Home สาระน่ารู้ แค่คุม 3 อย่ างก็ทำให้เราลดความอ้วนได้แถมไม่ต้องพึ่งย าให้เป็นอันตร าย

แค่คุม 3 อย่ างก็ทำให้เราลดความอ้วนได้แถมไม่ต้องพึ่งย าให้เป็นอันตร าย

6 second read
ปิดความเห็น บน แค่คุม 3 อย่ างก็ทำให้เราลดความอ้วนได้แถมไม่ต้องพึ่งย าให้เป็นอันตร าย
0

ลดความอ้วน ไม่ใช้ย า รีบทำตามด่วน แค่คุม 3 อย่ าง ก็ผอมแบบไมม่อันตร า ย

หลายคน เดินหาย าลดน้ำหนัก เ พ ร า ะอย ากผอม แต่รู้ไหมว่า เราสามารถ ลดความอ้วน แบบไม่พึ่งพาย าได้

ขอแค่ควบคุม อาหาร และออกกำลังกาย

โรคอ้วน เป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ด้วยวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และอาหารในปัจจุบัน เป็นปัจจัยส่งผล

ให้เกิดภาวะดังกล่าว

จากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกาย รับประทานอาหารจุกจิก หลายมื้อ หรือรับประทาน

อาหารที่มีแคลอรี่ (ให้พลังงาน) สูง ร่วมกับมีกิจกรรมทางกายลดลง หันไปใช้เครื่องผ่อนแรง เช่น บันไดเลื่อน

ลิฟต์ หรือย านพาหนะแทน รวมไปถึงไม่มีการออกกำลังกายอย่ างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันโรคอ้วนไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กก็พบปัญหาเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้

ผู้ที่เป็นโรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome) มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ไขมันในร่างกายสูง นิ่วในถุงน้ำดี โรคหัวใจและหลอดแดง

การวินิจฉัยโรคอ้วน และโรคอ้วนลงพุง

สำหรับคนไทย เส้นรอบเอวเพศชาย ไม่ควรมีรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร (36 นิ้ว) และ เพศหญิง ไม่ควรมีรอบเอว

เกิน 80 เซนติเมตร (32 นิ้ว)

ลดน้ำหนักอย่ างปลอดภัย ได้ผล

การลดน้ำหนัก ประกอบด้วย การคุมอาหารและออกกำลังกาย หรืออาจพิจารณาใช้ย าลดน้ำหนักร่วมด้วย สําหรับ

การผ่าตัดลดน้ำหนัก แพทย์จะใช้เฉพาะผู้มีดัชนีมวลกาย ≥ 40 กก./ม2 หรือ เกิน 35 กก./ม2 ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง

จากความอ้วน ( obesity related comorbidities) ร่วมด้วย

ว่าไปแล้วหากลดแคลอรี่จากอาหารที่รับประทานลงวันละประมาณ 500 กิโลแคลอรี่ จะสามารถลดน้ำหนัก

ได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ ครึ่งกิโลกรัม หรือ 1-2 กิโลกรัมต่อเดือน

สูตรอาหารลดน้ำหนักมีหลายชนิด ซึ่งมีประสิทธิภาพลดน้ำหนักในระยะสั้นแตกต่างกัน แต่ในระยะย าว

ประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักคล้ายคลึงกัน หากสามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

อ ย่ า งไ รก็ตาม ผู้เป็นโรคเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ หากจะลดน้ำหนักโดยใช้สูตรลดแป้ง หรือโลว์คาร์บ

(low carbohydrate) และสูตรอาหารคีโตเจนิค  เนื่องจากอาจมีความจําเป็นต้องปรับย าเบาหวาน เพื่อลด

การเกิดภาวะน้ำตาลต่ำ และเฝ้าระวังการเกิดภาวะเป็นกรด (DKA) โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1

ให้เราสังเกตดู เมื่อลดน้ำหนักโดยควบคุมอาหารไปสักระยะหนึ่ง น้ำหนักจะลดช้าลง เนื่องจากมวลกล้ามเนื้อ

ลดลง การออกกำลังกายอย่ างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ และไม่ให้น้ำหนักกลับเพิ่มขึ้นอีก หรือที่

เรียกว่าภาวะ “โยโย่”

การออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ทำได้ง่ายๆ โดยเดินเพิ่มขึ้น อาจเดินพื้นราบ เดินขึ้นบันได

แทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อน ถีบจักรย านระยะทางสั้น ๆ นอกจากออกกำลังกายแล้ว ยังลดมลภาวะ

จากน้ำมันรถได้อีกด้วย

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In สาระน่ารู้
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …