Home ข้อคิด ให้กำลังใจ เมื่อเป้าหมายในการเงินชัดเจนแล้วคุณจะพบถนนสู่ความมั่งคั่งด้วย 6 ขั้นนี้

เมื่อเป้าหมายในการเงินชัดเจนแล้วคุณจะพบถนนสู่ความมั่งคั่งด้วย 6 ขั้นนี้

0 second read
ปิดความเห็น บน เมื่อเป้าหมายในการเงินชัดเจนแล้วคุณจะพบถนนสู่ความมั่งคั่งด้วย 6 ขั้นนี้
0

บันได 6 ขั้น สู่ความมั่งคั่งแห่งชีวิต

ตั้งแต่คุณเริ่มทำงานมา คุณได้ทำอะไรเพื่อให้ตัวเองได้รวยขึ้นบ้างหรือยัง?

… อาจเป็นคำถามที่หลายคนคงไม่อย ากตอบ เ พ ร า ะตั้งแต่คุณเกิดมาจนวันนี้ คุณอาจใช้ชีวิตอย่ างสนุก สบาย ไร้การวาง

แผนการเงิน หรือการออมใด ๆ ทั้งสิ้นแต่สำหรับบางคนอาจจะมีบ้างที่มีการเก็บออมอย่ างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งอาจยังไม่มาก

แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีอยู่ไม่น้อยวันนี้ เราจึงอย ากจะชวนเพื่อน ๆ ไปรู้จัก บันได 6 ขั้น สู่ความมั่งคั่งฯ ของเหล่ามือโปรที่ทำ

อย่ างไรถึงได้รวยแบบยั่งยืนกันค่ะ

ขั้นที่ 1 ตั้งเป้าหมายชัดเจน 

ในการทำงานอะไรสักชิ้น จุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางเพื่อให้งานนั้น ๆ ประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การกำหนดเป้าหมาย

ให้แน่นอนชัดเจน ในการเก็บออมสู่ความมั่งคั่งก็เช่นกัน หากคุณไม่มีเป้าหมายในการออม ก็เสมือนเรือน้อยที่ลอยเคว้งคว้าง

กลางทะเล ซึ่งอาจถูกลมพายุพัดพาออกนอกเส้นทางจนไม่สามารถถึงฝั่งฝันได้สักที แต่ถ้าคุณตั้งมั่นอย่ างจริงจังว่าจะเก็บ

ออมเพื่ออะไร ก็จะทำให้คุณมีสติในการจับจ่าย รู้จักวางแผนการเงิน และปฏิบัติตามแผนอย่ างมีวินัยอย่ างนี้แสงสว่างแห่ง

ความมั่งคั่งก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะค่ะ

ขั้นที่ 2 เช็คสุขภาพการเงิน 

เมื่อเป้าหมายในการออมชัดเจนแล้ว ขั้นต่อไปขอให้คุณลองตรวจเช็ครายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนของตัวเองว่า มีมูลค่า

เท่าไหร่ มีรายรับหรือรายจ่ายมากกว่ากัน และเมื่อพบว่ามีรายรับมากกว่าก็จะได้จัดสรรวิธีการเก็บออมที่เหมาะสมต่อไป

แต่ถ้ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ก็ควรหาช่องทางเพื่อให้มีรายรับมากขึ้น หรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกเสีย

ขั้นที่ 3 ศึกษาช่องทางสู่ความมั่นคั่ง 

ถนนสู่ความมั่งคั่งของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม และค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละเดือน

เมื่อคุณได้ตรวจสุขภาพการเงินของตัวเองเรียบร้อยแล้ว ก็ควรที่จะเริ่มต้นศึกษาวิธีการเก็บออมแต่ละรูปแบบ เช่น การฝาก

ประจำ การลงทุนในหุ้น กองทุนต่าง ๆ ตราสารหนี้ สลากออมสิน พันธบัตร ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสีย และความเสี่ยงที่

แตกต่างกัน

ขั้นที่ 4 ประเมินทางเลือกที่เหมาะสม 

เมื่อศึกษาวิธีการออมอย่ างดีแล้ว อย ากให้คุณลองประเมินและเลือกวิธีที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อม

สภาพคล่องทางการเงิน กฎเกณฑ์ ข้อจำกัด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติในการออมแต่ละรูปแบบ รวมถึง

ความอดทนต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของการออมในแต่ละประเภทด้วย…เลือกให้เหมาะสม แล้วคุณจะมี

ความสุขในการออมอย่ างยั่งยืน

ขั้นที่ 5 ลงมือตามแผนที่วาดไว้ 

เมื่อเลือกได้แล้วว่า แผนการออมไหนที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด ก็ให้รีบลงมือตามอย่ างเร็วที่สุดเช่นกัน ไม่ปล่อยให้

แผนนั้นเป็นเพียงความฝันที่วาดอยู่บนกระดาษแต่เพียงอย่ างเดียว โปรดจำไว้ว่า ใครที่เริ่มเดินตามแผนได้ก่อน

ย่อมได้เปรียบก่อนเช่นกัน

ขั้นที่ 6 ติดตาม ประเมิน แก้ไขให้ตรงจุด 

เป็นสิ่งสำคัญขั้นสุดท้ายที่คุณต้องปฏิบัติ เมื่อคุณเลือกการลงทุนหรือการออมแบบใดแล้ว อย่ าลืมติดตามผลตอบแทน

ความเสี่ยงและความก้าวหน้าของรูปแบบการออมที่เลือกไว้เป็นระยะๆเพื่อประเมินว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หรือเหมาะสมกับสภาพความคล่องตัวทางการเงินของคุณหรือเปล่า แล้วปรับเปลี่ยน แก้ไขให้ตรงจุด เพื่อให้การออม

ของคุณเป็นทั้งความสุขในปัจจุบัน และความมั่งคั่งในอนาคต

การออมสู่ความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่เรื่องย าก เพียงรู้จักวางแผน ศึกษาหารูปแบบการออมที่เหมาะสม และปฏิบัติตามอย่ าง

มีวินัยสม่ำเสมอ จำนวนเงินเพียงน้อยนิดในแต่ละเดือนที่คุณหมั่นสะสมไว้ก็สามาถเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สร้างความภาค

ภูมิใจในภายภาคหน้าได้อย่ างยั่งยืน

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …