Home ข้อคิด ให้กำลังใจ เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาและรู้จักวิธีจัดการหนี้ทำให้มีควาหวังในการปลดหนี้

เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาและรู้จักวิธีจัดการหนี้ทำให้มีควาหวังในการปลดหนี้

2 second read
ปิดความเห็น บน เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาและรู้จักวิธีจัดการหนี้ทำให้มีควาหวังในการปลดหนี้
0

4 สูตรลับ จัดการหนี้ ไม่ให้กระทบเงินออม

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็เจอแต่สิ่งล่อใจให้เงินวิ่งออกจากกระเป๋าของเราทั้งนั้น ร้านค้าก็ขยันออกโปร

โมชั่นมาอย่ างไม่หยุดหย่อน ไหนจะโปรลด 50% ไหนจะโปรผ่อน 0% 10 เดือนอีก บางคนควบคุมความอย าก

ตัวเองไม่ได้ บริหารเงินไม่เป็น จนต้องกระทบเงินที่เอาไว้ใช้จ่ายในแต่ละวัน ลามไปถึงเงินออมที่แทนที่จะได้

ออมให้งอกเงย กลับต้องเอามาชำระหนี้สินแทน

ถ้าใครพลาดไป และต้องการกำจัดหนี้สินที่เกิดขึ้นให้หมดไปโดยเร็วที่สุด สิ่งแรกที่ต้องหยุดเลย คือ การเพิ่มหนี้

บางคนมีวิธีชำระหนี้ด้วยการกู้เงินมาเพื่อจ่ายหนี้ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมหันต์และทำให้เราต้องเป็นหนี้โดยไม่รู้จบ

หยุดความคิดแบบเดิม ๆ และเริ่มต้นใหม่ด้วยวิธีดังนี้

1 : แจกแจงหนี้  ทั้งหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด หนี้ผ่อนบ้าน หรือหนี้ผ่อนรถ

ทำเป็นตาราง ใส่ประเภทหนี้ ยอดหนี้รวม อัตราดอกเบี้ย และยอดที่ต้องจ่ายต่อเดือน รวมถึงวันครบกำหนดชำระ

ของหนี้แต่ละก้อน เริ่มต้นด้วยวิธีนี้ จะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่า ภาระหนี้เราในแต่ละเดือน รวมๆ แล้วเป็น

จำนวนเงินเท่าไหร่ ยอดไหนต้องชำระวันที่เท่าไร ทำให้เราบริหารจัดการเงินได้ง่ายขึ้น เช่น

ประเภทหนี้ยอดหนี้รวมอัตราดอกเบี้ยยอดต้องจ่ายต่อเดือนวันครบกำหนดชำระ

– หนี้บ้าน 2,000,000 5% 14,000 ชำระทุกวันที่ 27 ของทุกเดือน

– หนี้รถยนต์ 590,000 2.7% 8,370 ชำระทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

– หนี้ผ่อนโทรศัพท์ 22,000 0% 2,200 ชำระทุกวันที่ 01 ของทุกเดือน

2 : ดูรายรับต่อเดือน  และคำนวณงบสำหรับรายจ่ายส่วนตัวแต่ละเดือน

ใช้สูตร [รายได้ – หนี้สิน(ต่อเดือน) – (เงินออม) = งบสำหรับรายจ่ายส่วนตัวแต่ละเดือน] ถ้าดูแล้วรายจ่ายแต่ละ

เดือนยังอยู่ในระดับที่เรายังใช้จ่ายเพียงพอและพอเหลือใช้อยู่บ้าง อย่ าลืมตัดเงินซักนิดมาออมไว้เพื่อเป็นเงิน

ฉุกเฉินหากโชคไม่ดีมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเราก็ยังสามารถชำระหนี้และใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้โดย

ไม่ต้องกังวล แต่ถ้าหนี้สินเยอะมากจนเงินไม่พอใช้ สิ่งที่ควรทำคือ ลองหาทางเพิ่มรายรับ หาวิธีลดรายจ่าย

ส่วนตัว เช่น ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย หรือสิ่งที่ไม่จำเป็นลงบ้าง และหาทางลดหนี้โดยด่วน เช่น หาทาง

Refinance เพื่อลดภาระดอกเบี้ย เป็นต้น

3 : เริ่มหาทางจัดการหนี้อย่ างเป็นระบบหรือลดหนี้

ให้จัดลำดับความสำคัญของหนี้ คือ เรียงลำดับจากหนี้ที่ดอกเบี้ยมากสุดไปน้อยสุดเลือกชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงๆ

และก้อนใหญ่ๆ ก่อน เพื่อกำจัดดอกเบี้ยก้อนใหญ่ให้เร็วที่สุดในขณะที่หนี้อื่นๆ ที่มียอดน้อยๆ ก็ไม่ควรผิดนัดชำระ

หนี้ เพื่อไม่ให้เสียเครดิตตัวเอง และง่ายต่อการกู้ครั้งต่อไปในอนาคต หากมีเหตุจำเป็นจริงๆ

แต่ถ้าคำนวณแล้ว ยังไงก็ไม่พอจ่าย ให้เริ่มทำการประนอมหนี้ คุยกับเจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อขอปรับลดดอกเบี้ย

ขอขย ายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ หรือขอปรับลดเงินผ่อนชำระต่องวดแทน

ถ้าสามารถเจรจาขอ Refinance อาจใช้วิธีรวมยอดหนี้ โดยขอกู้เงินก้อนมาปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงๆ ออกไปก่อน

แล้วค่อยทยอยผ่อนชำระหนี้ที่เหลือ เพื่อลดภาระจากดอกเบี้ย หรือ อาจใช้วิธีลดค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนลงมา

แล้วนำเงินส่วนนั้นไปช่วยโปะยอดหนี้ที่มีอยู่ก็เป็นได้

อาจจะต้องอดทนซักหน่อยในช่วงเวลาหนึ่ง สิ่งสำคัญที่สุด คือ ให้หยุดการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น ตั้งใจชำระหนี้

อย่ างมีวินัยและตรงเวลา เพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายอีกในอนาคต

4 : ทบทวนตัวเอง

พอเรารู้วิธีที่จะจัดการหนี้ได้แล้ว ให้ลองย้อนกลับมาดูสาเหตุของปัญหาอีกทีว่า หนี้ของตัวเองเกิดจากสาเหตุ

อะไรกันแน่ เป็นหนี้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือเป็นหนี้ที่เกิดจากกิเลส

– หนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น (ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ หรือค่าผ่อนประกันรถยนต์)

ถ้าเป็นหนี้ประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ยังไงก็ควรควบคุมไม่ให้เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน จะได้มี

เงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อาจใช้วิธีเพิ่มเติมที่สามารถลดหนี้ส่วนนี้ได้บ้าง เช่น ศึกษาการรี

ไฟแนนซ์ในกรณีผ่อนบ้าน หรือโปะเงินก้อนเพื่อลดเงินต้น หรือกรณีผ่อนรถไม่ไหวจริงๆ อาจเจรจากับไฟ

แนนซ์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ แต่ต้องแลกกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

– หนี้ที่เกิดจากความอย ากได้ อย ากมี ( ค่าผ่อนโทรศัพท์มือถือ, ค่าผ่อนกล้อง, ค่าผ่อนกระเป๋าแบรนด์เนม )

หนี้ตัวนี้แหละตัวดี เป็นหนี้ที่เกิดจากความอย ากมี อย ากได้ และใช้จ่ายโดยไม่ยั้งคิด หนทางในการแก้ไขหนี้

ประเภทนี้ คือ แก้ไขที่ตัวเราเอง ก่อนอื่นต้องตัดใจไม่ก่อหนี้เพิ่มและหารายได้เพิ่มเติมตามความสามารถของ

ตัวเอง เริ่มหาวิธีจัดการรายรับ-รายจ่ายในสไตล์ของเราเองซึ่งเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชั่นที่สามารถช่วยให้การจด

รายรับ-รายจ่ายนั้นง่ายขึ้นมากมายเลยทีเดียว เราจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าเงินที่เหลือแต่ละเดือนเป็น

จำนวนเท่าไหร่

เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาและรู้จักวิธีจัดการหนี้อย่ างเป็นระบบ เราก็จะมีความหวังที่จะปลดหนี้ได้มากขึ้น

ที่เหลือคือ เปลี่ยนแปลงตัวเอง วางแผนจัดการหนี้อย่ างเป็นระบบและมีวินัย เพื่อเป็นคนที่ฉลาดคิด ฉลาดใช้

และควบคุมหนี้ได้อย่ างอยู่หมัด มีเงินเหลือใช้ เหลือออม หากทำได้แล้วชีวิตดี ๆ ที่ทุกคนมองหา ก็อยู่ไม่

ไกลอย่ างแน่นอนค่ะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …