Home ข้อคิด ให้กำลังใจ เรื่องความรักบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลถ้าคุณเจอคนที่ใช่ตัดสินใจแต่งได้เลย

เรื่องความรักบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลถ้าคุณเจอคนที่ใช่ตัดสินใจแต่งได้เลย

0 second read
ปิดความเห็น บน เรื่องความรักบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลถ้าคุณเจอคนที่ใช่ตัดสินใจแต่งได้เลย
0

ในยุคสมัยหนึ่งผู้หญิงจะ กลัวตัวเลข “30” มาก คือถ้าอายุ 30ปียังไม่มีคู่ครอง ก็จะเครียดกับ คำพูดของคนรอบ

ข้างจนไม่เป็นอันทำการ งานทีเดียวผู้หญิง ไม่อาจผ่านพ้น วิถีชีวิตเช่นนี้ ไป ได้ง่ายนัก ในเมื่อความยึดถือการ

วาง สมมติ ไว้ในสังคม มักจะ “สนับสนุนส่งเสริม” ให้แต่ง งาน มากกว่าให้อยู่เป็นโสด ซึ่งก็สอดคล้องกับค่า

นิยม จึงทำให้ผู้หญิงที่แม้คิดจะอยู่เป็น โสด ชีวิตโสดก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องลังเล สุด ท้ายก็ต้องตก

กระได พลอยโจน ไปกับค่านิยม นี้

หลังแต่งงานมีความสุขจริง หรือ มีการสำรวจคู่แต่งงานในกรุงเทพมหานคร พบว่าทุก 10 คู่ที่จดทะเบียนสมรส

จะกลับมาจดทะเบียนหย่ า 3 – 4 คู่ เ พ ร า ะ ชีวิตคู่ถึงจุดระเบิด และนัก จิตวิทย าพบว่ามากกว่า 30% ของคู่

แต่งงานจะทนอยู่ด้วยกันโดยไม่มีความสุขแต่ไม่ยอมหย่ าร้างดังนั้นสรุปได้ว่าจากคู่แต่งงาน 10 คู่จะมีเพียง

3-4 คู่ เท่านั้นที่ ชีวิตสมรส สมบูรณ์ มีความสุขมากกว่า

การอยู่เป็นโสด แสดงว่าโอกาสที่จะล้มเหลวมากกว่าครึ่ง แล้วจะป้องกัน ได้อย่ างไรมีหนังสือมากมายที่เขียน

เกี่ยวกับการเลือก คู่ชีวิต อ่านกันไม่หวาดไม่ไหว บางเล่มอ่านแล้วมีแต่น้ำไม่มีเนื้อบางเล่มอ่านแล้วปฏิบัติจริง

ไม่ได้ บางเล่มเป็นของต่างประเทศที่แปลมาแล้วไม่เข้ากับสังคมไทย อย่ างไรก็ตามผู้หญิงควรจะใส่ใจเรื่อง

การเลือกคู่ไว้บ้าง ผู้ชายแต่งงานกี่ครั้งๆก็ไม่เสียหายอะไร แต่ผู้หญิงจะเจ็บปวด และเจ็บลึก มากกว่า และ

โอกาสเริ่มต้นใหม่จะน้อย ลงเรื่อย ๆ ผมพย าย ามรวบรวมเรื่องการเลือกคู่ที่ได้อ่าน มาและนี่คือ

เหตุผล 8 ข้อ ที่สรุปมาให้อ่านสำหรับ ผู้หญิงที่คิดจะแต่งงาน

1 : อย่ าแต่งงานเ พ ร า ะกลัวว่าจะ ไม่ได้แต่ง คู่ที่หามาได้จากการไม่พิจารณาให้รอบคอบ นั้น จะมี

ผลเสียกับชีวิต ทุกข์ทรมานไปจนสิ้น อย่ าไปสนใจ กับคนรอบข้าง มีงานวิจัยมากมายที่แสดงว่าการอยู่

เป็นโสดมีความสุขมากกว่า ถ้าจะไม่มีความสุขก็เ พ ร า ะพวกปากหอยปากปูรอบข้างนี่ แหละ

2 : อย่ าแต่งงานเ พ ร า ะคุณอย ากจะออกจากบ้านจากครอบ ครัวเดิมของคุณ เ พ ร า ะแม้ที่บ้าน

เราจะมีปัญหามากมาย แต่คุณจะแน่ใจได้อย่ างไรว่าครอบ ครัวอื่นไม่มีปัญหา การที่แต่งงานแล้วไปอยู่กับ

ครอบครัวอื่นซึ่งคุณเป็นคนนอกจะมีปัญหาที่คุณคาดไม่ถึงมากมาย

3 : อย่ าแต่งงานเมื่อคุณกำลังผิดหวัง หรือเมื่อต้องการประชดแฟนเก่า ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ หมอก

ควันเข้าปกคลุมชีวิต รอให้ทุกอย่ างแจ่มใสเสียก่อนคุณจะเห็นภาพชัดขึ้น

4 : อย่ าแต่งงานเ พ ร า ะคุณสงสารเขา ผู้ชายที่น่าสงสารมักมีจุด อ่อน มีปมด้อย และพฤติก ร รม

เปลี่ยนไปมากมายภายหลังการ แต่งงาน ความสงสารไม่จีรังยั่งยืนเท่ากับความรัก สักวันหนึ่ง

คุณอาจคิดกลับ

5 : อย่ า แต่งงานเ พ ร า ะหลงใหลในรูป สมบัติของเขาเพียงอย่ างเดียว รูปร่าง หน้าตา ทรัพย์สิน

เป็นเรื่องภายนอก เป็นเปลือกที่คุณอาจไม่รู้ว่ามีเนื้อแท้ที่เน่าอยู่ภายใน

6 : อย่ าแต่งงานเ พ ร า ะอย ากหนีตนเอง เ พ ร า ะการแต่งงานไม่ได้ช่วยให้คุณหนีตัวเองได้ แม้ว่า

จะแต่งกี่ครั้งก็ตาม

7 : อย่ าแต่งงานเ พ ร า ะคิดว่าจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้ ในทาง จิตวิทย าแล้วนิสัยส่วนลึกของคนเรา

เปลี่ยนไม่ได้จะเป็น เช่นนั้นไปตลอดชีวิต ดังนั้นการตัดสินใจแต่งงานโดยคิด ว่าเขาคงเปลี่ยนไปหลัง

แต่งเป็นการคิดที่ผิดมหันต์

8 : อย่ าแต่งงานเ พ ร า ะความเหงา ค ว า ม เหงาเป็นเครื่องมือของกรรมอย่ างหนึ่ง ถ้าเรา

ไม่รู้วิธีจัดการกับมัน ชีวิตจะถูกกฎแห่งกรรมชักจูงไป บางคนไปติดย า บางคนไปติดการ พนัน

ติดสุราบางคนใช้ชีวิต เสเพลกับเพื่อนฝูงและแน่นอนการตัดสินใจแต่งงาน เ พ ร า ะ กลัวเหงา

เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด

อย่ างไรก็ตาม ถ้าปฏิบัติตามกฎ 8 ข้อนี้อย่ างเคร่งครัด คุณอาจจะกลายเป็นคนขี้ระแวงไปเรื่องความรัก

บางครั้งก็ไม่มีเหตุผลถ้าคุณเจอใครสัก คนที่คุณคิดว่าใช่เลย เป็นความรักที่แท้จริง ไม่ใช่ความหลง

ไม่ใช่ความ โรแมนติก และ ที่แน่นอนที่สุดเขาต้องรักคุณอย่ างแท้จริง ด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นตัดสินใจ

แต่งได้เลยเ พ ร า ะ……ความรักสามารถเอาชนะทุกสรรพสิ่ง…..ผู้หญิงมักเป็นกังวล เรื่องอนาคต..

จนกระทั่งเธอมีสามี ผู้ชายไม่เคยกังวลถึงอนาคตข้างหน้า…จน กระทั่งเขามี ภรรย า

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …