Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ออมเงินยังไงให้บรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการได้…ลองทำตามดู

ออมเงินยังไงให้บรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการได้…ลองทำตามดู

0 second read
ปิดความเห็น บน ออมเงินยังไงให้บรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการได้…ลองทำตามดู
0

หลายครั้งเราจะพบว่าการออมเงินเป็นเรื่องย าก โดยเฉพาะการเริ่มต้น วันนี้เรามีคำแนะนำแบบเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อที่จะบอก

คุณว่าควรออมเงินยังไงเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการ ไปดูกันเถอะ

1 : จัดลำดับความสำคัญ

อย่ าลืมจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย มันคงไม่ดีนักถ้าคุณมุ่งจะเก็บเงินเพื่อเกษียณในขณะที่ลูกคุณกำลังจะเข้าโรงเรียน

การจัดลำดับความสำคัญไม่เพียงแต่ทำให้คุณรู้ว่าควรทำอะไรก่อน แต่ยังทำให้การออมเงินของคุณมีระบบระเบียบมากขึ้นด้วย

2 : บันทึกค่าใช้จ่าย

ขั้นแรกในการออมเงินคือคุณต้องรู้ว่าตัวเองใช้จ่ายอะไรไปบ้าง จงบันทึกรายจ่ายของคุณไว้อย่ างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นค่ากาแฟ

ที่คุณซื้อในทุกๆ วัน ค่าเดินทาง ค่าย าสีฟัน แชมพู หรืออะไรก็ตามที่คุณจ่ายเงินเพื่อซื้อมา และถ้าคุณมีบันทึกข้อมูลเหล่านี้แล้ว

ก็จงจัดหมวดหมู่เอาไว้ให้ชัดเจน ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะบันทึกรายจ่ายยังไงดี ก็ลองใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วย สามารถหาโหลด

มาติดตั้งในโทรศัพท์ได้อย่ างไม่ย าก

3 : กำหนดงบประมาณ

ถ้าคุณรู้แล้วว่าในแต่ละเดือนคุณจ่ายอะไรไปบ้าง ก็ถึงเวลาที่จะต้องกำหนดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณในแต่ละเดือนนั้น

ต้องสอดคล้องกับรายรับด้วย อย่ าให้มันมากเกินไปไม่งั้นคุณจะไม่มีเงินออมเลยกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจน เช่นใช้เงินแค่ 80%

ของเงินเดือน ส่วนที่เหลือก็ออม หรือเอาไปลงทุน แต่อย่ าลืมว่างบประมาณที่กำหนดนั้นย่อมไม่ลงตัว เ พ ร า ะบางเดือนคุณ

อาจจะต้องใช้เงินมากกว่าเดือนอื่นๆ

4 : วางแผนการออม

เมื่อคุณกำหนดงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คุณก็ต้องวางแผนต่อว่าจะออมเงินยังไงถ้าคุณพบว่าตัวเองเหลือเงินออมน้อยก็ต้อง

ลดรายจ่ายลงบ้าง อะไรที่ไม่จำเป็นก็ต้องตัดออกไป อย่ าลืมว่าถ้าคุณออมเงินในแต่ละเดือนได้เยอะเท่าไหร่ มันก็ยิ่งเป็นผลดี

ในระยะย าวเท่านั้น

5 : กำหนดเลยว่าจะออมเงินไปเพื่ออะไร

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการออมเงินคือการตั้งเป้าหมาย ถ้าคุณเคยผ่านช่วงเวลาในการเก็บเงินซื้อของเล่นเมื่อตอนที่คุณยังเด็ก

มาแล้วล่ะก็ คุณจะเข้าใจขั้นตอนนี้ดี การมีเป้าหมายนั้นทำให้เรามุ่งมั่นมากขึ้น แต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว การตั้งเป้าหมาย

ก็อาจจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เราแบ่งเป้าหมายเป็นสองแบบคือ ระยะสั้น กับระยะย าว ระยะสั้น เช่น ออมเงินเพื่อไปเที่ยว

วันหยุด ออมเงินเพื่อเก็บไว้ย ามฉุกเฉิน หรือออมเงินไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นระยะย าวอย่ างเช่น ออมเงินเพื่อซื้อบ้าน

รถ หรืออสังหาริมทรัพย์ ออมเงินเพื่อการศึกษาของลูก ออมเงินไว้ใช้ตอนเกษียณ เป็นต้นนอกจากนี้การออมเงินในระยะย าว

จะสำเร็จยิ่งขึ้นถ้าคุณเอาเงินไปลงทุน ลองหาทางลงทุนที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองดู

6 : ใช้เครื่องมือช่วย

มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการออมเงิน เช่น บัญชีเงินออมที่คุณไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้หากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดหรือ

อาจจะนำเงินไปลงทุนด้วยการซื้อหุ้นที่ความเสี่ยงต่ำก็ได้

7 : การตัดเงินออมอัตโนมัติ

ธนาคารมีบริการ ตัดเงินออมอัตโนมัติ คุณสามารถ ใช้ตัวช่วย ตรงนี้ได้ มันเป็นการป้องกันการใช้เงินเกินตัวของคุณได้เป็น

อย่ างนี้เลยล่ะ

8 : ติดตามดูการเติบโตของเงินออม

คุณควรที่จะติดตามการออมเงินของคุณทุกเดือน ว่าคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว มันจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้น แถมยัง

ทำให้คุณเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …