Home ข้อคิด ให้กำลังใจ เช็กลิสต์ 6 ข้อในการบริหารเงินผิด ๆ เป็นเหตุทำให้รักพัง

เช็กลิสต์ 6 ข้อในการบริหารเงินผิด ๆ เป็นเหตุทำให้รักพัง

0 second read
ปิดความเห็น บน เช็กลิสต์ 6 ข้อในการบริหารเงินผิด ๆ เป็นเหตุทำให้รักพัง
0

หลายคู่มีปัญหาเรื่องเงินทำให้ไม่สามารถวางแผนการเงินในชีวิตคู่ได้

เช็กลิสต์ 6 ข้อผิดพลาดในการบริหารเงิน ของคนมีคู่ ที่ต้องรีบแก้ไข ก่อนที่ ‘คนรัก’ จะเปลี่ยนสถานะ

เป็น ‘คนอื่น’สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงเมื่อ ‘วาเลนไทน์’ เวียนมาอีกครั้ง คือ ‘ความรัก’ ระหว่างหนุ่มสาว

ที่กำลังผลิบาน หรือแม้แต่การถือโอกาสนี้เริ่มต้นชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรย าอย่ างเป็นทางการ

ทว่า เรื่องเงิน ๆ ทองๆ ไม่เข้าใครออกใคร แม้แต่คู่รักที่หวานฉ่ำก็ยังมีปัญหาถึงขั้นเลิกราได้เ พ ร า ะ

เรื่องนี้การให้ความสำคัญในการบริการเงินสำหรับคนมีคู่ จึงเป็นเรื่องที่ควรวางแผนและเริ่มต้นขึ้นไป

พร้อมๆกับการปลูกต้นรัก

“ไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเลิกกับแฟนเ พ ร า ะเงิน”

“คนเป็นแฟน เลิกกันเ พ ร า ะสาเหตุเรื่องเงิน เยอะไหมครับ…”

“เคยเหนื่อยใจจนคิดอย ากจะเลิกกับแฟน เ พ ร า ะเรื่อง เงิน กันมั้ยคะ”

ชื่อกระทู้ในเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นหน้าแรกของกูเกิลเมื่อลองค้นหาคำว่า “เลิกกัน เ พ ร า ะเงิน”

ที่สมาชิกส่วนหนึ่ง ตั้งขึ้นเพื่อบอกเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์และขอความเห็นจากสมาชิกคนอื่น ๆ ในเรื่อง

ที่ค ล้ ายคลึงกัน เมื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของสมาชิกที่สะท้อนออกมา

ก็พบว่า ปัญหาทางการเงิน

2 เรื่องหลัก 6 เรื่องย่อย ที่พบบ่อยในกลุ่มคนมีคู่และเคยเป็นชนวนที่อาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ที่คนมีคู่ต้องรู้ และรีบจัดการก่อนสายเกินแก้

ไม่วางแผนการเงิน

หลายคู่บอกประสบการณ์และเป็นที่ปรึกษากันได้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน ด้วยสาเหตุส่วนตัวของแต่

ละคน ทว่าการไม่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเงิน ทำให้ไม่สามารถวางแผนการเงินในการใช้ชีวิตคู่ได้อย่ าง

ที่ควรจะเป็น เช่น

1 : ไม่มีแผนระยะสั้น ในกรณีฉุกเฉิน

ร่วมทุกข์ ร่วมสุข คือความคาดหวังจากคู่ชีวิตที่ปฏิเสธไม่ได้แต่มีหลายคู่ที่ต้องยอมสละความสัมพันธ์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินมาเกี่ยวข้อง เ พ ร า ะไม่มีการวางแผนการเงินระยะสั้นเมื่อเกิด

ปั ญ ห า จึ ง ก ลายเป็นการกระทบกระทั่งขึ้นได้การเริ่มต้นชีวิตคู่จึงไม่ใช่แค่ การบริหารเงินในชีวิต

ประจำวันให้ลงตัว แต่ต้องวางแผนการเงินระยะสั้นในกรณีฉุกเฉินไว้อย่ างรัดกุม

เช่น ทยอยแบ่ง 10% ของเงินเดือนทั้งคู่ เพื่อเก็บเป็นเงินก้อนนี้ไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินจริงๆ เท่านั้น

โ ด ยตั้งเป้าอย่ างน้อย 6 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน เช่น แต่ละเดือนต้องผ่อนบ้าน

ผ่ อ น ร ถ รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในแต่ละเดือนอยู่ที่ 30,000 บาท ควรมีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉิน

(ไม่รวมเงินเก็บสำหรับอนาคต)อย่ างน้อย 180,000 บาท (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแต่ละเดือน 30,000

x 6) เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่ไม่มีรายได้กะทันหัน มีเหตุที่ต้องใช้เงินก้อนด่วน เป็นต้น

2 : ไม่มีการวางแผนภาระ ค่าใช้จ่าย

หลายคู่เริ่มต้นความรักด้วยวิถี ‘ผู้ชายสายเปย์’ มีอะไรจ่ายให้หมด แต่เมื่อก้าวเข้ามาใช้ชีวิตในบ้าน

เดียวกัน มีความรับผิดชอบทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับกินอยู่ในชีวิตประจำวันภาระ

อื่นๆ อย่ างค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ชำระหนี้สินต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น จนอาจจะเกินกว่าจะแบกรับคนเดียว

ไหวเมื่อไม่มีการตกลง หรือวางแผนให้ชัดเจนตั้งแรก ภาระอาจเทไปอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อ

เ อ่ ย ปากขอความช่วยเหลือหรือท้วงติงเรื่องการจัดการเงินภายหลัง อาจกระทบความรู้สึกและ

เป็นชนวนจุดความขัดแย้งที่กระทบต่อความสัมพันธ์ในระยะย าวได้

อย่ างไรก็ตาม แต่ละคู่อาจแบ่งภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่พึงพอใจและ

ส อ ด ค ล้ องกับรายได้และภาระอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบ หรือหากคู่ไหน ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยินดี

รั บ ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่ างก็ย่อมได้ แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่า นั่นเป็นความสบายใจของ

ทั้งคู่ และทำได้จริงในระยะย าว

3 : ไม่มีแผนในอนาคต

‘อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนไม่มีอนาคต’ ความรู้สึกด้านลบที่เกิดขึ้นได้ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่มี

ความมั่นคงในชีวิต ซึ่งนอกจากเรื่องความสัมพันธ์แล้ว ส่วนใหญ่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากเรื่องเงิน

เมื่อความมั่นคงในชีวิตมีเงิน เป็นส่วนประกอบ

ดังนั้น นอกจากการวางแผนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเตรียมเงินฉุกเฉินแล้ว อีกเรื่องที่ไม่มี

ไม่ได้ในการบริหารเงิน คือ ‘วางแผนการเงินสำหรับอนาคต’ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเกิดขึ้นทันที

ที่ เ ริ่ ม ต้นชีวิตคู่

การวางแผนการเงินระยะย าว อาจมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป บางคู่อาจเตรียมแผนสำหรับ

มี ลู กในอีก 5 ปีข้างหน้า ซื้อบ้านใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความต้องการแต่แผนที่

ทุ ก คู่ ค ว รมี และต้องมี คือการวางแผนสร้างเงินก้อนไว้ใช้ “หลังเกษียณ” ซึ่งต้องแยกกับเงิน

สำ ร อ ง ฉุกเฉิน และเงินระยะย าวอื่นๆ โดยอาจเริ่มต้นจากการแบ่งเงินเดือน 20% ของทุก ๆ

เ ดื อ น สำหรับฝากออมทรัพย์ หรือลงทุนในกองทุน หุ้น หรือลงทุนอื่นๆ ตามความเข้าใจและ

ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่รับได้เพื่อให้เงินส่วนนี้ค่อย ๆ เติบโตไปพร้อมกับการเวลาเพื่อนำไปสู่ “การ

เกษียณสุข”และความรู้สึกมั่นคงทางการเงินของทั้งคู่เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อวันหนึ่งวันใดมีเรื่อง

ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ต่างฝ่ายต่างยังมีเงินประคับประครองชีวิตของตัวเองได้แบบไม่ลำบาก

ใส่ใจเรื่องเงินๆ ทองๆ มากไป จนลืมใส่ใจความรู้สึก

1 : บริหารความมั่งคั่ง จนลืมบริหารความสัมพันธ์

เ มื่ อ ค วามรับผิดชอบมากขึ้น ภาระหนี้เพิ่มขึ้น มีส่วนให้หลายคู่ต้องทุ่มเทในการทำงาน และ

เน้นเรื่องการทำรายได้จนอาจลืมเวลา “ไม่มีเวลาให้กัน” แม้ปัญหานี้จะเริ่มต้นจากความหวังดี

ใ นการหาเงินมาจุนเจือครอบครัวให้มีเงินใช้คล่องมือ อยู่สบาย แต่เมื่อโหมจนเหนื่อยล้าเกิน

ไ ป ในระยะย าว จนกลายเป็นจุดเปราะบางของชีวิตคู่ ที่หลายคนยกมาเป็นเหตุผลก่อนแยก

ทา งกัน เ พ ร า ะฉะนั้นระหว่างที่บริหารความมั่งคั่งแล้ว อย่ าลืมความสัมพันธ์ในครอบครัว

ให้งอกเงยไปพร้อมๆ กัน

2 : คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเงิน เปรียบเทียบกับคนอื่น

‘ทำไมเธอจ่ายน้อยกว่าตลอด’

‘แฟนคนอื่นเลี้ยงตลอด ไม่เห็นต้องบอก?’

คำพูดบั่นทอนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว แม้เรื่องเงินเป็นเรื่องที่คู่รักควรคุยกันเพื่อวางแผน

และอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลา แต่ในบางกรณีการทวงถามมากเกินพอดีไม่ยอมไม่มียอมเกินคิดเล็ก

คิดน้อยกับเรื่องเงินระหว่างกันจนมากเกินไป จะกลายเป็นเรื่องระแคะระคายใจซึ่งกันและกัน แม้ดู

เป็นเรื่องเล็กแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของรูรั่วความสัมพันธ์ที่อาจทำให้ต่อกันไม่ติดอีกเลยก็ได้

3 : ใช้เงินตามใจตัวเองเกินไป

ส า ว ๆ กับการช้อปปิ้ง ผู้เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ปาร์ตี้ หนุ่มๆ กับรถยนต์ เกม เที่ยว

กลางคืน ฯลฯใครจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ไม่ใช่ปัญหา แต่ตราบใดที่เริ่มใช้เงินไปกับความชอบ

ส่วนตัวของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวอย่ างเดียวอาจนำไปสู่ปัญหา

บ า ง คนเพลิดเพลินกับการใช้เงิน จนถึงขั้นเข้าสู่วงจรการพนัน ลามไปถึงการเป็นหนี้ที่ไม่จำเป็น

การเงินในครอบครัวต้องสะดุด ทำให้การเงินพังไม่เป็นท่าไปพร้อมๆ กับความสัมพันธ์หลายคู่หา

ทางออกให้เรื่องนี้ด้วยการตัดเงินสำหรับใช้สนองไลฟ์สไตล์ของทั้ง 2 ฝ่ายเท่า ๆ กันทุกเดือน

เพื่อไม่ให้ไปรบกวนแผนการเงินอื่นๆ ที่วางไว้

จะเห็นได้ว่า ‘เรื่องเงิน’ แทรกอยู่ทุกจังหวะชีวิต และเป็นปัญหาได้ทุกเมื่อหากไม่จัดการให้ดี ดังนั้น

‘คนมีคู่’ทั้งหลาย อย่ าลืมหาวิธี บริหารเงิน และบริหารความสัมพันธ์ให้ดีอยู่เสมอ เ พ ร า ะการเงิน

กับความรักเหมือนกันตรงที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …