Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การเสริมบุญซึ่งกันและกันนั้นควรหมั่นทำทานเสียบ้าง

การเสริมบุญซึ่งกันและกันนั้นควรหมั่นทำทานเสียบ้าง

0 second read
ปิดความเห็น บน การเสริมบุญซึ่งกันและกันนั้นควรหมั่นทำทานเสียบ้าง
0

กรรมที่ส่งผลให้ ไม่มีเงิน เงินทองไม่พอใช้ สงสัยไหมว่าเกิดจากอะไร

การกระทำที่ทำให้เกิดผลกรรมนี้ มีอยู่สองเหตุ เหตุจากกรรมเก่าที่มองย้อนหลังในอดีตชาติ คนที่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่บ่อย ๆ

มาจากในอดีตชาตินั้นทำทานมาไม่ครบ ซึ่งหมายถึง เวลาในการทำทานนั้นยังมีจิตที่ตกอยู่ยังคงเสียดายทานที่ทำไป อย่ าง

เช่น ตั้งใจว่าจะทำทานด้วยอาหารคาวหวาน 4 อย่ าง ผลไม้ 5 อย่ าง พอเอาเข้าจริงหรือเวลาลงมือปฏิบัติในทานนั้น กลับรู้สึก

เสียดายหรือว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามจึงทำทานนั้นน้อยลงไปจากที่เคยตั้งใจไว้ ไปลดปริมาณของลงเสีย ให้เหลือเพียงอย่ าง

หรือสองอย่ าง อีกสาเหตุหนึ่งมาจากการที่วัตถุทานนั้นไม่บริสุทธิ์ มีบาปเจือปน คือทานนั้นอาจจะซื้อมาด้วยเงินที่ไม่บริสุทธิ์

เป็นเงินมาจากการเล่นการพนัน เงินมาจากการเบียดเบียนผู้อื่น หรือมาจากการทำไม่ดี ทำลายชีวิตเบียดเบียนผู้อื่น เช่น การ

ไปจับไก่มาต้มข่าถวายพระ การไปเด็ดดอกไม้จากสวนเพื่อนบ้านโดยไม่ขออนุญาตเอามาถวายพระ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บุญ

กุศลที่เคยทำมาจึงมีลักษณะแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ เดี๋ยวมีเงิน พอผ่านไปสักระยะเงินหมด หมุนไม่ทัน จะไปหยิบยืมใครเขาก็

ย ากหรือเกิดความย ากลำบากที่เขาจะช่วยเหลือ บางครั้งต้องโดนเขาต่อว่าต่อขานหรือดูถูกเอาด้วยซ้ำ คนที่เขาต่อว่าดูถูก

เหล่านี้ เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวร คือเคยเป็นเจ้าของวัตถุทานที่เราเคยไปขโมยเขามานั่นเอง

ส่วนเหตุจากกรรมใหม่ ในภพชาติปัจจุบัน

การที่เราหาเงินได้แบบชักหน้าไม่ถึงหลังนั้น ไม่ใช่ว่าเกิดจากกรรมเก่าเพียงอย่ างเดียว เราต้องมาพิจารณาว่า เราทำเหตุ

ให้ตรงกับผลหรือไม่ สิ่งที่เราทำนั้นสมบูรณ์เพียงพอที่จะทำให้มีเงินทองใช้เยอะๆหรือไม่ ถ้าดูแล้วว่ายังไม่พอยังไม่ถึงเหตุ

ต้องเปลี่ยนกรรมของตนเสีย ทำให้สมบูรณ์พร้อมยิ่งขึ้น ถ้าเรายังเป็นคนใจเร็ว ตัดสินในเร็วบางครั้งทำให้ชวดโอกาสสำคัญ

ก็ให้ใช้ปัญญาตรึกตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ หากบอกว่าไม่มีความรู้ความสามารถ ก็ต้องพย าย ามขวนขวายเรียนรู้

เพื่อเอาความรู้นั้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงินเราอาจยังเป็นคนที่ใช้เงินด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล ก็หันกลับด้านความคิดเสีย

ให้ดูว่าของที่เราจะซื้อนั้นสมควรหรือไม่ที่จะซื้อ เมื่อซื้อแล้วทำให้เราต้องไม่มีเงินหรือไม่ของที่จะซื้อรอได้อีกหรือไม่ พิจารณา

ให้ดี ๆ ส่วนหนึ่งที่เงินไม่มี มาจากการซื้อของโดยไม่คิด เน้นซื้อของโดยมุ่งประโยชน์เทียม มากกว่าประโยชน์แท้ เช่น เงิน

เดือนน้อยอยู่แล้วแต่ชอบซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ เป็นประจำ เปลี่ยนมือถือทุก 3 เดือนโดยเน้นเรื่องฟังก์ชั่นใช้งาน ให้

หลากหลายอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่จริงแล้วโทรศัพท์ก็เป็นเพียงอุปกรณ์เอาไว้ติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูลเท่านั้น คือต้องเปลี่ยน

พฤติกรรม โดยหันมาประหยัด เน้นประโยชน์แท้ มากกว่าประโยชน์เทียม การแก้ไขควรเป็นไปทั้งสองทาง ทั้งทางโลกและ

ทางธรรมเพื่อให้เกิดการเสริมแรงบุญซึ่งกันและกัน ควรให้หมั่นทำทานเสียใหม่ ประกอบไปด้วยทาน 3 อย่ างที่เกิดบุญมาก

อย่ างสม่ำเสมอ คือ วัตถุทาน ธรรมทาน และอภัยทาน

วัตถุทาน

ตั้งใจทำแบบไหน แค่ไหน ให้ทำแบบนั้น อย ากทำ 1บาท ก็ 1 บาท อย ากทำ 100 บาท ก็ 100 บาท อย ากถวายข้าวเปล่าก็

ข้าวเปล่า ไม่ต้องเสียดายอย่ าให้จิตตกไปพะวง ว่าคนที่รับทานนั้นเขาจะเอาไปทำอะไร ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ คนทั่วไป

แม้แต่ขอทานก็อย่ าไปคิด เอาแบบให้แล้วให้เลยแล้วกัน เป็นการทำด้านวัตถุทาน

ธรรมทาน

คือการเอาความรู้ไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรม เช่น ไปสอนเขาปลูกผักให้ถูกต้อง ไปสอนเขา

ทำอาหารให้ดีให้เก่งไปทำเป็นอาชีพได้ บอกทางให้เขาได้เดินชีวิตถูกต้องการให้กำลังใจเขาให้สู้ชีวิต การร่วมพิมพ์หนังสือ

ธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือแม้แต่เราไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว ก็เป็นผู้นำบุญไปบอกไปเชิญชวน ให้คนมาร่วมพิมพ์หนังสือ

หรือชวนคนทำบุญ ถือว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้น

อภัยทาน

เรื่องนี้เป็นบุญใหญ่ ไม่ต้องเสียเงินทอง แต่อภัยทานแม้รูปแบบจะทำได้ง่าย แต่ทว่ากลับทำได้ย ากที่สุดในทานทั้งหมด

เ พ ร า ะว่าวิสัยของปุถุชนย่อมมีความโกรธเคือง, อ า ฆ า ตพย าบาท อยู่ในกมลสันดานอยู่แล้ว ซึ่งต้องหมั่นฝึกฝนทำให้

เป็นประจำ การให้อภัยนั้น ควรเริ่มจากการตั้งจิตให้สงบเสียก่อน คือให้ละจากอารมณ์โกรธเคียดแค้นใด ๆ ให้ได้ก่อน แม้

ความขัดเคืองในใจยังมีอยู่แต่อย่ างไรก็ตามต้องทำให้จิตสงบนิ่งให้ได้ จากนั้น ให้อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเขาเสีย

ไม่ให้มีเวรกรรมติดค้างกันอีก ต้องให้อภัยต่อคนรอบข้างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใครเป็นพ่อแม่ พี่น้อง ลูก ญาติมิตร คนร่วม

งานกัน คู่ค้า ลูกค้า สัตว์เลี้ยง สรรพสัตว์ต่าง ๆ หมั่นให้อภัยทานบ่อย ๆ จิตเราจะมีกำลังมาก ทำอะไรก็สำเร็จ ไม่มีกรรมมา

เหนี่ยวมาขวางเอาไว้แต่ต้องให้อภัยทั้งหมดทั้งกาย วาจา และใจ และที่สำคัญพย าย ามให้คนรอบข้างที่มีส่วนในชีวิตของ

เรา ให้อโหสิกรรมต่อกันและกัน เคล็ดลับสำคัญ คือ เมื่อทำทานครั้งใดเสร็จสิ้นให้อุทิศบุญไปให้เจ้ากรรมนายเวรเขาทันที

พูดด้วยภาษาง่าย ๆ ก็ได้ ให้เขามารับบุญกุศลนี้ ถ้าเขาพอใจแล้ว ยินดีในบุญแล้วขอให้เขาอโหสิกรรมให้ ถอนตัวไปจาก

การขัดขวางในเรื่องเงินนี้ ระบุไปอย่ างเจาะจงเลยและต้องอุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัว ดวงวิญญาณที่ดูแลคุ้มครองเรา

อยู่ ซึ่งจะบอกให้ทราบว่า ทุกคนมีเทวดาประจำตัวแน่นอน อย่ างน้อย 2 องค์ขึ้นไป และดวงวิญญาณที่คุ้มครองด้วยท่าน

เหล่านี้มาจากคนที่รักเรา เมตตาเราอย่ างจริงใจ และมีกรรมดีผูกพันกันมา อาจจะเป็นบรรพบุรุษในอดีตชาติ พ่อแม่ ปู่ ย่ า ตา

ย าย พี่น้อง ลูก ญาติหรือเพื่อนสนิท ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้ว และอยู่ในภพภูมิอื่นหมั่นอุทิศบุญส่งไปให้ท่าน เพื่อให้

ท่านมีบุญเพิ่มขึ้น และสายใยแห่งบุญที่เหนียวแน่นมั่นคง ท่านจะรักและเมตตาเรามากขึ้นไปอีก ท่านเหล่านี้มีอำนาจในระดับ

หนึ่งที่จะช่วยดลใจให้เราพบช่องทางการหาเงินที่ถูกต้องถูกธรรมไม่มีกรรมชั่ วติดมาด้วย ช่วยดลใจให้เราพบคนดีที่จะ

ช่วยเหลือ ดลใจให้เราพบโชคลาภที่ถึงเวลาจะได้ จากที่เคยช้าก็จะเร็วขึ้น ส่งผลให้มีเงินทองเยอะๆแน่นอน การสร้าง

ทานใหญ่ด้วยวัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทานแล้วอุทิศบุญไปตามที่บอกไว้ ควรทำในทุก ๆ วันอย่ างสม่ำเสมอ ทุกท่านจะ

เห็นผลแบบอัศจรรย์ พร้อมกับเปลี่ยนกรรมใหม่ให้ตรงกับผลที่อย ากได้ คือ อย ากมีเงินทองใช้จ่ายเยอะๆ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …