Home ข้อคิด ให้กำลังใจ อย ากรู้ไหมว่าคนรวยเขามีนิสัยอย่ างไร 4 นิสัยที่ทำให้รวย

อย ากรู้ไหมว่าคนรวยเขามีนิสัยอย่ างไร 4 นิสัยที่ทำให้รวย

0 second read
ปิดความเห็น บน อย ากรู้ไหมว่าคนรวยเขามีนิสัยอย่ างไร 4 นิสัยที่ทำให้รวย
0

อย ากรู้ไหมว่าคนรวยเขามีนิสัยอย่ างไร 4 นิสัยที่ทำให้รวย หากทำเป็นประจำแล้วล่ะก็บอกเลยชีวิตนี้มีเงินใช้

ไม่มีหมดอย่ างแน่นอนของแบบนี้มันอาจจะทำย ากในช่วงแรก ๆ ต้องใช้ความพย าย ามและวินัยในการเปลี่ยนแปลง

ตัวเองมากพอสมควร แต่เชื่อเถอะว่าไม่ย ากเกินไปที่เธอจะทำได้หรอกค่ะ!

1 : นิสัยที่ทำให้รวย “แบ่งเงินไว้ออม 10%”

ที่สำคัญสุด ๆ เลยก็คือต้องแบ่งเงินมาเก็บออมประมาณ 10% ของรายได้ทั้งหมด สิ่งนี้แหละคือนิสัยที่ทำให้รวยแต่ถ้าใคร

ไม่ค่อยใช้เงินมากก็แบ่งมาเก็บออมมากกว่า 10% ก็ได้ แต่จำไว้ว่าเก็บออมต้องไม่ทำให้เราเดือดร้อนนะคะ

2 : นิสัยที่ทำให้รวย “จำกัดการใช้เงิน”

นิสัยที่ทำให้รวยที่สาว ๆ ควรฝึกไว้ก็คือการจำกัดการใช้เงินในแต่ละเดือน หรืออาจจะจำกัดว่าวันนี้สามารถใช้เงินได้

เท่าไหร่ที่สำคัญห้ามให้ในกระเป๋ามีเงินมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เป็นการบังคับตัวเองไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนั่นเอง

3 : นิสัยที่ทำให้รวย “คิดก่อนใช้เงินทุกครั้ง”

นิสัยที่ทำให้รวยอย่ างที่ 3 ก็คือก่อนการใช้จ่ายเงิน เธอจำเป็นต้องคิดก่อนว่ามันจำเป็นแค่ไหน สิ่งนี้ซื้อมาแล้วได้ใช้จนคุ้ม

หรือไม่เป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่า อย่ าเห็นแก่ความอย ากได้อย่ างเดียว ระงับกิเลสไว้บ้างก็ดีนะคะไม่งั้นเงินหมดแน่นอน

4 : นิสัยที่ทำให้รวย “อย่ าหมุนเงินสร้างหนี้”

รู้ไหมว่านิสัยที่ทำให้รวยแท้จริง เราจะต้องไม่สร้างหนี้ และไม่หาเงินจากแหล่งอื่นเพื่อมาหมุนไปเรื่อย ๆ เ พ ร า ะมันจะ

ไม่จบไม่สิ้นเธอจะต้องดิ้นรนไปหาเงินมาเพื่อหมุนไปตลอดจนกลายเป็นวงจร เ พ ร า ะฉะนั้นพย าพย ามประหยัดและ

อย่ าสร้างหนี้เพิ่มดีกว่าค่ะหากเธอฝึกนิสัยที่ทำให้รวยเหล่านี้ บอกเลยว่าชีวิตนี้จะมีเงินใช้แบบไม่มีหมดอย่ างแน่นอน

หากลำบากจริงก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้อยู่ ถ้าอย ากเป็นสาวสวยและรวยมากแล้วล่ะก็มาดู 4 วิธีเก็บเงิน 1 แสนบาทใน 1 ปี

ไม่ย ากอย่ างที่คิด! หากทำได้เธอจะกลายเป็นเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …