Home ข้อคิด ให้กำลังใจ แนวคิด 14 ข้อของคนฉลาดหลักแหลม ใจเย็น ที่ใคร ๆ ก็ทำกัน

แนวคิด 14 ข้อของคนฉลาดหลักแหลม ใจเย็น ที่ใคร ๆ ก็ทำกัน

0 second read
ปิดความเห็น บน แนวคิด 14 ข้อของคนฉลาดหลักแหลม ใจเย็น ที่ใคร ๆ ก็ทำกัน
0

14 วิธีคิดของคนฉลาดใจเย็น ที่ใครๆ เขาก็ทำกัน

1 : เข้าหูซ้ายทะ ลุหุขวาบ้าง

อย่ าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเ พ ร า ะปกติแล้ว คำว่า ฟังหูซ้ายทะลุหูขวา นั้นเขาใช้เปรียบเปรยคนที่ฟังอะไรแล้วไม่สนใจ

ไม่ใส่ใจ ไม่รับความคิดใหม่ๆ เข้ามาแต่ตอนนี้ผมกำลังหมายถึง ถ้าเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วการฟังแบบเข้าหูซ้ายทะ

ลุหูขวา นั้นนับเป็นเรื่องที่ดี เ พ ร า ะจะทำให้เราไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ใครกล่าวมา

2 : สนทนาอย่ างมีสติ

ฟังอย่ างตั้งใจ ฟังโดยไม่คิดตัดสินคู่สนทนา เปลี่ยนสภาพตัวเองให้เป็นเหมือนภาชนะว่างเปล่าที่พร้อมรับฟังบุคคล

ตรงหน้าขณะที่เมื่อพูดก็ตระหนักถึงความงดงามของความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่สนทนาสื่อสารด้วยความรัก

ด้วยความหวังดี ด้วยใจที่อย ากจะสร้างสรรค์ความหมายดีๆ ระหว่างกัน

3 : เดินอย่ างมีสติ

เดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่ าง ขอบคุณร่างกายที่ยังมีกำลังมากพอให้สามารถเดินได้ขอบคุณ

ถนนหนทางที่สะดวกสบายมากพอจนเดินก้าวไปได้ และเดินด้วยใจกรุณาด้วยความรู้สึกว่า อย ากสร้างแต่รอย ย่ำ

อันงดงามให้กับโ ล กใบนี้

4 : ไม่หนี แต่ไม่ปะทะ

หากเราไม่สามารถ จะทำอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ แต่จะเก็บเอาไว้ก็กลัวจะกลายเป็นคนเก็บกดจะเดินหนี

ก็จะกลายเป็นคนไม่ยอมรับความจริงหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้คงต้องใช้สติที่รอบคอบตัดสินใจในการแก้ปัญหา รับฟัง

สิ่งที่ผู้อื่นว่ามาแล้วก็นำไปปรับปรุงในส่วนที่ไม่ดี หากแต่เป็นสิ่งที่เขาพูดพร่ำเพรื่อก็ไม่ต้องกังวลให้ เสีย เวลาเลิกคิด

ไปเลยไม่จำเป็นต้องไปต่อปากต่อคำด้วย เ พ ร า ะการทำเช่นนั้น ไม่ได้ส่งผลดีอะไรขึ้นมาเลย

5 : ทำงานอย่ างมีสติ

ท่ามกลางมรสุมงาน และการติดต่อผู้คนมากมายตลอดวัน เราก็สามารถ ฝึกสติรู้เนื้อรู้ตัวได้ง่ายๆ เพียงหลับตาลงหายใจ

เข้าและออกลึกๆ สัก 5 รอบลมหายใจ โดยให้สติตามลมหายใจ โดยไม่คิดเรื่องอื่น แล้วค่อยกลับไป โฟกัสกับงาน

ตรงหน้าใหม่อีกครั้ง

6 : ยิ้มเข้าไว้ยิ้มแห่งสย าม

รอยยิ้มสร้างโลกนี้ให้สดใสได้ เหมือนดังคำที่บอกว่า ถ้าคุณยิ้ม โลกก็จะยิ้มให้คุณเพียงแค่คุณไปไหนแล้ว มีแต่รอยยิ้ม

ให้คนรอบข้าง คนรอบข้างก็จะอารมณ์ดีขึ้นไปด้วย

7 : นับหนึ่งให้ถึงสิบ

เริ่มจากวิธีพื้นฐานอย่ างนับเลขในใจ เวลาที่เราโก รธใครให้ลองนับหนึ่งถึงสิบ หรือจะนับถึงร้อยถึงพันก็คงไม่มี

ใครว่าเ พ ร า ะการนับเลขจะส่งผลให้เรามีสม าธิ และยังได้มีเวลาไตร่ตรองคิดถึง สิ่งที่ผู้อื่นทำกับเรา และสิ่ง

ที่เรากำลังคิดจะทำด้วย

8 : รู้เขารู้เรา

บางครั้งแค่เราลองมองใส่ใจนิสัยของคนรอบข้างบ้าง ก็สามารถ ที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่ างไม่ ย ากเย็น

แต่เราจะต้องรู้จักระงับสติอารมณ์ของเราด้วยเ พ ร า ะเมื่อเราทราบแล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้หากเรารับนิสัยเขาไม่ได้

ก็ให้อยู่ห่างๆ เข้าไว้เป็นดีที่สุด จะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวกัน

9 : ฝึกส มาธิ

การฝึกสมาธิให้ใจสงบนั้นมีหลายรูปแบบ จะนั่งสมาธิหรือเดินสมาธิก็ได้ อย่ างที่ผมเคยเขียนในเล่มก่อนๆว่าเมื่อมีสมาธิ

ก็มีสติ เมื่อมีสติก็เกิดปัญญา เวลาเกิดปัญหาก็จะมีทางแก้ไข

10 : หายใจเข้าและออ กลึกๆ

การหายใจเข้าออกลึกๆ นานๆ จะทำให้เรา ได้มีสติยั้งคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และทำให้ร่างกายเราได้รับการผ่อนคลาย

จากลมหายใจที่รับเข้าและส่งออกดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปในช่วงเวลาที่มีอารมณ์โกรธ ลองหายใจลึกๆ

เข้า ออก อย่ างช้าๆ จะช่วยให้สถานการณ์รอบข้างดีขึ้น

11 : ปล่อยวางไม่ยึดติด

ปัญหาที่เกิดขึ้นนทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเ พ ร า ะคนเรามีอัตต ามากเกินไป หากเราลองเปลี่ยนความคิด ไม่ยึดติดกับ

ตัวตนแล้วลองคิดว่าสุดท้ายวันหนึ่งเราก็ต้อง แ ต กดับและสลายไป วนเวียนเป็นวัฏจักรเช่นนี้เรื่อยไปเ พ ร า ะฉะนั้น

ถ้าเรายอมรับกับวัฏจักรแห่งการเกิด ดับนี้แล้ว ไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็คงเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

12 : กินอย่ างมีสติ

บางครั้งเราก็ทานไปด้วยคุ ยโทรศัพท์ไปด้วย บางครั้งก็ทานไปด้วยดูจอทีวี จอมือถือไปด้วยแล้วครั้งสุดท้ายที่ทาน

อาหารทีละคำ รับรสชาติ แล้วขอบคุณอาหารในมื้อนั้น คือเมื่อไหร่กันหรือ

13 : รู้จักคำว่าขอโท ษ

หากเราทำผิด การใช้คำว่าขอโ ทษนั้น ถือเป็นเรื่องธรรมด าที่สุด ไม่ใช่เรื่องย ากเลย ถ้าเราจะต้องเอ่ยคำขอโทษ

เ พ ร า ะคำคำนี้ไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศ รีของเราตกต่ำลง หากแต่เป็นการรู้จักยอมรับ ในสิ่งที่ตนเองผิดต่างหากอีกทั้ง

ยังจะทำให้สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ คลี่คลายลงได้ อย่ างไรก็ตาม เราไม่ควรใช้คำขอโทษอย่ างพร่ำเพรื่อ

เ พ ร า ะจะทำให้ติดเป็นนิสัยที่ไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ระมัดระวัง

14 : คิดมากไปหรือเปล่า

อาการคิดมากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด โ ร คเครีย ดได้ ยิ่งอากาศร้อนๆ ยิ่งเหตุการณ์อะไรๆ ก็ไม่เป็นใจด้วยแล้วยิ่งทำ

ให้ร้อนรน เมื่อเกิดเรื่องก็จะยิ่งเก็บมาคิดจนไม่เป็นอันกินอันนอน ลองเปลี่ยนจากความคิดเรื่องแ ย่ ๆ เปลี่ยนเป็นคิด

เรื่องดีๆ บ้างเ พ ร า ะ ความคิดนั้นเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเรา ไม่เชื่อลองทำดู คิดดี ทำดี เท่านี้พอ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …