Home ข้อคิด ให้กำลังใจ หากคุณประสบปัญหาเรื่องเงินควรหาทางออกที่ถูกต้องไม่ควรก่อหนี้ซ้ำซ้อน

หากคุณประสบปัญหาเรื่องเงินควรหาทางออกที่ถูกต้องไม่ควรก่อหนี้ซ้ำซ้อน

2 second read
ปิดความเห็น บน หากคุณประสบปัญหาเรื่องเงินควรหาทางออกที่ถูกต้องไม่ควรก่อหนี้ซ้ำซ้อน
0

6 ข้อผิดพลาดใหญ่ที่สุด ของคนพย าย ามปลดหนี้ 😓😵😧

การตัดสินใจ ปลดแอก ตัวเองออกจากภาระหนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่สำคัญ คุณทำได้ แต่ต้องไม่ใช้วิธีการที่ผิด

ชีวิตจะหมดหนี้ได้ไม่ใช่แค่สะสางหนี้บัตรเครดิตสำเร็จเท่านั้น ยังต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายเรียนรู้

วิธีกำหนดงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญของหนี้ เตรียมออมเงินสำหรับใช้จ่ายฉุกเฉินและหลังเกษียณอายุ

ข้อผิดพลาดต่อไปนี้คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อที่จะทำให้ชีวิตปลอดหนี้ง่ายขึ้น

1 : ไม่เลิกนิสัยการใช้จ่ายแบบเดิม ๆ 😑

นิสัยการใช้จ่ายเงินเป็นสาเหตุของหนี้ก้อนโต เราซื้อสินค้าร้านเดียวกัน กินอาหารร้านเดียวกันและขับรถยี่ห้อ

เดียวกันเ พ ร ะสะดวกสบาย แต่รายได้ของเราไม่เท่ากัน ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมใช้เงินเกินรายได้คงย ากจะ

เยียวย าเริ่มง่ายๆกับการกินกาแฟและอาหารเช้าที่บ้านไปทานข้าวกลางวันเป็นอาหารจานเดียวร้านธรรมดา

ตอนเย็นกลับมารับประทานอาหารที่ปรุงสุกในบ้าน ไม่ไปเข้าร้านหรูหรือกินเหล้าเตร็ดเตร่ คุณจะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงในทันที เพียงแค่ต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่า ประหยัดกว่า

2 : พย าย ามปลดแอกหนี้สินเพียงลำพัง 😐

บางคนไม่กล้าจะขอญาติหรือเพื่อนฝูงช่วยรับมือกับภาระหนี้ จริง ๆ แล้วสามารถติดต่อหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา

เรื่องสินเชื่อ รับความช่วยเหลือฟรีจากผู้เชี่ยวชาญ หรือปรึกษากับธนาคารว่าจะปลดหนี้อย่ างไร ฝ่ายให้คำ

ปรึกษาสินเชื่อสามารถแนะนำวิธีการแก้ปัญหาหนี้ได้ ปัญหาหนี้เป็นเรื่องย ากไม่ใช่เรื่องง่าย โดยทั่วไป

จะใช้เวลา 3-5 ปี ต้องอดทน และมองหาทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด

3 : ไม่กำหนดงบประมาณการใช้จ่าย 🤐

หากคุณไม่กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน คงย ากที่จะควบคุมการใช้เงินให้อยู่ในกรอบที่เหมาะ

พิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็นก่อน เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร การดูแลสุขภาพ และการศึกษา งดเว้นการใช้บัตร

เครดิต จ่ายเฉพาะเงินสดเท่านั้น ลดสิ่งฟุ่มเฟือย เช่น รับประทานอาหารนอกสถานที่ ช้อปปิ้งเสื้อผ้าใหม่

รถยนต์ หรือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ การจ่ายเงินสดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

4 : ชำระหนี้หลายรายการพร้อมกัน 😣

ที่มาของหนี้มีหลายรายการ เช่น หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อการศึกษา อย่ าทยอยจ่ายทีละเล็ก

ละน้อยทุกเดือน ปรับงบประมาณใหม่และโปะหนี้บัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด จากนั้นปลดหนี้ลำดับ

ต่อๆ ไปตามอัตราดอกเบี้ยจากมากไปน้อย

5 : หยุดออมเงินหลังเกษียณ 😫

ไม่ว่าจะต้องใช้เงินมากขนาดไหนในการปลดหนี้สินต่าง ๆ แต่เงินออมหลังเกษียณเป็นสิ่งที่เลิกไม่ได้ ถ้าเป็น

ไปได้ทันทีที่คุณเริ่มทำงานควรตัดเงินอย่ างน้อย 5% -10% ของรายได้ให้กับการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ

6 : ไม่เตรียมเงินสำรองฉุกเฉินไว้เสมอ 😰

ปัญหาหนี้สินมากกว่าครึ่งเกิดจากไม่มีเงินสดเพียงพอในกรณีฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ ตกงาน ถ้าเตรียมเงินสำรอง

ไว้อย่ างน้อยเท่ากับรายได้ 3-6 เดือน หากถูกนายจ้างลอยแพกะทันหันยังมีเงินใช้ไปสักระยะหนึ่ง ไม่เดือนร้อน

ต้องกู้ยืม ควรเริ่มตัดเงินเดือนอย่ างน้อย 5% สำรองไว้เป็นกองทุนฉุกเฉิน

หากคุณประสบปัญหาการเงิน ควรหาทางออกที่ถูกต้อง พร้อมกับเตือนตัวเองเสมอว่ามีหนี้ค้างชำระ ไม่ควร

ก่อปัญหาซ้ำซ้อน หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ไม่ควรทำ จะเข้าใกล้อิสระทางการเงินเร็วขึ้นแน่นอนค่ะ 💁

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …