Home สาระน่ารู้ ในช่วงที่โรคโควิด-19แพร่ไปทั่วเราควรเลือกออกกำลังกายที่ไม่เสี่ยงติดเชื้อ

ในช่วงที่โรคโควิด-19แพร่ไปทั่วเราควรเลือกออกกำลังกายที่ไม่เสี่ยงติดเชื้อ

3 second read
ปิดความเห็น บน ในช่วงที่โรคโควิด-19แพร่ไปทั่วเราควรเลือกออกกำลังกายที่ไม่เสี่ยงติดเชื้อ
0

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่อยู่บ้านออกกำลังกายสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ควรเลือกประเภท

ที่ไม่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 หรือ โควิด-19 ประชาชนควรเลือกออกกำลังกายที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยมีคำแนะนำดังนี้

ออกกำลังกายง่ายๆ ที่บ้าน

สำหรับการออกกำลังกายที่บ้าน ควรเน้นความเหมาะสมตามบริบทของผู้ออกกำลังกาย อุปกรณ์ สถานที่

หากไม่มีอุปกรณ์หรือพื้นที่ อาจเลือกชนิดการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก เช่น

– การเดินเร็วรอบๆ บ้าน

– กระโดดเชือก

– เต้นแอร์โรบิก

– โยคะ

– ออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงแบบบอดี้เวท หรือเลือกใช้สิ่งของทดแทน เช่น

การยกน้ำหนักโดยใช้ขวดน้ำแทน

– ทำงานบ้าน

– เปิดคลิปออกกำลังกายออนไลน์ดูตัวอย่ างการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายในแต่ละครั้งขอให้ได้ถึงระดับที่เหนื่อยพอพูดเป็นประโยคสั้นๆ ได้ อย่ างน้อยสัปดาห์ละ

5 วัน วันละ 30 นาที ก็จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงจำเป็นต้องใช้สถานที่สาธารณะในการออกกำลังกายหาก

ใครที่พื้นที่ในบ้านเล็กเกินกว่าจะออกกำลังกาย หรือมีความจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องใช้

สถานที่สาธารณะในการออกกำลังกาย ควรปฏิบัติดังนี้

– รักษาระยะห่างบุคคล โดยเว้นระยะ 2 เมตร เพื่อลดการรับสัมผัสเชื้อโรคที่ลอยมากับเสมหะ น้ำลาย น้ำมูก

ของผู้อื่น หรือจากการจับต้องสัมผัสมือกับผู้อื่นแล้วมาสัมผัสหน้าตนเอง เป็นการนำเชื้อเข้าร่างกาย

– ลดการสัมผัสในจุดสัมผัสร่วมของอุปกรณ์ต่างๆ

– ควรทำความสะอาดมือ เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นประจำ ด้วยน้ำย าทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กำจัดเชื้อ เช่น

น้ำสบู่ แอลกอฮอล์ 70%

– หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดหรืออยู่ในที่มีคนหนาแน่น

– ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

– ระวังการใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ตา ปาก ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ยังขอเตือนทุกคนเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกคนตระหนักให้มากเมื่อออกจากบ้าน เ พ ร า ะมีโอกาสไป

จั บ ต้ องของสัมผัสร่วม เช่น ลิฟต์ ราวบันได หรือต้องไปใกล้กับคนอื่น ทำให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น

การออกกำลังกายในบ้านหรือลานบ้านส่วนตัว จะเป็นทางเลือกที่นับว่าปลอดภัย และถือว่าได้ปฏิบัติตาม

แนวทางประเทศที่กำลังรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อันเป็นวาระสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน

ปฏิบัติอย่ างจริงจัง จึงจะลดความรุนแรงภัยจากโควิด-19 ให้อยู่ในระดับจัดการได้ ด้วยกำลังบุคลากร

ทางการแพทย์ที่ล้วนรับภาระหนักเพื่อทุกคนในขณะนี้

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In สาระน่ารู้
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …