Home ข้อคิด ให้กำลังใจ อย่ าเคร่งครัดกับตัวเองมากนักจงเปิดใจให้กว้างใช้ชีวิตอย่ างไร้กังวล

อย่ าเคร่งครัดกับตัวเองมากนักจงเปิดใจให้กว้างใช้ชีวิตอย่ างไร้กังวล

0 second read
ปิดความเห็น บน อย่ าเคร่งครัดกับตัวเองมากนักจงเปิดใจให้กว้างใช้ชีวิตอย่ างไร้กังวล
0

ในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างมากในหลายๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุและเราจะทำอย่ างไร

เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยเริ่มจาก

1 : ไม่ทวงบุญคุณ

คนเราเมื่อแ ก่ตัวไปแล้วอย่ าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาพูดตลอดเวลา คุณเคยช่วยเหลือใครคนอื่นทำดีกับคุณไหมก็ปล่อยผ่านไป

คุณแค่รู้เพียงตัวคุณก็พอ

2 : สุขภาพที่ดี

การมีสุขภาพที่ดีและร่างกายแข็งแ รงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ยิ่งแ ก่ตัวยิ่งสำคัญเพียงแค่สุขภาพแข็งแ รงกินอาหารที่มีประโยชน์

นอนหลับเพียงพอ เดินได้เองเมื่ออายุมากขึ้นต้องรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้มากขึ้นสนใจเรื่องของผู้อื่น ให้น้อยลง

3 : ชีวิตที่มีสีสัน

ทำให้ชีวิตของเรามีสีสันและมีชีวิตชีวาทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเสี ยง เพลง หากิ จ ก ร ร มที่น่าสนใจฟังเพลงที่คุณชื่นชอบเต้นรำ

อย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ ผ่อนคลายอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสทิ้ งปัญหาและความทุ กข์ออกไป ทำตัวเองให้มีความสุข

4 : ใจกว้างแ ก่แล้วไม่ต้องเ ค ร่ งครั ด

กับตัวเองมากนักเปิดใจให้กว้างอย่ างกินอะไรก็กินอย ากใส่อะไรก็ใส่อย่ าถามคุณค่าไม่ต้องกลัว การใช้เงินเป็นช่วงชีวิตที่ควร

ใช้เงินเพื่อตัวเองถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อย สุดท้ายเมื่อคุณจากไปเงินก็ไม่ได้ไปด้วย

5 : ไ ร้ความกั ง ว ล

ใช้ชีวิตอย่ างไ ร้กั ง ว ล เรื่องของลูกๆ อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ ก็ให้ความช่วยเหลืออะไรที่อยู่นอก เหนือหรือลูกๆไม่ต้องการ

ให้คุณช่วยก็ไม่จำเป็นต้องกั ง ว ลเดี๋ยวจะกลายทำดีไม่ได้ดีทำให้ลูกๆ รำค าญไปเสี ยอีก

6 : อยู่ด้วยตัวเอง

คนเราเมื่อแ ก่ตัวลงก็ยังต้องพึ่งตัวเองลูกๆ ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไป ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลเราตอนแ ก่ตัว

ไปฝากไว้กับเขา ลูกๆ ก็มีงานที่ต้องรับผิ ดชอบก็เปรียบเสมือนไปเพิ่มความกดดัน ให้แ ก่พวกเขา

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

5 วิธีสังเกตุธาตุแท้ของคน..คนไหนจริงใจคนไหนแค่หวังผลประโยชน์

ลองสังเกตุดูคนประเภทนี้ดีแต่ปากไม่จริงใจมักทิ้งให้เราลำ … …