Home ข้อคิด ให้กำลังใจ เลิกแคร์ความรู้สึกและคำพูดคนอื่นแล้วหันมาแคร์ตัวเอง

เลิกแคร์ความรู้สึกและคำพูดคนอื่นแล้วหันมาแคร์ตัวเอง

0 second read
ปิดความเห็น บน เลิกแคร์ความรู้สึกและคำพูดคนอื่นแล้วหันมาแคร์ตัวเอง
0

การใช้ชีวิตของคนเราทุกๆคนนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจนั่นคือ “การยอมรับ”การยอมรับเป็นสิ่งหนึ่ง

ที่จะทำให้เราก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่า งๆที่เข้ามาในชีวิตแต่อย่ างไรก็ตามทุกปัญหามักมีความกังวล ซึ่งอาจ

ทำให้ตัวคุณรู้สึกมีความไม่สบายใจกับตัวเองและกับคนอื่น เพ ร า ะฉะนั้นคุณไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้น

มากันความคิดและความก้าวหน้าในชีวิตของตัวคุณ และนี่เป็นเหตุผล 10 ข้อว่าทำไมตัวคุณถึงไม่ควรสนใจ

และใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิด

1 : ความคิดของผู้คนเ ปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ

คนเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานักปรัชญาและนักทฤษฎีบางคนเสนอว่าคนเราอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง

อย่ างต่อเนื่องตลอดเวลา จน ไม่สามารถมี ‘ตัวตน’ ที่เฉ พ า ะเจาะจง ดังนั้น ความคิดและมุมมองของคนจึง

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่นหมายความว่าแม้ว่าตอนนี้บางคนจะไม่ชอบคุณ แต่ไม่นานพวกเขาก็อาจจะเปลี่ยน

ความคิดไปก็ได้ เ พ ร า ะงั้นความคิดของคนอื่นถึงไม่ค่อยสำคัญเท่ากับความคิดที่แน่วแน่ของคุณยังไงล่ะ

2 : ชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะเอาเวลามา ใส่ใจเรื่องพวกนี้

คุณมีชีวิตเพียงครั้งเดียว ดังนั้นคุณต้องใช้มันให้คุ้มที่สุด ทำไมต้องไปกังวลเรื่องความคิดเห็นของผู้อื่น

ด้วยล่ะจริงไหมทำในสิ่งที่คุณคิดและตั้งใจไว้เถอะเพ ร า ะหลังจากที่คุณประสบความสำเร็จ

คุณก็อาจจะไม่ได้เห็นคนเหล่านี้มาพูดพึมพำให้ฟังอีกต่อไปแล้วก็ได้นะ

3 : ทำอะไรไปก็ได้รับ ผลอย่ างนั้น

การกังวลมากเกินไปเกี่ยว กับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวคุณอาจจะทำให้เรื่องแย่ๆ กลายเป็นจริงขึ้นมาได้

บ่อยครั้งที่คนส่วนใหญ่หลงทาง เพียงเ พ ร า ะแค่ต้องการไล่ตามการยอมรับจากคนอื่น ซึ่งบางคนก็กลายเป็น

คนที่เอาใจคนอื่นมากเกินไป หรือไม่ก็หัวอ่อนจนทำให้คนมองว่าน่าเบื่อได้ ก็กลายเป็นว่าพฤติกรร มที่คุณ

ทำเพื่อให้คนอื่นชอบใจนั้น กลับเป็นเหตุผลที่ทำให้คนอื่นไม่ชอบคุณขึ้นมาได้เหมือนกัน

4 : คนอื่นไม่ได้ใส่ใจคุณมากเท่าที่คุณคิดหรอก

ความจริงที่น่าเศร้าก็คือ คนเราไม่ได้ นใจเรื่องคนอื่นมากขนาดนั้น พวกเขาสนใจสิ่งต่างๆ

เพียงเพรา ะปัจจัยง่ายๆ แค่ว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือไม่ก็เท่านั้น ถ้าตัวตนหรือการกระทำของคุณ

ไม่ได้ไปกระทบชีวิตคนอื่นเข้าพวกเขาก็แทบ จะไม่สนใจคุณเลยแม้แต่น้อย

5 : เป็นไปไม่ได้เลย ที่คุณจะทำให้ทุกคนพอใจ

คุณไม่สามารถทำให้ทุกค นพอใจได้ตลอดเวลาและก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบสนองต่อทุกความคาดหวัง

ของทุกคน ดังนั้นจึงไม่มีปร ะโยชน์อะไรที่จะอดทนฝืนทำอย่างนั้น เ พ ร า ะคนแรกที่คุณควรจะทำให้พึงพอใจ

ให้ได้มากที่สุดก็คือตัวคุณเองไงล่ะความคิดของคนอื่นๆ อาจกลายเป็นภาระต่อคุณได้เมื่อคุณหมกมุ่นกับมัน

จนเกินไปซึ่งคุณอาจลืมไปแล้วก็ได้ว่าตัวเอ งคิดอย่างไรดังนั้น การได้ปลดปล่อยตัวเองจากความคิดคนอื่นนี่แหละ

ที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญแม้ว่าอาจต้องใช้เวลาฝึกฝนมากสั กหน่อยแต่หากเมื่อไหร่ที่คุณทำได้สำเร็จล่ะก็

คุณจะได้เห็นโลกในมุมใหม่ได้ค้นพบตัวตนของตัวเอง และเป็นอิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยล่ะ

6 : ชีวิตของคุณไม่ใช่ธุ ระของคนอื่น

จริงแท้แน่นอนว่าคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการและตัวคุณเองก็เช่นเดียวกัน

ความคิดคนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนแม้กระทั่งคุณค่าในตัวคุณได้ เว้นแต่ว่า

ตัวคุณจะยอมให้พวกเขาทำ ท้ายสุดแล้วตัวคุณเป็นคนที่เลือกเส้นทางเดินชีวิตของตัวคุณเอง

7 : เขาไม่รู้ว่าอะไรดี ที่สุดสำหรับคุณ

ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะตอบ คำถามเหล่านี้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด การที่เราได้เรียนรู้เองได้เลือกเองได้

ตัดสินใจเอง นั่นคือสิ่งที่ตัวคุณลงมือทำและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา หากล้มเหลวอย่ างน้อย

คุณก็ได้เรียนรู้และได้รับมือกับสิ่ง ที่เกิดขึ้นแทนที่จะไปนั่งโทษคนอื่นว่าเป็นเ พราะใคร

8 : สิ่งที่ใช่สำหรับคนอื่น อาจจะไ ม่ใช่สำหรับตัวคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าความคิดเห็นของคนเรามักจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำนั่นแหละ ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ

คนอื่นก็อาจเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับคุณและสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าก็อาจเป็นสิ่งมีค่า สำหรับอีกคนได้

เราทุกคนล้วนมีคุณค่าและเอกลักษณ์เ ฉ พ า ะตัวจึงมีแค่เราเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเราที่สุด

9 : การกังวลสิ่งที่ คนอื่นคิด

หากคุณเป็นกังวลอยู่ตลอดเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดคุณจะไม่มีทางที่จะไปถึงที่ที่คุณฝันไว้ได้เลย บางครั้ง

คุณก็ต้องทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นด้วยหรือต้องเอาชื่อเสี่ยงของตนไปเสี่ยงเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ

10 : ผลลัพธ์เ กิดกับตัวคุณ ไม่ใช่คนอื่น

คุณเป็นคนที่ต้องรับผลจากการกระทำและการตัดสินใจของตัวเองตัวอย่ างเช่น ถ้ามีคนแนะนำให้คุณซื้อหุ้น

แต่แล้วหุ้นดันตกจนคุณขา ดทุนมหาศาลคุณนี่แหละที่ต้องอยู่กับความเสียดาย ไม่ใช่ใครอื่น จงจำไว้ว่า

เมื่อมีคนแนะนำหรือสั่งอะไรคุณไม่ใช่พวกเขาหรอกที่ต้องแบกรับความเสี่ยงแต่เป็นคุณเองต่างหาก

 

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …