Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่เราลำบากบางทีสิ่งที่การก็คงเป็นแค่ใครสักคนมาให้กำลังใจ

ในช่วงเวลาที่เราลำบากบางทีสิ่งที่การก็คงเป็นแค่ใครสักคนมาให้กำลังใจ

11 second read
ปิดความเห็น บน ในช่วงเวลาที่เราลำบากบางทีสิ่งที่การก็คงเป็นแค่ใครสักคนมาให้กำลังใจ
0

ในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญความย  ากลำบาก บางทีสิ่งที่เราต้องการ ก็คงเป็นแค่ใคร สักคน มาให้กำลังใจและบอกว่าเรานั้น

เข้มแข็งพอ ที่ จะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ คนที่มาช่วยปลอบประโลม และ ทำให้ใจเย็นลงเพื่อให้เราต่อสู้กับปัญหาที่อยู่

ตรงหน้าต่อไปได้ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เราเพียงคนเดียวที่กำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้ เ พ ร า ะไม่ว่าใคร ๆ ก็ต้องเจอช่วงเวลาแสน

ย ากลำบากกันทั้งนั้น การงานอาจจะไม่เป็นดั่งใจ อาจจะเพิ่งเลิกกับแฟน ล้มเหลวกับอะไรบางอย่ าง หรือแม้แต่โดนคนที่ไว้ใจ

ตลบหลัง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม…จงจำไว้ว่าเรายังมีพื้นที่ให้กับความหวังของเราเสมอ และเราจะกลับมาสู่เส้นทางปกติสุขที่

เราเคยก้าวเดินได้โดยเร็วที่สุดและนี่คือ 8 สุดยอดคำคม ที่จะช่วยให้คุณมีกำลังใจเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต

ณ ตอนนี้

1 : จงอยู่กับปัจจุบัน

“ในปีหนึ่ง ๆ นั้นมีเพียงสองวันเท่านั้นที่เป็นวันที่เราไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จเลย วันแรกเรียกว่า เมื่อวาน และวันที่สองเรียกว่า

พรุ่งนี้ แต่วันนี้คือวันที่เราควรจะมอบความรัก ควรจะเชื่อมั่น ควรจะลงมือทำ และควรจะใช้ชีวิตอยู่ให้มากที่สุด” — ดาไล ลามะ

(DALAI LAMA) คำพูดนี้เป็นขององค์ดาไล ลามะ ซึ่งบ่งบอกถึงชีวิตของคนเราได้เป็นอย่ างดี คุณมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่

ในอดีตหรืออนาคต ลองคิดดูหน่อยสิว่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดได้ไหม? คำตอบก็

คือไม่ และไม่มีใครที่ทำได้ด้วย เราควรลืมเรื่องราวในอดีต และมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองในปัจจุบันเสียจะดีกว่า

2 : อย่ าหลงลืมคุณค่าในตัวเอง

“คนทุกคนคืออัจฉริยะ แต่ถ้าคุณตัดสินปลาจากความสามารถในการปีนต้นไม้ มันก็จะเชื่อว่าตัวเองโง่ไปตลอดชั่วชีวิตของมัน”

— อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (ALBERT EINSTEIN) คำพูดนี้ ของไอน์สไตน์ เป็นคำพูดที่ลึกซึ้ง และ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

บางครั้งเรารู้สึกแย่กับคนที่พย าย ามตัดสินเรา และนำพาเราไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมกับตัวตนของเราเอง และเราก็จะเริ่มคิด

ว่าตัวเองนั้นไร้ค่าแต่ว่านั่นไม่ใช่ความจริงเราทุกคนต่างมีพรสวรรค์ที่เราก็มองข้ามมันไปเ พ ร า ะกลัวว่าจะถูกสบประมาทและ

ถูกเมินเฉย อย่ าให้ตัวเองต้องใช้ชีวิตจากมุมมองหรือความคิดเห็นของคนอื่น จงรู้ว่าตัวเองนั้นมีศักยภาพในเรื่องอะไรบ้าง

3 : ทุกสิ่งที่คุณคิดล้วนเป็นไปได้

“ทุก ๆ ครั้งที่คุณพูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเชื่อมั่น คุณเป็นคนแรกที่ได้ยินมัน มันสื่อให้ตัวคุณเองและคนอื่น ๆ เห็นว่าสิ่งที่

คุณคิดนั้นเป็นไปได้ จงอย่ าปิดกั้นตัวเอง” — โอปราห์ วินฟรีย์ (OPRAH WINFREY)หลาย ๆ ครั้งเรามักจะยอมแพ้กับความ

ฝันและความปราถนาของตัวเอง เพียงเ พ ร า ะว่าเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ เราต้องเชื่อมั่นในตัวเอง และบอกกับตัวเองว่าเรา

สามารถทำได้ และสิ่งต่างๆ ล้วนเป็นไปได้ อย่ าหวาดกลัวความล้มเหลว แต่จงต้อนรับมันด้วยจิตใจอันมั่นคง

4 : อย่ าหยุดพัฒนา

“แม้ว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทางที่เหมาะสม แต่คุณจะถูกแซงไปได้ถ้ามัวแต่นั่งพัก” — วิล โรเจอร์ส (WILL ROGERS) น้ำที่

อยู่นิ่งนั้นไม่ต่างอะไรจากน้ำขัง น้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ คือ น้ำที่ไหลไปเรื่อย ๆ เช่น เดียวกันกับตัวคุณ ถ้าอย าก ประสบ

ความสำเร็จคุณก็ต้องอย่ าหยุดพัฒนาตัวเอง และก้าวต่อไปข้างหน้า อย่ าปล่อยให้ความย ากลำบากมาทำให้คุณเดินช้าลง

แล้วมัวแต่รอคอยปาฏิหาริย์ ถ้าคุณกำลังไปได้สวยในเส้นทางนี้มันก็จะไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้หรอก

5 : เลือกคนที่ดีเข้ามาในชีวิต

“ผมจะไม่ยอมให้ใครเดินผ่านจิตใจของผมโดยที่เท้าของเขาเหล่านั้นยังสกปรก” — มหาตะมะ คานธี (MAHATMA GANDHI)

ทุก ๆ การกระทำในชีวิตของเรานั้นล้วนถูกควบคุมจากจิตใจของเรา มันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ไม่ใช่

ทุกคนที่อยู่รอบกายเราจะช่วยให้เราก้าวหน้า และคุณอาจจะเจอคนที่คอยแต่ละส่งความคิดด้านลบให้กับคุณ แต่มันก็อยู่ที่คุณ

ด้วยว่าจะยอมให้คนประเภทไหนเข้ามาในชีวิต ถ้าคุณสามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้ ก็ไม่มีใครหรือสิ่งไหนมาทำให้

คุณไขว้เขวได้หรอก

6 : ความย ากลำบากเป็นแค่บททดสอบ

“หนทางที่ดูเหมือนจะย ากลำบาก มักจะมีพรอันประเสิรฐซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ” — ออสการ์ ไวลด์ (OSCAR WILD) ช่วงเวลาที่

ย ากลำบากนั้นมักจะมีเล่ห์เหลี่ยมเล่นกับความรู้สึกเราอยู่เสมอ มันทำให้คุณเชื่อไปแล้วว่าจะไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เรา

มักจะไม่ตระหนักเลยว่าการต่อสู้ในวันนี้จะทำให้วันพรุ่งนี้ดีขึ้นความย ากลำบากนั้นไม่ใช่สิ่งคงทนถาวร ถ้าคุณตัดสินใจต่อสู้เพื่อ

เปลี่ยนแปลงความลำบากเหล่านั้นล่ะก็ แม้แต่พระเจ้าก็ต้องเข้าข้างคุณอย่ างแน่นอน

7 : คนเราเลือกที่จะเป็นได้เสมอ

“โชคชะตาได้กำหนดให้คุณเป็นคนเลือกในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น” — ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน (RALPH WALDO

EMERSON) สิ่งที่เราเป็นมักมาจากการที่เราได้รับอิทธิพลต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อนฝูง

หรือที่ทำงานต่าง ๆ ซึ่งหากว่าคุณต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ มีทัศนคติหรือมุมมองแนวคิดที่ดีขึ้นกว่าเดิม คุณก็ต้อง

เข้าหาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จที่คุณต้องการ เช่น ถ้าคุณอย ากเป็นนักเขียนที่เก่ง คุณก็ต้องขวนขวายเพื่อ

เข้าหาองค์ความรู้ด้านการเขียน และเข้าหาคนที่มีความสามารถด้านการเขียน เพื่อเรียนรู้แนวคิด มุมมอง และทัศนคติ

เหล่านั้นจากคนที่เก่งกว่าคุณ คุณถึงจะพัฒนาเป็นคนที่คุณวาดฝันไว้ได้นั่นเอง

8 : ยิ่งมีเรื่องวุ่นวาย ยิ่งต้องใจเย็น

“ท่ามกลางความวุ่นวายโกลาหล จงทำให้จิตใจของคุณสงบนิ่ง” — ดีพัค โชปรา (DEEPAK CHOPRA) คำพูดนี้เป็นคำพูด

ที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนสรุปของบทความนี้ มันอาจจะทำให้คุณมองปัญหาต่างๆ เปลี่ยนไปเลยก็ได้ มีหลายสิ่งหลายอย่ างที่จะ

ทำให้คุณล้มลง มีหลายปัญหาที่คุณแก้ไขมันไม่ได้สักที และดูเหมือนว่าคุณควบคุมมันไม่ได้เลย เวลาแบบนี้มันย ากที่จะใจ

เย็น แต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะทำใจให้สงบนิ่งท่ามกลางความวุ่นวาย คุณคือผู้ชนะ แค่คุณสงบนิ่งคุณก็ชนะไปครึ่งนึงแล้วล่ะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …