Home สาระน่ารู้ หากใช้โทรศัพท์ไม่ถูกวิธีและใช้ในสถานที่ที่ไม่ควรอาจส่งผลให้เกิดอันตร าย

หากใช้โทรศัพท์ไม่ถูกวิธีและใช้ในสถานที่ที่ไม่ควรอาจส่งผลให้เกิดอันตร าย

2 second read
ปิดความเห็น บน หากใช้โทรศัพท์ไม่ถูกวิธีและใช้ในสถานที่ที่ไม่ควรอาจส่งผลให้เกิดอันตร าย
0

10 พฤติกรรมเสี่ยงอันตรา ยขณะใช้มือถือ 🚫📱

ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนมากขึ้น

จากเดิมเป็นอย่ างมาก และอาจมีผู้ใช้งานบางคนมีการใช้งานโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลา ทั้งจากการใช้งาน

เพื่อฟังเพลงขณะเดินทาง การใช้ติดต่อธุรกิจหรืองานสำคัญ หรือการพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือครอบครัวผ่าน

แอพพลิเคชั่นแชทต่างๆ ฯลฯ แต่ไม่ว่าจะใช้งานเพื่ออะไรก็ตาม หากมีการใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่ างไม่ถูก

วิธีและใช้ในสถานที่ที่ไม่ควรใช้ ก็อาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรา ยต่อตนเองหรือคนรอบข้างได้ในที่สุด นี่คือ

10 พฤติกรรมเสี่ยงอันตรา ยขณะใช้โทรศัพท์มือถือที่ เรานำมาเตือนผู้ใช้งานให้มีความระมัดระวังกัน

มากยิ่งขึ้นจากเดิมค่ะ

1 : ขณะขึ้น-ลงรถโดยสาร 🚌 🚝

แน่นอนว่าหากผู้ใช้งานมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือขณะขึ้น-ลงจากรถโดยสาร ย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิด

อันตรา ยหลายๆ ด้าน ทั้งจากการพลัดตกจากรถเ พ ร า ะมัวแต่สนใจโทรศัพท์มือถือ หรือเกิดอุบัติเหตุจาก

รถที่สวนขึ้นมาจากด้านข้างขณะลงจากรถ เ พ ร า ะเราไม่ได้มองด้านซ้าย-ขวาก่อนลงจากรถก็เป็นได้และ

อาจส่งผลไปถึงผู้คนรอบข้างที่ร่วมโดยสารเสี่ยงต่อการเกิดอันตรา ยไปด้วยจากความประมาทขณะใช้งาน

โทรศัพท์มือถือของเราด้วยค่ะ

2 : ขณะฝนตก หรือ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 🌩

เชื่อว่าผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือหลายๆ คนคงจะทราบเป็นอย่ างดีอยู่แล้ว ว่าหากเกิดฝนตกหรือฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

ไม่ควรนำโทรศัพท์มือถือออกมาใช้งานโดยเชียว เ พ ร า ะ เสี่ยงต่อการเกิดอันตรา ยที่ผู้ใช้งานอาจจะโดน

ฟ้าผ่าใส่ตัวเองได้ เนื่องจากโทรศัพท์มือถือ มีวัสดุที่สามารถเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้เป็นอย่ างดีนั้นเอง และ

แน่นอนว่าจะทำให้โทรศัพท์มือถือสุดรักของเราได้รับความเสียหายจากการเปียกน้ำฝนไปด้วยเช่นกัน

3 : คุยต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ 📲

ถึงแม้จะยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทย าศาสตร์ที่แน่ชัด 100% ว่าการใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ จะเสี่ยง

ต่อการเป็นโรคมะเร็งหรือเนื้องอกในสมองจริงหรือไม่อย่ างไร แต่อย่ างน้อยๆ เราก็สามารถที่จะเลือกป้องกัน

ไว้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงๆ จะดีกว่าและการคุยต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ นอกจากเสี่ยงอันตรา ยทางด้านสุขภาพ

ของผู้ใช้งานแล้ว ยังเสี่ยงต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่และตัวโทรศัพท์มือถือจากความร้อน

ที่เกิดขึ้นนั้นเองค่ะ

4 : ขณะขับรถ 🚗

เป็นอีก 1 พฤติกรรมเสี่ยงที่มีอัตราการเกิดอันตรา ยจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือสูงเป็นอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้

เ พ ร า ะเมื่อเรามีการใช้งานโทรศัพท์มือถือขณะที่ทำการขับขี่รถอยู่นั้น จะทำให้สมาธิในการขับ รวมถึงสายตา

ของเราหรือผู้ขับไม่ได้อยู่ที่บนถนนอีกต่อไป และส่งผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทันทีทั้งต่อตัวเราเอง

และเพื่อนร่วมทาง

5 : ขณะชาร์ตแบตเตอรี่ 📲

เป็นพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นิยมเป็นกัน แต่รู้หรือไม่ว่าขณะที่ทำการชาร์ตแบต

เตอรี่อยู่นั้น หากเราใช้งานโทรศัพท์มือถือไปด้วยจะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วจากการชาร์ต และหากสายชาร์ต

ไม่ได้คุณภาพด้วยแล้วยิ่งทำให้โอกาสเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสูงตามไปด้วยเช่นกัน

6 : ขณะเดินหรือข้ามถนน 💃

ใ น ข ณ ะ ที่ เดินข้ามถนนหรือเดินบนทางเท้า เราไม่ควรใช้งานโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลา เ พ ร า ะเสี่ยงต่อ

อันตรา ยจากการถูกรถชนในขณะข้ามถนน หรือเราอาจเดินไปชนเสา, ตกท่อ ฯลฯ ที่อยู่บนทางเท้าที่เราเดินอยู่

7 : ในโรงพย าบาล 🏥

การใช้งานโทรศัพท์มือถือในโรงพย าบาลนั้นควรใช้งานแต่พอดี ไม่ควรใช้งานนานหรือพร่ำเพรื่อจนเกินไป

เ พ ร า ะคลื่นสัญญาณบนโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรา ยกับการทำงานของเครื่องมือแพทย์

ในโรงพย าบาลได้

8 : ใกล้แหล่งไฟฟ้าแรงสูง 🤖

เหตุผลหลักๆ ของการห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือใกล้แหล่งไฟฟ้าแรงสูงนั้น มาจากผู้ใช้งานเสี่ยงได้รับ

อันตรา ยจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตได้เ พ ร า ะโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเป็นสื่อ

นำกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่ างดีนั้นเองค่ะ

9 : บนเครื่องบิน ✈

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจมีสายการบินหลายแห่งได้ออกมายืนยันแล้วว่า การใช้งานโทรศัพท์มือถือบนเครื่อง

สามารถทำได้ แต่อย่ างไรแล้วเราก็ไม่ควรที่จะใช้งานนานจนเกินไป แต่ก็อาจยังมีอีกหลายสายการบินที่

ยังมองว่าการใช้งานโทรศัพท์มือถือบนเครื่องบินนั้น เป็นการรบกวนสัญญาณอุปกรณ์ต่างๆ บนเครื่องได้

และอาจนำไปสู่อันตรา ยในระหว่างการเดินทางด้วยเช่นกัน

10 : เติมน้ำมันรถ ⛽

เชื่อว่าผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือหลายๆ คนคงเคยได้เห็นป้ายคำเตือนเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ

ภายใน ปั๊มน้ำมันหลาย ๆ แห่งบ้างแล้ว ซึ่งป้ายเหล่านั้นจะห้ามไม่ให้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในขณะเติม

น้ำมันรถยนต์ เนื่องจากโทรศัพท์มือถืออาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดประกายไฟในระหว่างการเติมน้ำมัน

ได้และนำไปสู่อันตรา ยที่อาจถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In สาระน่ารู้
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …