Home ข้อคิด ให้กำลังใจ หนึ่งคู่ชีวิตคือคู่ที่คบกันแล้วจะอยู่ดีมีสุข

หนึ่งคู่ชีวิตคือคู่ที่คบกันแล้วจะอยู่ดีมีสุข

0 second read
ปิดความเห็น บน หนึ่งคู่ชีวิตคือคู่ที่คบกันแล้วจะอยู่ดีมีสุข
0

หนึ่ง คู่บุญ

คู่บุญคือคนที่เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน อาจเคยเป็นเพื่อน หรือเคยเป็นญาติมิตรกันมาก่อนแล้วมีโอกาสได้

ไปทำบุญร่วมกันชั่วระยะหนึ่ง หรือย าวนานแต่ไม่นานมากถึงขนาดคู่แท้ที่ใช้ชีวิตครองคู่ร่วมกันตลอดคู่บุญคือคนที่เคย

ได้ร่วมบุญ หรือเคยเป็นแฟนคบหากันชั่วระยะเวลาหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญอีกเป็นเ พ ร า ะก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเรานั้น

ได้เคยเกิดมาแล้วหลายชาติ เคยคบหาดูใจเคยได้ร่วมบุญกับคนมากมาย จึงมีโอกาสได้เจอกันอีกคู่บุญจะไม่ทำกันรุนแรง

เหมือนคู่เ ว รคู่ก ร ร ม เมื่อคบหากับคู่บุญแล้ว เมื่อหมดบุญไปจะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไปเองเช่นต้องห่างกันไป ห่างตัว

ต้องออกไปใช้ชีวิตของตนเอง หรือห่างด้วยเรื่องการเรียน เรื่องงาน หรือความไม่ลงตัวกันจึงทำให้ค่อยๆห่างเหินเปลี่ยน

ความสัมพันธ์ไปจนกลายเป็นเพื่อนสนิท หรือกลายเป็นคนรู้จักกันไปก็จะทำให้ได้เจอคนใหม่มีชีวิตรักใหม่อีกเหลือเพียง

ความทรงจำดีๆคนเราเกิดมามีคู่บุญมากมาย ในทางโหราศาสตร์สามารถดูได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ถือว่าเป็นเกณฑ์คู่เล็ก

เป็นช่วงมีโอกาสได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถูกใจ คนที่ทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ ในปีหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอคู่บุญอยู่หลายสิบครั้ง

บางคนเดินสวนกันแล้วรู้สึกดีขึ้นอย่ างแปลกๆ หรือได้คุยกันแป๊บเดียวรู้สึกเข้ากันได้มากคู่บุญสามารถต่อยอดให้กลายเป็น

คู่แท้ได้ด้วยการต่อบุญอีกในชาตินี้ เมื่อคบกันหากไม่อย ากจากกันให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน สักเดือนละครั้ง

หรือจะมากกว่านั้นแล้วแต่ความสะดวก อย่ าให้เกินสามเดือนควรหาเวลาทำบุญร่วมกันอีกทำไปสักระยะหนึ่งคู่บุญก็จะ

กลายเป็นคู่แท้ที่จะครองคู่กันไปตลอดไม่จากกันได้

สอง คู่แท้

คือคู่ที่คบกันแล้วอยู่ดีมีความสุข ช่วยกันทำมาหากิน สร้างครอบครัวที่ดี ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กันคู่แท้เมื่อเจอจะรู้สึกได้

ทันที่ว่าคือคนที่ใช่ จะมีความรู้สึกบางอย่ างที่ส่งออกมาในขณะที่ได้คบกันบางคนเมื่อเจอครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นหน้า เหมือน

เคยเจอที่ไหนสักแห่ง หรือบางคนเคยได้เห็นกันมาก่อนแล้วในฝันหรือในนิมิตเมื่อมีปัญหากันจะมีฝ่ายหนึ่งยอมอ่อนข้อ

ยอมเงียบลงไปเอง จะรู้จักลดราวาศอกซึ่งกันและกันเมื่อเจอคู่แท้จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นอย่ างต่อเนื่อง เหมือนมีแรง

ผลักดันชีวิตหลายคนสามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เมื่อเจอคู่แท้ สามารถปรับปรุงตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเอง

คู่แท้จะคอยเสริม คอยให้คำแนะนำ เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี คู่แท้นั้นเมื่อคบกัน

แล้วจะไม่มีความรู้สึกลังเล วางแผนชีวิตคู่ต่อเนื่องได้ในระยะย าว ถึงแม้ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา ยังมีคนเข้ามา

ข้องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้ออกจากกันได้ คู่แท้เกิดจากคู่ที่เคยร่วมบุญใช้ชีวิตทำบุญร่วมกันย าวนานมาแต่อดีตชาติ

หรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้ที่รักกันมากมาแต่ชาติปางก่อนแล้วเคยสาบานว่าจะรักกันไปตลอดตราบชั่วสิ้นชีวิต ตลอดไป

ข้ามภพข้ามชาติก็จะไม่ขอจากกันไปไหนโดยไม่ผิดสัจจะ เมื่อเสียชีวิต จากกันจะได้เจอและได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีก

สาม คู่เ ว รคู่ก ร ร ม

คือคู่ที่ตรงข้ามกับคู่แท้อย่ างสิ้นเชิง เกิดมาเจอกันเพื่อทำลายกัน เพื่อใช้ก ร ร มให้แก่กันและกันหรือได้เจอเพื่อต้องรับ

ก ร ร มที่เคยได้ก่อไว้ บางคนจะเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มชั่วระยะเวลาหนึ่ง บางคนหลายเดือน หรือเป็นปีหากเคยทำก ร ร มหนัก

ไว้ก็จะเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มไปชั่วชีวิตหรือจนเสียชีวิตจากกันไปอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้คู่เ ว รคู่ก ร ร มเมื่อเจอกันจะรู้สึกรัก

และหลงมากอย่ างถอนตัวไม่ขึ้น ยิ่งรักก็ยิ่งหลงตกอยู่ในภวังความรักความหลงจนหูหนวกตาบอดไม่ยอมรับรู้ความจริงที่

จะทำให้เจ็บใจหรือรับไม่ได้ยอมถูกทำไม่ดี ยอมถูกตบตี ยอมถูกสวมเขา ยอมถูกเหยียดหย ามดูหมิ่น ยอมถูกกระทำให้เ จ็ บ

ป ว ดใจอย่ างหนักเมื่อเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มไม่ว่าจะเจอหนักเท่าไหร่เสียน้ำตาร้องไห้ฟูมหายขนาดไหนจะยังคงยอมรับ

ทนได้ และรับได้เสมอ พร้อมให้อภัยทุกอย่ าง ขอเพียงอย่ าได้ทิ้งกันไปเ พ ร า ะจะเ จ็ บ ป ว ดใจมากไม่อาจทำใจยอมรับได้

บางคนเปลี่ยนชีวิตจากที่เคยรุ่งเรืองมีชีวิตที่ก้าวหน้าต้องมาจบทิ้งทุกอย่ างหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินจากที่เคยเป็นคนดีมีเหตุ

มีเหตุมีผลก็กลายเป็นคนไม่เอาถ่าน ไม่ฟังเหตุฟังผลใครใช้ชีวิตแบบประชดคู่ประชดตัวเอง กิ น เ ห ล้ า ติด ย า ติด ส า ร

ใช้ชีวิตอย่ างไม่แยแสกฏหมายสังคมทำให้บุพการีเสียใจก็เป็นเ พ ร า ะคู่เ ว รคู่ก ร ร ม คู่เ ว รคู่ก ร ร มเกิดจากที่เราได้เคย

ทำก ร ร ม สร้างก ร ร มไว้ ผิดศีลข้อสามผิดลูกผิดผัวเมียชาวบ้าน เคยเจ้าชู้ทำให้คนรักต้องเสียใจต้องร้องไห้ยุยงส่งเสริม

ให้คนเลิกกัน เคยทำไม่ดีต่อคนที่รักเรารวมถึงบุพการีอย่ างหนักทำให้ชาตินี้ต้องมาเป็นฝ่ายรับก ร ร ม ซึ่งก็ไม่เหมือนกัน

บางคนก็หนักมากบางคนก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเ ว รหมดก ร ร มจะจากกันไปเอง ความรู้สึกหลงหัวปักหัวปำจะค่อยๆ

หมดไป เริ่มเห็นความจริงกระจ่างขึ้น ทางแก้เมื่อเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มคือให้ยอมรับว่าเราได้เคยสร้างก ร ร มไว้จึงต้องมาเจอ

อย่ างนี้ ขออโหสิต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว รเรื่องคู่ได้รับรู้ถึงความเ จ็ บ ป ว ดนั้นแล้ว หากเคยกระทำกับใครไว้ขอโหสิและจะ

ไม่ทำกับใครอีก ทำบุญทุกครั้งพย าย ามอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รเรื่องคู่ครอง ปฏิบัติก ร ร มฐานทำสมาธิภาวนา

อุทิศส่วนบุญให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร แล้วจะจากกันไปเองด้วยดีโดยไม่รู้สึกเ จ็ บ ป ว ดหรือเสียใจมากนัก

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …