Home ข้อคิด ให้กำลังใจ อย่ ามองว่าเขาสูงหรือต่ำควรมองที่การกระทำสูงต่ำมันอยู่ที่จิตใจ

อย่ ามองว่าเขาสูงหรือต่ำควรมองที่การกระทำสูงต่ำมันอยู่ที่จิตใจ

0 second read
ปิดความเห็น บน อย่ ามองว่าเขาสูงหรือต่ำควรมองที่การกระทำสูงต่ำมันอยู่ที่จิตใจ
0

คนเราในยุคนี้การมีเงินเป็นเรื่องที่สำคัญและทุกคนต้องการมากที่สุด แต่ก็ใช่ว่า มีเงินแล้วเราจะดูดีจะดูรวย และอยู่เหนือ

คนที่เขาไม่มีเขาเลยมีคำพูดที่ว่า “ก า ร มี เ งิ น ก็ไม่ได้ช่วยยกระดับให้ดูดีขึ้น” “มีเงินอย่ างเดียว”ไม่ได้ ยกระดับให้ดูดี

แต่การมีม ารย าทที่ดีมันดูดียิ่งกว่ามีเงินจะจนจะรวยก็คนนะมีจิตใจเหมือนกันแค่เรามีไม่เท่ากันไม่ได้หมายความว่าค่า

ความเป็นคนจะไม่เท่ากันเป็นหนึ่ง คนที่ให้ค่าของคนจากการกระทำจะรวยหรือจนก็เป็นคนเหมือนกันอย่ าเปรียบเทียบ

อย่ าไปมองว่าเขาสูงหรือต่ำควรมองที่การกระทำ เ พ ร า ะสูงต่ำมันอยู่ที่จิตใจ “ความน่านับถือ” มิได้ขึ้นอยู่กับ“อายุ” หรือ

“ ตำแหน่ง ” แต่ขึ้นอยู่กับ “ ค ว า ม คิ ด ” “คำพูด”และ “ ก า ร ก ร ะ ทำ ” ที่เต็มเปี่ยมด้วย ข้อคิดดีๆ จากการพบปะ

สังสรรค์กับมิตรสหาย

คนแรก

ขับรถหรูราคา 3 ล้าน เขาเป็นหนี้แบงค์ 12 ล้านชีวิตของเขา อยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับการเสียชีวิต

คนที่สอง

ขับยนต์ธรรมดา ราคา 7 แสนเขากู้แบงค์มาผ่อนบ้าน ราคา 2 ล้านชีวิตของเขา มักมีเรื่องให้กลุ้ มใจอยู่เสมอ

คนที่สาม

ขี่มอเตอร์ไซค์ราคา 5 หมื่นเขามีเงินฝากแบงค์ 7 แสน ชีวิตแม้จะราบรื่น แต่ก็รู้สึกว่างเปล่า ไ ร้ ส า ร ะ

เมื่อทั้ง 3 คนมาเจอกัน

คนขี่มอเตอร์ไซค์ อิ จฉ า คนขับรถยนต์ คนขับรถยนต์ อิจฉาคนขับรถหรูคนขับรถหรู อิจฉาคนขี่มอเตอร์ไซค์ นี่คือ “ความ

เป็นจริงของสังคม” ที่แต่ละคน ต่างเป็นท าสของเงินทอง และโช คชะต า แมว ชอบกินปลา แต่กลับว่ายน้ำไม่เป็น ปลา

ชอบกินไ ส้ เ ดื อ น แต่ก็ไม่สามารถขึ้นบกมาขุดไ ส้ เ ดื อ นได้เรื่องใหญ่สักเท่าใดของวันนี้ถึงพรุ่งนี้..ก็กลายเป็นเรื่องเล็ ก

จิ๊ บจ๊ อ ย เรื่องใหญ่สักเท่าใดของปีนี้ถึงปีหน้า..ก็กลายเป็นนิท านอย่ างมากพวกเราก็เป็นเพียงแค่คนที่มี “นิท าน” ใว้เล่า

ให้คนอื่นฟังชีวิตก็มีเพียงเท่านี้จงทำดีไว้เมื่อเสียชีวิต ไปเราจะปลื้ มใจในวันจากลา “ชีวิต คนเราก็เท่านี้ มีทั้งดี ไม่ดี ก็เท่านั้น

มีสุข ทุ กข์ค ลุ กเ ค ล้ ากันทุกวันผสมกันเป็นเรื่องราวกล่าวข านมา เรื่องเล็ก ใหญ่ใช่ปัญหาอุปสร รคขอจงหนักแน่น อดทด

และฟั นฝ่ า สุดท้ายสิ่งที่หวังประดังมา คือของขวัญล้ำค่า น่าภูมิใจ..”

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …