Home ข้อคิด ให้กำลังใจ เทคนิคและวิธีการเด็ดๆที่เหล่าบรรดาหัวหน้านั้นมีกับ 10 คุณลักษณะนี้

เทคนิคและวิธีการเด็ดๆที่เหล่าบรรดาหัวหน้านั้นมีกับ 10 คุณลักษณะนี้

1 second read
ปิดความเห็น บน เทคนิคและวิธีการเด็ดๆที่เหล่าบรรดาหัวหน้านั้นมีกับ 10 คุณลักษณะนี้
0

เว็บไซต์  TalentSmart ได้ทำการศึกษาวิจัยผู้คนมากกว่าหนึ่งล้านคน พบว่า เจ้านายที่ดีมักจะมีบางสิ่งที่เหมือนกัน โดยปกติ

แล้ว 90% ของพวกเขาเก่งในเรื่องการจัดการกับอารมณ์เพื่อคงสมาธิ ความสุขุม และประสิทธิภาพในการทำงานเอาไว้ บุคคล

เหล่านี้มีความฉลาดทางอารมณ์(EQ) สูง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายและยังทำให้คนอื่นอย ากร่วมงานกับพวกเขา

ด้วยสังเกตได้จากการปฏิบัติตัวของหัวหน้า คำพูดและการกระทำในชีวิตประจำวันนั้นล้วนแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำ

ได้อย่ างชัดเจน แม้จะมองว่าพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ แต่คนที่พัฒนาตนเองเท่านั้นถึงจะเห็นผลเรามาดูเทคนิค

วิธีการเด็ดๆ ที่บรรดาหัวหน้าหรือการเป็นนายคนนั้นมี กับ 10 คุณลักษณะต่อไปนี้ แน่นอนบางข้อนั้นอาจจะเห็นได้ชัดอยู่แล้ว

ว่าควรมี หากแต่ความท้าทายจริงๆ กลับอยู่ที่ว่า คุณจะนำไปใช้อย่ างถูกต้องตามกาลเทศะได้อย่ างไร?

1 : เฉลียวฉลาด

หัวหน้าที่ดีต้องรู้มากกว่าคนอื่นๆ เ พ ร า ะต้องพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองอยู่เสมอ พวกเขาถือสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะต้อง

เติบโตขึ้ น เรื่อยๆ  เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวลาว่าง พวกเขาจะเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองโดยตลอด ซึ่งไม่ใช่ทำเ พ ร า ะว่ามันคือ

สิ่งที่ถูกต้องหรอกนะ แต่ทำเ พ ร า ะความหลงใหลต่างหากล่ะ พวกเขามักจะมองหาโอกาสในการพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่และ

สิ่งรอบตัวอยู่เสมอ

2 : สุขุมเยือกเย็น

หั ว ห น้าที่ดีต้องเป็นคนสุขุมและใจเย็น เ พ ร า ะ พวกเขาคอยสังเกตและทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอเพื่อจะได้

ควบคุมตนเองได้เมื่อต้องจัดการปัญหาที่ท้าทาย เมื่อไหร่ที่สถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดี หัวหน้าจะต้องพย าย ามเก็บซ่อนอารมณ์

ภายใต้ความสงบเยือกเย็นไว้ เ พ ร า ะพวกเขารู้ดีว่า ไม่ว่าจะไม่ดีหรือจะดีอย่ างไร ทุกๆ อย่ างจะหมุนเวียนไปตามเวลา สิ่งที่

ทำได้ก็มีเพียงการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อคุมตัวเองให้อยู่ และไม่เครียดจนเกินไป

3 : สง่างาม

บุคลิกที่สง่างาม คือการผสมผสานกันอย่ างลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งและอ่อนโยน ไม่โอนเอนไปตามคำขู่ โทสะ หรือคำ

บงการ นั่นก็เ พ ร า ะธรรมชาติที่อ่อนโยนและมั่นใจในตนเองนี่แหละ ที่จะสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ บ่อยครั้งที่ คำว่า

อ่อนโยนถูกใช้ในความหมายเชิงลบ (โดยเฉพาะในที่ทำงาน) แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความสง่างามอย่ างอ่อนโยนนี้ได้มอบ

พลังให้เหล่าสุดยอดหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จมานักต่อนักแล้ว คนเหล่านี้ไม่ได้ทำตัวสูงที่ใครๆ จะเกินเอื้อม อีกทั้งยังเป็น

ที่ชื่นชอบ และเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายด้วย คุณสมบัติทั้งหมดนี้เองที่ทำให้ผู้คนยอมรับในความคิดของพวกเขาเป็นอย่ างดี

4 : ซื่อสัตย์

หัวหน้าที่ดีมักเชื่อในความซื่อสัตย์และความมีคุณธรรม แม้จะเจ็บปวดบ้างในบางครั้ง แต่ผลที่ได้ในระยะย าวนั้นถือว่าคุ้มค่า

ที่สุด พวกเขารู้ว่าความซื่อสัตย์นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่จริงใจ ต่างกับคำโกหกที่สุดท้ายจะไม่ได้ทั้งความสัมพันธ์แถมยัง

ย้อนกลับมาทำไม่ดีกับคุณในที่สุด

5 : รอบคอบ

หัวหน้าที่ดีนั้นจะตัดสินใจก็ต่อเมื่อใช้เวลาครุ่นคิดจนถี่ถ้วนและหาคำแนะนำจากคนอื่นแล้ว และผลการวิจัยก็แสดงออกมาว่า

การพึ่งพาสัญชาตญาณของตนมากเกินไปมักไม่ทำให้เกิดผล และอาจนำไปสู่เส้นทางที่ผิดได้ ดังนั้น สิ่งที่สร้างความแตกต่าง

ได้จึงเป็นการคิดให้ช้าลง โดยไม่ลืมใช้เหตุผล ไต่ตรองจนถี่ถ้วน และมองหาคำแนะนำจากผู้รู้

6 : พูดด้วยความมั่นใจ

ไม่บ่อยนักที่จะเห็นหัวหน้าที่ดีพูดว่า “อื่ม…เอ่อ” “ผมไม่ค่อยแน่ใจนะ” และ “ผมก็คิดว่างั้นนะ” หัวหน้าที่ประสบความสำเร็จจะ

พูดอย่ างแน่วแน่ เ พ ร า ะพวกเขารู้ว่าเป็นเรื่องย ากที่จะทำให้คนสนใจฟังได้ หากไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ต้องการสื่อออกไป

7 : รู้จักใช้ภาษากายเป็นอย่ างดี

การรู้จักใช้กิริย าท่าทาง การแสดงออก และน้ำเสียงของตนเองอย่ างเหมาะสม จะดึงดูดคนให้เข้ามาหา ราวกับมดตอมน้ำตาล

อย่ างเช่น การใช้น้ำเสียงกระตือรือร้น ไม่ยืนกอดอก สบสายตาผู้ฟัง และหันหน้า เข้าหาผู้ฟังโดยตลอด ภาษากายที่ดีนั้น

สามารถเปลี่ยนบทสนทนาให้ดีขึ้นได้ เ พ ร า ะวิธีการที่คุณพูดบางครั้งมันก็สำคัญกว่าเนื้อหาที่พูดได้เหมือนกันนะ

8 : มั่นใจ

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จชอบความท้าทายและการแข่งขันถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ชัยชนะอันน้อยนิดแต่ชัยชนะอันน้อยนิดเหล่านี้

นี่แหละที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความกระตือรือร้นในการพุ่งเข้าหาความท้าทายใหม่ๆได้อีกมากดังนั้นถ้าหากคุณทำเรื่องเล็กๆ

สำเร็จติดต่อกันหลายครั้ง คุณก็จะมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นอยู่นานหลายเดือนเลยทีเดียว

9 : ไร้ซึ่งความกลัว

ความกล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากความรู้สึกที่ยังค้างเติ่งจากจินตนาการของตัวคุณเอง อันต ร า ยอย่ างความรู้สึกกลัวเวลาที่

อ ะ ด รี น าลีนพุ่งพล่านตอนเกือบโดนรถชนต่างหากที่เป็นของจริง ส่วนความกลัวนั้นเป็นแค่ตัวเลือกที่เราจินตนาการขึ้นมา

สุดยอดผู้นำล้วนเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าใคร พวกเขาจึงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำ

จนไม่เป็นอันทำอะไร พวกเขากลับติดความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้จากลงมือทำและการเอาชนะความกลัวมากกว่านั่นเอง

10 : กตัญญูรู้คุณ

บ ร ร ดาสุดยอดผู้นำที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าทุกสิ่งต้องแลกมาด้วยความทะเยอทะย าน ความหลงใหล และการทำงานอัน

ห นั กหน่วงขนาดไหน เพื่อที่จะได้มายืนอยู่ในจุดที่ยืนอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้พวกเขายังรู้ดีว่าคนที่คอยให้คำปรึกษาเพื่อน

ร่วมงาน ครอบครัว และ มิตรภาพรอบตัวนั้นมีบทบาทสำคัญมากต่อความสำเร็จที่พวกเขาได้รับ ดังนั้น แทนที่จะเอาแต่ดื่มด่ำ

ไปกับความสำเร็จของตนเอง พวกเขาจะไม่เคยคิดลืมนึกถึงสิ่งดีๆ ที่เคยได้รับจากคนรอบข้างเลย ท้ายที่สุดแล้ว นิสัยเหล่านี้

ก็ช่วยทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นได้ ถ้าฝึกฝนทำเป็นประจำทุกวัน ลองดูสักตั้งสิ…แล้วคุณจะรู้ว่ามันพาให้คุณ

ก้าวข้างหน้าได้ไกลขนาดไหน!

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

5 เรื่อง ที่สาว ๆ มักจะบ่น และชอบเข้าใจผิดคิดแทนหนุ่ม ๆ

เรื่องที่ “ผู้หญิง” มักที่จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “ผู้ชาย” … …