Home ข้อคิด ให้กำลังใจ เลี้ยงลูกให้เป็น โตมาให้ดูแลตัวเองได้ เป็นบุคคลคุณภาพ

เลี้ยงลูกให้เป็น โตมาให้ดูแลตัวเองได้ เป็นบุคคลคุณภาพ

1 second read
ปิดความเห็น บน เลี้ยงลูกให้เป็น โตมาให้ดูแลตัวเองได้ เป็นบุคคลคุณภาพ
0

ในยุคนี้ พ่อแม่หลายคน ต้องเคยผ่านความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อย กว่าจะมีวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลย หลายๆ ท่านพย าย ามเลี้ยงลูก

ให้สบายที่สุด ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ตามใจ อย ากได้อะไรก็ต้องได้ต้อง ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน อย ากินอะไรก็ต้องได้กิน

ด้วยความคิดผิดๆ เลี้ยงลูกแบบผิดๆ.. ที่ว่าไม่อย ากให้ลูกลำบาก เหมือนเราตอนเด็ ก

เมื่อคุณเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหิน..ลูกของคุณนั่นแหละที่จะทุ กข์ใจ เข้าใจมั้ย และในปัจจุบันนี้ มีโร คใหม่บัญญัติขึ้น

นั่นคือ “โร คไม่รู้จักความลำบาก” เกิดขึ้นกับเด็ กในปัจจุบันโดยเกิดจากพ่อแม่ ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก ตั้งแต่ยังน้อยๆ เลี้ยงลูกผิดๆ

ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกของความจริง ในชีวิตคนเราจะรวยหรือจน ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากทุกคน

ไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิดกันทั้งนั้น ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอด คนเรามันต้องลำบากกันบ้าง

พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง

ให้ลูกมีหน้าที่ เรียนหนังสืออย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงนั้น ในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอย่ างเดียว

ไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต เช่น คุณพ่อท่านหนึ่ง ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก

มีหน้าที่เรียนอย่ างเดียว คุณพ่อท่านนี้ ส่งลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดัง ในเมืองหลวงอยู่หรู ค่าเช่าค่ากินค่าอยู่

พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ว่าทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี

แต่ก็ยอม..เพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก เมื่อลูกโทรมาหาคำแรกที่ได้ยินคือขอเงิ น

 

ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ ก็ส่งเงิ นให้ ลูกอย ากได้ก็ซื้อให้หมด แม้แต่รถ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ็ยังซื้อ

จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผ ยว่าที่ลูกมาขอเงิ นเพิ่มเรื่อยๆนั้น ไม่ได้เอาไปจ่ายค่าเทอม หรือค่ากิจกรรมอะไรนั่นหรอก

แต่เอาไป สำ ม ะ เ ลเ ท เ ม า พ่อรู้ เสียใจอย่ างยิ่ง ได้แต่โท ษตนเอง เพราะไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก

ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงิ น มีอะไรก็ประเคน จนบ่มเพาะนิสัยแ ย่ๆ เราจึงขอเป็นกระบ อกเสียง เตื อนพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลาย

ว่าแม้คุณจะรวยล้นฟ้า ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบติดดินแบบสมถะเรียบง่าย และสอนให้เขาผิดหวัง

ให้รู้จักความลำบาก แล้วลูกของคุณจะได้เติบโตอย่ างเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต

 

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …