Home ข้อคิด ให้กำลังใจ หัวหน้าที่ดี ทักษะ 5 ข้อเป็นสิ่งที่ควรมี จะได้ใจลูกน้องไปเต็มๆ

หัวหน้าที่ดี ทักษะ 5 ข้อเป็นสิ่งที่ควรมี จะได้ใจลูกน้องไปเต็มๆ

0 second read
ปิดความเห็น บน หัวหน้าที่ดี ทักษะ 5 ข้อเป็นสิ่งที่ควรมี จะได้ใจลูกน้องไปเต็มๆ
0

“ หัวหน้าที่เก่ง ไม่ใช่คนที่เอาแต่สั่ง แต่จะต้องเป็นคนที่ลงมือทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องดู

และหัวหน้าที่มีความสามารถ จะมีแรงบันดาลใจที่ทำให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าแบบมีเป้าหมาย

หรือความฝันไปสู่ความสำเร็จด้วย มาดูกันว่า 5 ทักษะที่หัวหน้าควรจะมีอะไรบ้าง

1. กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เพราะทุกการทำงานย่อมต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นควบคู่

ไปด้วยอยู่เสมอ ทั้งปัญหาในด้านเทคนิค หรือปัญหา

จากตัวคน หัวหน้างานที่ดีต้องกล้าตัดสินใจแก้ไขปัญ

หาแบบพร้อมเผชิญหน้า ไม่ปล่อยให้ปัญหาค้างคา

สะสมจนย ากเกินกว่าแก้ไขได้ และปล่อยไว้จนกลาย

เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของตัวงานในที่สุด

2. ยึดมั่นในเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์

การมีวิสัยทัศน์ที่ดี คือสิ่งที่หัวหน้างานควรต้องมี

เพื่อพัฒนาองค์กรให้เดินไปข้างหน้า ซึ่งแน่นอนว่า

ในระหว่างทางของการทำงานย่อมมีอุปสรรคมาก

มายที่อาจจะทำให้คนในทีมเกิดความสับสน และ

ลังเลใจในการปฏิบัติงาน หัวหน้างานที่ดีต้องยึด

มั่นในเป้าหมาย สามารถให้คำแนะนำ และดึงลูก

ทีมให้กลับเข้ามาเดินไปตามแนวทางที่วางไว้ได้

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่ างที่องค์กรต้องการ

3. เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น

ชหัวหน้างานที่ดียังต้องมีความเห็นอก เห็นใจ เข้าใจ

และปรารถนาดีต่อลูกทีมด้วยความจริงใจเพราะ ผล

งานที่ดีนั้นเกิดได้จากมือคน หากหัวหน้างานมุ่งแต่

จะบริหารงาน โดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของลูกทีม

ก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาความไม่เข้าใจ เกิดการสูญ

เสี ยกำลังใจ และถอดใจในการทำงานไปในที่สุด

4. วางแผนบริหาร จัดการแบ่งงานเป็น

การเป็นหัวหน้างานนั้น ไม่ได้หมายความว่า คุณต้อง

ลงมือทำงานตามแผนงานที่วางไว้เองได้ ทุกอย่ าง

ในทุกหน้าที่ เพราะงานใหญ่คงไม่สามารถทำเสร็จ

ได้ด้วยตัวเองเพียงลำพัง หัวหน้างานที่ต้องไว้ใจ

ปล่อยงาน และแบ่งสรรค์หน้าที่ให้กับทีมงานได้

แสดงความสามารถตามความเหมาะสม หรือใช้คน

ให้เป็นให้เหมาะกับงานด้วย

5. มีทักษะในการสื่อสารดี

ผู้นำที่ดีต้องสามารถสื่อสารได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

มีครบทั้งศาสตร์และศิลป์ สื่อสารได้อย่ างถูกต้อง

ตรงประเด็นและที่สำคัญ ต้องเก่งในการพูดชักจูง

ทำให้คนในทีมเกิดการยอมรับมองเห็นเป้าหมาย

ที่มีร่วมกัน และมีใจที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนงาน

ได้อย่ างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …