Home สาระน่ารู้ แนวคิดของการเก็บเงินด้วย 6 โหล แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป

แนวคิดของการเก็บเงินด้วย 6 โหล แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป

34 second read
ปิดความเห็น บน แนวคิดของการเก็บเงินด้วย 6 โหล แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป
0

สิ่งแรกที่สำคัญก่อนที่จะเริ่มต้นการออมนั้นคือการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

เพราะถ้าหากเรามัวแต่สนใจในเรื่องของการออมเงินจนไม่ได้มองถึงจุดอื่น เงินที่เก็บ

ออมไว้ ก็ต้องถูกใช้จ่ายออกไปอยู่ดี วันนี้ก็เลยขอหยิบเอาวิธีการบริหารรายได้แบบง่าย ๆ

ที่สามารถทำได้จริงแถมยังเป็นวิธีที่ช่วยบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีนี้เรียกว่า

” J A R S S y s t e m ”  เป็นหนึ่งในวิธีการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคิดค้นขึ้นโดย

T H a r v E k e r นักพูดและนักคิดทางด้านการเงินการลงทุน เจ้าของหนังสือเรื่อง

S e c r e ts o f t h e M i ll i o n a i r e Mi n d เ มื่ อ ปี 2007 ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและมี

ประสิทธิภาพมาก วิธีหนึ่งใจความสำคัญของทฤษฎีนี้คือการแบ่งรายได้ที่ได้รับทั้งหมด

ต่อเดือนออกเป็น 6 ส่วน โดย T H a r v E k er ไ ด้ใช้โหลเป็นสัญลักษณ์แทนใน

แต่ละส่วน และในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีเปอร์เซนต์ในการแบ่งรายได้ ที่แต กต่างกันดังนี้

โหลใบที่ 1 :

โหลเพื่อความจำเป็น

เงินในส่วนนี้เป็นเงินที่จะถูกแบ่งไว้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง  ค่าไฟ

ค่าน้ำ ค่าน้ำมัน ค่าผ่อนรถ และหนี้สินต่าง ๆ โดยคิดเป็น 55 %

ของรายได้ทั้งหมดที่มีนั่นเอง

โหลใบที่ 2 :

โหลเพื่อการออม

การวางแผนและตั้งเป้าหมายค่าใช้จ่ายในระยะยาว เช่น เบี้ ย

ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ซื้อบ้าน วางแผนแต่งงา นค่าเล่าเรียน

ของลูก ที่เป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้น เราควรจัดสรรเงิน 10% ของราย

ได้ทั้งหมดเพื่อเก็บออมไว้ใช้ตามแผนที่ได้วางไว้ หากคุณเก็บ

เงินได้อย่ างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้จ่าย

คุณจะสบายใจ เพราะมีเงินใช้จ่ายโดย ไม่ต้องไปหยิบยืมคนอื่นให้เป็นหนี้

โหลใบที่ 3 :

โหลเพื่อการแสวงหาความรู้

ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ ดังนั้นลองแบ่งเงินสัก

10 % ของรายได้ทั้งหมดผันเป็นเงินเพื่อการศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติม ซึ่งไม่จำเป็นต้องจำกั ดอยู่ที่การสมัครเรียนเท่านั้น แต่

ยังรวมถึงการซื้อหนังสือ การอบรมสัมมนา และการเข้าเวิร์กช็อป

ในสิ่งที่ตัวเองสนใจอีกด้วย

โหลใบที่ 4 :

โหลเพื่อการพักผ่อน

แบ่งเงิน 10 % ของรายได้ทั้งหมดในส่วนนี้ จะเป็นเงินที่นำไป

ใช้จ่ายส่วนตัวตามใจชอบ ซึ่งถือเป็นรางวัลสำหรับความเหนื่ อย

ย ากในการทำงานแต่ละเดือน เป็นเงินที่คุณจะสามารถนำไปใช้

ได้อย่ างอิสระ โดยไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลัง

โหลใบที่ 5 :

โหลเพื่อการลงทุน

เพื่อความมั่นคงทางการเงินย ามเกษียณ การลงทุนถือเป็นเรื่อง

สำคัญและขาดไม่ได้ โดยการลงทุนมีอยู่หลายรูปแบบให้เลือก

ตามความชอบ อาทิ กองทุนหุ้น/ประกันแบบสะสมทรัพย์/เงิน

ฝากด อกเบี้ ยสูง/สลากออมสิน /การซื้อสินทรัพย์เพื่อเก็งกำไร

เป็นต้น โดยคิดเป็น 10 % ของรายได้ทั้งหมด

โหลใบสุดท้าย :

โหลเพื่อการให้

การอยู่ร่วมกันในสังคมเราควรรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันด้วย

ฉะนั้น เราควรจัดสรรเงิน 5% ของรายได้ทั้งหมดเพื่อบริจาค

หรือให้การช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่าง ๆ รวมถึงซื้อของขวัญ

ให้กับ คนใกล้ชิดในโอกาสพิเศษ เป็นต้น

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In สาระน่ารู้
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …