไม่มีทรัพย์ใดจะมีค่ามากไป

กว่าปัญญาของเราเอง

4. มองว่าการมีหนี้ก็มีข้อดี

ก็เพื่อการฝึกควบคุมตนเองและฝึกการบริหารจัดการ

เรื่องเงินเรื่องทองให้ได้ ถ้าทำได้ ฝ่าฟั นได้ เราก็จะ

เป็นผู้มีประสบการณ์และแกร่งมากขึ้นด้วย

5. เผื่อใจสำหรับการใช้หนี้ไม่ได้

บางทีอาจต้องยอมขายหรือ เสี ยอะไรบางอย่ างไป

บ้าง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ อย่ าเป็นคน

ที่ใช้ชีวิตแบบยึดติดกับวัตถุมากเกินไป เงินทองเป็น

ของนอกกาย เราหาใหม่ได้ อย่ าไปปักใจอยู่กับคุณ

ค่าของวัตถุมากเกินไป

6. เจรจาต่อรองหากโดนทวงหนี้

ให้เราแสดงความจริงใจว่าจะผ่อนส่งให้ ถ้าเขาอย าก

ได้มากกว่าที่เราสามารถให้ได้ ก็ตอบไปตรง ๆว่าเรา

ไม่สามารถทำได้ในเวลานั้น (แต่จะพย าย ามหามาให้)

เพราะเขาเองก็กลั ว จะไม่ได้เหมือนกัน ฉะนั้น หาข้อ

ตกลงรอมชอมดีที่สุด อย่าเ ค รี ย ดไปก่อนเพราะกลั ว

ว่าจะทนต่อการถูกทวงไม่ไหว

7. การเป็นหนี้ในแง่ดี คือว่าคุณยังเป็นคนที่มีเครดิตอยู่

อย่ างไรก็ตาม ถ้าขอใครแล้วเขาไม่ให้ยืมก็กลับมา

ทบทวนบอกตัวเองว่า “ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ”

อย่ าไปหวังให้ใครมาช่วยเราตลอด ถ้าเรายังไม่

เริ่มต้นคิดช่วยเหลือตนเองก่อน

8.สำรวจตนเองว่าเป็นคนวิตกกังวลเกินไปหรือไม่

คนที่ค่อนข้างเ ค รี ย ด คิดมาก เรื่องการเป็นหนี้นั้น

ให้สำรวจตนเองว่าเป็นคนวิตกกังวลเกินไปหรือไม่

ส่งผลต่อชีวิตอย่ างไร เช่น ทำให้ขยันขึ้น ทำให้เรา

หม ด เรี่ยวแร งในการต่อสู้กับปัญหากันไหม ถ้าเป็น

ประเด็นหลังอาจต้องรับการบำบั ด รั กษ าทางด้าน

สุขภ าพจิตจะดีกว่า หากปล่อยไว้ชีวิตจะค่อยๆ หมด

พลั งในการดำเนินชีวิตในที่สุด

9. มองโลกในแง่ดีให้มาก

ให้คิดว่าการที่ติดหนี้สินเพื่อการพัฒนา พิสูจน์ความ

สามารถในการบริหารจัดการเงิน แต่ก็ห้ามคิดว่าพัฒนา

มากเกินไป จนกลายเป็นฟุ้งเฟ้อ ไม่รู้จักพอ ที่แ ย่ คือ

คิดเอาเงินในอนาคตมาใช้ โดยไม่รู้จักบริหารจัดการ

ให้ดี อย่ างนี้ก็เป็นหนี้หัวโตแน่นอน

10. คิดหาทางเลือกอื่น ๆ ไว้ด้วย

เมื่อหนี้มีปัญหา อย่ าคิดสั้ นๆ อย่ าลืมว่าปัญหามัก

จะมีทางออกสำหรับผู้ที่ฝึกคิดอยู่เสมอๆ

11. ฝึกตนเองมุ่งมั่น ในการทำงานไปเรื่อยๆ

ไม่ต้องคิดเรื่องการเป็นหนี้อยู่ใน ส มอง ให้มากนัก

มีความรับผิ ดชอบต่อชีวิตและหนี้สิน เมื่อนั้นจะรู้สึก

มีความสุขมากและจะภูมิใจที่เราเป็นคนที่มีความรับ

ผิ ดชอบที่ดี ให้ชมตัวเองบ่อยๆ ได้

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …