Home ข้อคิด ให้กำลังใจ เราต้องใส่ใจความมั่นคงทางการเงินในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว

เราต้องใส่ใจความมั่นคงทางการเงินในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว

3 second read
ปิดความเห็น บน เราต้องใส่ใจความมั่นคงทางการเงินในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว
0

6 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินในยุคของการเปลี่ยนแปลง 

ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว และเกิดการทดแทนได้ตลอดเวลา แม้แต่มนุษย์เงินเดือนซึ่งต่อจากนี้อาจจะ

ไม่สามารถมั่นใจได้อีกแล้วว่าบริษัทจะจ้างจนถึงวันเกษียณอายุ สิ่งที่เราควรทำคือวางแผนทางการเงินให้ดี ทำให้

มีรายได้มากกว่ารายจ่ายมีเงินสำรองไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน มีเงินเพียงพอสำหรับเป้าหมายต่างๆของเราและพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับเรา

บทความนี้ได้รวบรวมวิธีการที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้เราไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้มากเกินไป

และสามารถนำเวลาไปคิดสร้างสรรค์เรื่องอื่น ๆ ได้

1 : สำรองเงินเผื่อย ามฉุกเฉิน 

เรา ต้องมีเงินเผื่อไว้สำหรับย ามฉุกเฉิน เช่น ตกงาน เข้าโรงพย าบาล ซ่อมรถ หรือเหตุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เงิน

กะ ทัน หัน โดยปกติแล้ว ควรมีเงินสำรองไว้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่ างน้อย 3-6 เดือน หากเราเป็นมนุษย์

เงินเดือนที่มีรายได้เสริมด้วยอาจจะเตรียมเงินเผื่อไว้อย่ างน้อย 3 เดือน หากมีรายได้เพียงทางเดียวไม่มีรายได้

เสริม ควรเก็บเงินไว้ให้พอค่าใช้จ่าย 6 เดือน แต่หากเรามีรายได้ไม่แน่นอน หรืออยู่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีหางาน

ลำบาก อาจจะเก็บเงินสำรองมากกว่านี้ เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนี้ควรเก็บไว้ในบัญชีหรือกองทุนที่ถอนออกมาใช้

ได้สะดวก เน้นรักษาเงินต้นมากกว่าทำผลตอบแทนที่สูง

2 : ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบริหารเงินให้เป็นบวก 

การบันทึกว่าแต่ละเดือนเรามีรายได้เข้ามาเท่าไร และจ่ายออกไปเท่าไร จะทำให้เรารู้สถานะทางการเงินของ

ตัวเอง ความมั่นคงทางการเงินเกิดจากการที่เรามีรายได้มากกว่ารายจ่าย หากรายจ่ายของเราสูงให้พิจารณา

ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก

3 : วางแผนทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะย าว

เป้าหมายทางการเงินที่ทุกคนต้องมีคือเป้าหมายการเกษียณ และบริหารเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณ

จวบจนสิ้นลมหายใจ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายอื่น ๆ ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละคน เช่น เงินเพื่อการศึกษาบุตร หรือเงินเพื่อ

ซื้อบ้าน เราควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายระยะย าวเหล่านี้ โดยเมื่อมีรายได้หรือเงินเดือนเข้ามา ให้ตัดเงินไว้

ส่วนหนึ่งสำหรับเป้าหมายเหล่านี้ ก่อนที่จะนำเงินไปใช้จ่ายอย่ างอื่น

4 : บริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกัน 

อะไรก็เกิดขึ้นได้ แม้เราจะมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้แล้ว แต่บางทีอาจจะไม่พอ เราจึงควรทำประกันไว้บ้าง เช่น

ประกันชีวิต สุขภาพ บ้าน และรถ โดยให้เลือกทำอย่ างเหมาะสม เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

5 : ติดตามและปรับแผนตามสถานการณ์ส่วนตัวที่เปลี่ยนไป 

เมื่อเรามีแผนทางการเงินแล้ว อย่ าลืมที่จะติดตามและปรับแผนเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถ

บรรลุเป้าหมายของเราได้ เช่น หากเราทำตามแผนไม่ได้เ พ ร า ะใช้จ่ายมากเกินไป ต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ

เป็นลงอีก หรือหากสถานการณ์ของเราเปลี่ยน เช่น มีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกคนเราต้องปรับแผนทางการเงินของเรา

ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็น

6 : พัฒนาตัวเองและหารายได้เสริม 

สำหรับผู้ที่มีรายได้ทางเดียว อาจจะพิจารณาหารายได้เสริมในเวลาว่างหรือให้เงินช่วยทำงาน เพื่อลดความเสี่ยง

จากการไม่มีรายได้ นอกจากนี้ยังควรพัฒนาตัวเอง ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อโอกาสและความก้าวหน้าในชีวิต

การงาน รวมถึงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความรู้ความสามารถที่เรามีจะยังใช้ได้อยู่ในอนาคต Brian Tracy นักพูดและ

นักเขียนชื่อดังแนะนำไว้ว่า ความรู้ของเราควรจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวทุก ๆ 3-5 ปีไม่เช่นนั้นแล้ว เราอาจจะ

ตามคนอื่นไม่ทัน

ความมั่นคงทางการเงินไม่ย ากเกินไป จากวิธีที่เขียนมาทั้ง 6 ข้อ หากเราไม่แน่ใจข้อไหนสามารถปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ได้ ที่สำคัญคือ เราต้องใส่ใจเ พ ร า ะความมั่นคงทางการเงินนั้นเกี่ยวพันกับการกิน

อิ่มนอนหลับของเราเอง

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …