Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การเสริมบุญซึ่งกันและกันนั้นควรหมั่นทำทานเสียบ้าง

การเสริมบุญซึ่งกันและกันนั้นควรหมั่นทำทานเสียบ้าง

0 second read
ปิดความเห็น บน การเสริมบุญซึ่งกันและกันนั้นควรหมั่นทำทานเสียบ้าง
0

กรรมที่ส่งผลให้ ไม่มีเงิน เงินทองไม่พอใช้ สงสัยไหมว่าเกิดจากอะไร

การกระทำที่ทำให้เกิดผลกรรมนี้ มีอยู่สองเหตุ เหตุจากกรรมเก่าที่มองย้อนหลังในอดีตชาติ คนที่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่บ่อย ๆ

มาจากในอดีตชาตินั้นทำทานมาไม่ครบ ซึ่งหมายถึง เวลาในการทำทานนั้นยังมีจิตที่ตกอยู่ยังคงเสียดายทานที่ทำไป อย่ าง

เช่น ตั้งใจว่าจะทำทานด้วยอาหารคาวหวาน 4 อย่ าง ผลไม้ 5 อย่ าง พอเอาเข้าจริงหรือเวลาลงมือปฏิบัติในทานนั้น กลับรู้สึก

เสียดายหรือว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามจึงทำทานนั้นน้อยลงไปจากที่เคยตั้งใจไว้ ไปลดปริมาณของลงเสีย ให้เหลือเพียงอย่ าง

หรือสองอย่ าง อีกสาเหตุหนึ่งมาจากการที่วัตถุทานนั้นไม่บริสุทธิ์ มีบาปเจือปน คือทานนั้นอาจจะซื้อมาด้วยเงินที่ไม่บริสุทธิ์

เป็นเงินมาจากการเล่นการพนัน เงินมาจากการเบียดเบียนผู้อื่น หรือมาจากการทำไม่ดี ทำลายชีวิตเบียดเบียนผู้อื่น เช่น การ

ไปจับไก่มาต้มข่าถวายพระ การไปเด็ดดอกไม้จากสวนเพื่อนบ้านโดยไม่ขออนุญาตเอามาถวายพระ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บุญ

กุศลที่เคยทำมาจึงมีลักษณะแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ เดี๋ยวมีเงิน พอผ่านไปสักระยะเงินหมด หมุนไม่ทัน จะไปหยิบยืมใครเขาก็

ย ากหรือเกิดความย ากลำบากที่เขาจะช่วยเหลือ บางครั้งต้องโดนเขาต่อว่าต่อขานหรือดูถูกเอาด้วยซ้ำ คนที่เขาต่อว่าดูถูก

เหล่านี้ เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวร คือเคยเป็นเจ้าของวัตถุทานที่เราเคยไปขโมยเขามานั่นเอง

ส่วนเหตุจากกรรมใหม่ ในภพชาติปัจจุบัน

การที่เราหาเงินได้แบบชักหน้าไม่ถึงหลังนั้น ไม่ใช่ว่าเกิดจากกรรมเก่าเพียงอย่ างเดียว เราต้องมาพิจารณาว่า เราทำเหตุ

ให้ตรงกับผลหรือไม่ สิ่งที่เราทำนั้นสมบูรณ์เพียงพอที่จะทำให้มีเงินทองใช้เยอะๆหรือไม่ ถ้าดูแล้วว่ายังไม่พอยังไม่ถึงเหตุ

ต้องเปลี่ยนกรรมของตนเสีย ทำให้สมบูรณ์พร้อมยิ่งขึ้น ถ้าเรายังเป็นคนใจเร็ว ตัดสินในเร็วบางครั้งทำให้ชวดโอกาสสำคัญ

ก็ให้ใช้ปัญญาตรึกตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ หากบอกว่าไม่มีความรู้ความสามารถ ก็ต้องพย าย ามขวนขวายเรียนรู้

เพื่อเอาความรู้นั้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงินเราอาจยังเป็นคนที่ใช้เงินด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล ก็หันกลับด้านความคิดเสีย

ให้ดูว่าของที่เราจะซื้อนั้นสมควรหรือไม่ที่จะซื้อ เมื่อซื้อแล้วทำให้เราต้องไม่มีเงินหรือไม่ของที่จะซื้อรอได้อีกหรือไม่ พิจารณา

ให้ดี ๆ ส่วนหนึ่งที่เงินไม่มี มาจากการซื้อของโดยไม่คิด เน้นซื้อของโดยมุ่งประโยชน์เทียม มากกว่าประโยชน์แท้ เช่น เงิน

เดือนน้อยอยู่แล้วแต่ชอบซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ เป็นประจำ เปลี่ยนมือถือทุก 3 เดือนโดยเน้นเรื่องฟังก์ชั่นใช้งาน ให้

หลากหลายอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่จริงแล้วโทรศัพท์ก็เป็นเพียงอุปกรณ์เอาไว้ติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูลเท่านั้น คือต้องเปลี่ยน

พฤติกรรม โดยหันมาประหยัด เน้นประโยชน์แท้ มากกว่าประโยชน์เทียม การแก้ไขควรเป็นไปทั้งสองทาง ทั้งทางโลกและ

ทางธรรมเพื่อให้เกิดการเสริมแรงบุญซึ่งกันและกัน ควรให้หมั่นทำทานเสียใหม่ ประกอบไปด้วยทาน 3 อย่ างที่เกิดบุญมาก

อย่ างสม่ำเสมอ คือ วัตถุทาน ธรรมทาน และอภัยทาน

วัตถุทาน

ตั้งใจทำแบบไหน แค่ไหน ให้ทำแบบนั้น อย ากทำ 1บาท ก็ 1 บาท อย ากทำ 100 บาท ก็ 100 บาท อย ากถวายข้าวเปล่าก็

ข้าวเปล่า ไม่ต้องเสียดายอย่ าให้จิตตกไปพะวง ว่าคนที่รับทานนั้นเขาจะเอาไปทำอะไร ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ คนทั่วไป

แม้แต่ขอทานก็อย่ าไปคิด เอาแบบให้แล้วให้เลยแล้วกัน เป็นการทำด้านวัตถุทาน

ธรรมทาน

คือการเอาความรู้ไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรม เช่น ไปสอนเขาปลูกผักให้ถูกต้อง ไปสอนเขา

ทำอาหารให้ดีให้เก่งไปทำเป็นอาชีพได้ บอกทางให้เขาได้เดินชีวิตถูกต้องการให้กำลังใจเขาให้สู้ชีวิต การร่วมพิมพ์หนังสือ

ธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือแม้แต่เราไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว ก็เป็นผู้นำบุญไปบอกไปเชิญชวน ให้คนมาร่วมพิมพ์หนังสือ

หรือชวนคนทำบุญ ถือว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้น

อภัยทาน

เรื่องนี้เป็นบุญใหญ่ ไม่ต้องเสียเงินทอง แต่อภัยทานแม้รูปแบบจะทำได้ง่าย แต่ทว่ากลับทำได้ย ากที่สุดในทานทั้งหมด

เ พ ร า ะว่าวิสัยของปุถุชนย่อมมีความโกรธเคือง, อ า ฆ า ตพย าบาท อยู่ในกมลสันดานอยู่แล้ว ซึ่งต้องหมั่นฝึกฝนทำให้

เป็นประจำ การให้อภัยนั้น ควรเริ่มจากการตั้งจิตให้สงบเสียก่อน คือให้ละจากอารมณ์โกรธเคียดแค้นใด ๆ ให้ได้ก่อน แม้

ความขัดเคืองในใจยังมีอยู่แต่อย่ างไรก็ตามต้องทำให้จิตสงบนิ่งให้ได้ จากนั้น ให้อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเขาเสีย

ไม่ให้มีเวรกรรมติดค้างกันอีก ต้องให้อภัยต่อคนรอบข้างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใครเป็นพ่อแม่ พี่น้อง ลูก ญาติมิตร คนร่วม

งานกัน คู่ค้า ลูกค้า สัตว์เลี้ยง สรรพสัตว์ต่าง ๆ หมั่นให้อภัยทานบ่อย ๆ จิตเราจะมีกำลังมาก ทำอะไรก็สำเร็จ ไม่มีกรรมมา

เหนี่ยวมาขวางเอาไว้แต่ต้องให้อภัยทั้งหมดทั้งกาย วาจา และใจ และที่สำคัญพย าย ามให้คนรอบข้างที่มีส่วนในชีวิตของ

เรา ให้อโหสิกรรมต่อกันและกัน เคล็ดลับสำคัญ คือ เมื่อทำทานครั้งใดเสร็จสิ้นให้อุทิศบุญไปให้เจ้ากรรมนายเวรเขาทันที

พูดด้วยภาษาง่าย ๆ ก็ได้ ให้เขามารับบุญกุศลนี้ ถ้าเขาพอใจแล้ว ยินดีในบุญแล้วขอให้เขาอโหสิกรรมให้ ถอนตัวไปจาก

การขัดขวางในเรื่องเงินนี้ ระบุไปอย่ างเจาะจงเลยและต้องอุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัว ดวงวิญญาณที่ดูแลคุ้มครองเรา

อยู่ ซึ่งจะบอกให้ทราบว่า ทุกคนมีเทวดาประจำตัวแน่นอน อย่ างน้อย 2 องค์ขึ้นไป และดวงวิญญาณที่คุ้มครองด้วยท่าน

เหล่านี้มาจากคนที่รักเรา เมตตาเราอย่ างจริงใจ และมีกรรมดีผูกพันกันมา อาจจะเป็นบรรพบุรุษในอดีตชาติ พ่อแม่ ปู่ ย่ า ตา

ย าย พี่น้อง ลูก ญาติหรือเพื่อนสนิท ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้ว และอยู่ในภพภูมิอื่นหมั่นอุทิศบุญส่งไปให้ท่าน เพื่อให้

ท่านมีบุญเพิ่มขึ้น และสายใยแห่งบุญที่เหนียวแน่นมั่นคง ท่านจะรักและเมตตาเรามากขึ้นไปอีก ท่านเหล่านี้มีอำนาจในระดับ

หนึ่งที่จะช่วยดลใจให้เราพบช่องทางการหาเงินที่ถูกต้องถูกธรรมไม่มีกรรมชั่ วติดมาด้วย ช่วยดลใจให้เราพบคนดีที่จะ

ช่วยเหลือ ดลใจให้เราพบโชคลาภที่ถึงเวลาจะได้ จากที่เคยช้าก็จะเร็วขึ้น ส่งผลให้มีเงินทองเยอะๆแน่นอน การสร้าง

ทานใหญ่ด้วยวัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทานแล้วอุทิศบุญไปตามที่บอกไว้ ควรทำในทุก ๆ วันอย่ างสม่ำเสมอ ทุกท่านจะ

เห็นผลแบบอัศจรรย์ พร้อมกับเปลี่ยนกรรมใหม่ให้ตรงกับผลที่อย ากได้ คือ อย ากมีเงินทองใช้จ่ายเยอะๆ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

วิธีมัดใจหนุ่มต่างแดน…ใครอย ากมีแฟนฝรั่งต้องอ่านด่วน

ใครอย ากมีแฟนฝรั่งต้องอ่านด่วน วิธีมัดใจผู้ชายต่างชาติ … …