Home ข้อคิด ให้กำลังใจ เราต้องรีบทำการตัดรายจ่ายนี้ทิ้งไปให้หมดเพื่อที่เราจะได้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้น

เราต้องรีบทำการตัดรายจ่ายนี้ทิ้งไปให้หมดเพื่อที่เราจะได้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้น

2 second read
ปิดความเห็น บน เราต้องรีบทำการตัดรายจ่ายนี้ทิ้งไปให้หมดเพื่อที่เราจะได้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้น
0

“บัญชีรายรับ-รายจ่ายน่ากลัว” “ย าก” “ขี้เกียจทำ” เป็นอะไรที่ได้ยินเยอะมากค่ะ ช่วงนี้เลยมีหลายๆคน

ถามไถ่อย ากให้ช่วยแนะนำวิธีการบันทึก บัญชีรายรับรายจ่ายให้ดูบ้าง วันนี้ เราเลยจะขอแนะนำการทำ

“บัญชีรายรับ-รายจ่าย” แบบง่ายๆให้ดูนะคะ ก่อนอื่น…เราจะเริ่มต้นง่ายๆ จากการแบ่งประเภท “รายรับ”

และ “รายจ่าย” ของเราก่อนว่ามีอะไรบ้าง

ายรับ คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการหาเงินของเราว่ามาจากทางใดบ้าง ได้แก่

– รายรับหลักๆ เช่น เงินเดือนค่าแรงที่ได้รับในแต่ละเดือน

– รายรับอื่นๆ หรือ รายรับเสริม เช่น รายรับจากอาชีพเสริมต่างๆ หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุน

ส่วน รายจ่าย คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงการใช้จ่ายของตัวเรา ว่าได้ใช้เงินไปอย่ างไรบ้าง โดยจะแบ่ง

ออกเป็น รายจ่ายคงที่ และ รายจ่ายผันแปร

– รายจ่ายคงที่ คือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอนและสม่ำเสมอในทุกๆเดือน เช่น ค่าเช่าหอพัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร

(ตามความจำเป็น) ค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว เป็นต้น

– รายจ่ายผันแปร คือ รายจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน เช่น ค่างานเลี้ยงสังสรรค์

ค่ารักษาพย าบาล ค่าท่องเที่ยว สันทนาการต่างๆ เป็นต้น

โดยผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่าย จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า ตัวเรานั้นมีความสามารถในการบริหารจัดการ

เงินดีแค่ไหน ถ้าเงินเหลือถือว่าดีมาก แต่ถ้าเงินไม่มีว่า… ไม่กล่าวถึงดีกว่านะคะ

เริ่มกันเลยค่ะ สมมติว่า เราได้รับรายรับ (เงินเดือน ) มาจำนวน 10,000 บาท วิธีการบันทึกรายการจะเป็นแบบนี้ค่ะ

1 : เริ่มต้นออมเงินก่อน 10% ของรายรับทันที 1,000 บาท

2 : นำเงินส่วนที่เหลือ 9,000 บาท มาลงบันทึกในบัญชี เป็น รายรับ

3 : เมื่อมีรายการใช้จ่ายต่างๆก็นำมาจดบันทึกไว้เป็น รายจ่าย อย่ างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น

– ค่าอาหาร 2,500 บาท
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2,000 บาท
– ค่าเดินทาง 1,000 บาท
– ค่าสังสรรค์ ปาร์ตี้ 1,000 บาท
– ค่ากาแฟ 1,000 บาท

4 : ตรวจสอบดูสรุปยอดรายการทุกสิ้นเดือน

โดยการบันทึกรายได้รายจ่ายนั้น เราจะบันทึกที่ไหนก็ได้ กระดาษ สมุดจด หรือว่าจะเป็นโปรแกรม หรือ

Application ต่างๆ เลือกได้ตามสะดวกเลยค่ะ

ขอแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เริ่มต้นบันทึกรายการใช้จ่ายในแต่ละเดือนไว้ แล้วสำรวจดูค่ะว่า มีรายจ่ายส่วนไหน

ที่สามารถลดลงได้บ้าง อะไรคือสิ่งไม่จำเป็น แม้ไม่มีครอบครองหรือได้มา ชีวิตก็ยังดำรงอยู่ได้เราต้องรีบทำการ

ตัดรายจ่ายเหล่านั้นทิ้งไปให้หมด เพื่อที่เราจะได้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนยังไงล่ะคะ

สุดท้ายนี้ … ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอ่านบทความนี้จบแล้ว อย่ าลืมเริ่มต้นบันทึกรายรับ – รายจ่าย กันเลยนะคะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …