Home ข้อคิด ให้กำลังใจ อย่ าเคร่งครัดกับตัวเองมากนักจงเปิดใจให้กว้างใช้ชีวิตอย่ างไร้กังวล

อย่ าเคร่งครัดกับตัวเองมากนักจงเปิดใจให้กว้างใช้ชีวิตอย่ างไร้กังวล

0 second read
ปิดความเห็น บน อย่ าเคร่งครัดกับตัวเองมากนักจงเปิดใจให้กว้างใช้ชีวิตอย่ างไร้กังวล
0

ในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างมากในหลายๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุและเราจะทำอย่ างไร

เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยเริ่มจาก

1 : ไม่ทวงบุญคุณ

คนเราเมื่อแ ก่ตัวไปแล้วอย่ าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาพูดตลอดเวลา คุณเคยช่วยเหลือใครคนอื่นทำดีกับคุณไหมก็ปล่อยผ่านไป

คุณแค่รู้เพียงตัวคุณก็พอ

2 : สุขภาพที่ดี

การมีสุขภาพที่ดีและร่างกายแข็งแ รงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ยิ่งแ ก่ตัวยิ่งสำคัญเพียงแค่สุขภาพแข็งแ รงกินอาหารที่มีประโยชน์

นอนหลับเพียงพอ เดินได้เองเมื่ออายุมากขึ้นต้องรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้มากขึ้นสนใจเรื่องของผู้อื่น ให้น้อยลง

3 : ชีวิตที่มีสีสัน

ทำให้ชีวิตของเรามีสีสันและมีชีวิตชีวาทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเสี ยง เพลง หากิ จ ก ร ร มที่น่าสนใจฟังเพลงที่คุณชื่นชอบเต้นรำ

อย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ ผ่อนคลายอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสทิ้ งปัญหาและความทุ กข์ออกไป ทำตัวเองให้มีความสุข

4 : ใจกว้างแ ก่แล้วไม่ต้องเ ค ร่ งครั ด

กับตัวเองมากนักเปิดใจให้กว้างอย่ างกินอะไรก็กินอย ากใส่อะไรก็ใส่อย่ าถามคุณค่าไม่ต้องกลัว การใช้เงินเป็นช่วงชีวิตที่ควร

ใช้เงินเพื่อตัวเองถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อย สุดท้ายเมื่อคุณจากไปเงินก็ไม่ได้ไปด้วย

5 : ไ ร้ความกั ง ว ล

ใช้ชีวิตอย่ างไ ร้กั ง ว ล เรื่องของลูกๆ อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ ก็ให้ความช่วยเหลืออะไรที่อยู่นอก เหนือหรือลูกๆไม่ต้องการ

ให้คุณช่วยก็ไม่จำเป็นต้องกั ง ว ลเดี๋ยวจะกลายทำดีไม่ได้ดีทำให้ลูกๆ รำค าญไปเสี ยอีก

6 : อยู่ด้วยตัวเอง

คนเราเมื่อแ ก่ตัวลงก็ยังต้องพึ่งตัวเองลูกๆ ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไป ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลเราตอนแ ก่ตัว

ไปฝากไว้กับเขา ลูกๆ ก็มีงานที่ต้องรับผิ ดชอบก็เปรียบเสมือนไปเพิ่มความกดดัน ให้แ ก่พวกเขา

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …