Home ข้อคิด ให้กำลังใจ เวลาดุจสายน้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ 14 สัจธรรมสอนใจ

เวลาดุจสายน้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ 14 สัจธรรมสอนใจ

0 second read
ปิดความเห็น บน เวลาดุจสายน้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ 14 สัจธรรมสอนใจ
0

14 สัจธรรมของที่ชีวิต ที่กาลเวลาสอนให้เราเข้าใจ

1 : หลายปีมานี้ ชีวิตสอนว่าความสนิทชิดเชื้อระหว่างมนุษย์ นอกเหนือจากความเกี่ยวพัน

ทางสายเลือ ดแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือสัมพันธภาพทางจิตใจ ที่จริงใจต่อกัน

2 : หลายปีมานี้ เริ่มตื่นรู้ นอกจากเราต้องทำดีกับผู้อื่นแล้ว เราจะต้องทำสิ่งที่ดีงาม

ให้กับคนที่ดีกับเรา ให้มากขึ้นเท่าทวีคูณ

3 : หลายปีมานี้ เริ่มเรียนรู้ว่า เวลาหาได้บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คน

ตรงกันข้าม เวลากลับพิสูจน์ให้เห็นถึงธาตุแท้ของผู้คน

4 : หลายปีมานี้ เริ่มเข้าใจว่า เมื่ออายุมากขึ้น ญาติผู้ใหญ่ ผู้คนที่สนิทคุ้นเคย เริ่มทยอย

จากเราไป รู้สึกได้ว่าชีวิตทั้งหลายล้วนอนิจจัง

5 : หลายปีมานี้ เริ่มรู้สึกปล่อยวาง เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ไม่ว่าจะเสียดายหรือไม่ก็ตาม

ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปตามวิถีแห่งธรรมชาติ

6 : หลายปีมานี้ ชีวิตสอนว่า สิ่งที่เคยใฝ่ฝันอ ย า กได้ในอดีต แม้วันนี้จะได้มาแล้ว ก็หาใช่สิ่งที่สำคัญสำหรับเราอีกต่อไป

7 : หลายปีมานี้ หลายสิ่งที่ขัดหูขัดตา ก็สามารถที่จะทำใจให้เป็นเหมือน “ฟังแต่ไม่ได้ยิน มองแต่ไม่ได้เห็น”

8 : หลายปีมานี้ ชีวิตสอนว่า ไม่ใช่คนทุกคนจะยินยอม เดินตามวิถีทางที่เราอ ย า กให้เป็น

9 : หลายปีมานี้ ชีวิตสอนว่า สิ่งที่เป็นของเรา ย่อมต้องเป็นของเราในที่สุด

สิ่งที่ไม่ใช่ของเรา จงอย่าได้ฝืนเอา ปล่อยวางเสีย

10 : หลายปีมานี้ ชีวิตสอนว่า อย่าได้อิจฉาชีวิตผู้อื่น เ พ ร า ะเราเองก็สามารถที่จะใช้ชีวิต

อย่างที่เราต้องการให้เป็นได้เวลาดุจสายน้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ รู้ซึ้งถึงชีวิต

หวงแหนทุกวันเวลาที่ผ่านไป ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เรียนรู้ชีวิตอย่างสงบต่อไป

11 : หลายปีมานี้ เริ่มรู้ซึ้งว่า นอกจากพ่อแม่แล้ว ไม่มีใครในโลกที่จะคอยอนุเคราะห์

โอบอุ้ม และให้อภัยเรา เหมือนเช่นที่ท่านทั้งสองให้กับเรา อย่างไม่มีเงื่อนไข

12 : หลายปีมานี้ เริ่มรู้และเข้าใจว่า ความประมาทอาจจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุ

การบ า ด เจ็บ และความทุกข์ทรมานต่อร่างกาย อย่างไม่คาดฝัน

13 : หลายปีมานี้ เราเปลี่ยนไปมาก สามารถอดทนแบกรับความทุกข์ในหลากหลายรูปแบบ

มีความแกร่งในชีวิต เหมือนต้นกระบองเพชร ที่สามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาวะ

14 : หลายปีมานี้ เริ่มสำนึกได้แล้ว ไม่ดึงดัน ยึดมั่นถือมั่นอย่างที่เคย หลายสิ่งที่เคยยึดมั่น

ก็เริ่มคลายลง ทำให้สัมผัสได้ถึง ความเบาสบาย

อ่านแล้ว จึงอ ย า ก แ บ่ ง ปั น “หลายปีนี้ รู้หรือยัง มาคนเดียว ก็กลับไปคนเดียว ไม่มีใครติดตามไปด้วย”

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …