Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ความรักไม่ใช่แค่ให้อย่ างเดียวต้องรับด้วยในโลกนี้นั้นไม่มีอะไรแน่นอน

ความรักไม่ใช่แค่ให้อย่ างเดียวต้องรับด้วยในโลกนี้นั้นไม่มีอะไรแน่นอน

0 second read
ปิดความเห็น บน ความรักไม่ใช่แค่ให้อย่ างเดียวต้องรับด้วยในโลกนี้นั้นไม่มีอะไรแน่นอน
0

ความรัก คืออะไร? หลายคนสามารถตอบคำถามนี้ได้ โดยใช้ “หัวใจ” สัมผัสกับคำ ๆ นี้ และมีหลายคนเชื่อว่า ความรัก คือ การให้

ที่ยิ่งให้มากก็ยิ่งได้รับผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวเองมากตามไปด้วย โดยเราอาจลืมไปว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน บางทีเราอาจจะได้

เท่ากับสิ่งที่เราให้ไปหรือบางครั้งเราก็อาจไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลย นั่นเ พ ร า ะความรักไม่ใช่คือการให้ เพียงอย่ างเดียว

แต่ควรจะเป็น ผู้รับ จากฝ่ายตรงข้ามด้วยหากว่าฝ่ายตรงข้าม ไม่ยอมให้เราเป็นผู้รับเลย วันหนึ่งเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่า ความรัก

ของเราไม่ใช่ รักแท้ ไม่ใช่ รักทน แต่เป็นการทนรักจนวันใดที่ความรักและความอดทนของเราสูญสลายไปแล้ว สุดท้ายก็จะกลาย

เป็นความเสียใจ ที่ต้องเดินจากกันแต่อย่ างน้อยก็ทำให้เรารู้จักกับบทเรียนอีกหนึ่งบทของชีวิต และรู้ว่าสิ่งที่เราทุ่มเทอยู่นั้นไม่ใช่

“รักแท้” ที่เราตามหาอย่ ากอดฉัน ในวันที่ฉันไม่รู้สึก เ พ ร า ะมันสายเกินไปแล้วสะกดคำว่า “สายเกินไป” เป็นไหมคนบางคนใช้

ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับความเ จ็ บ ป ว ดโดยที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้คนเหล่านั้นมักจะโทษฟ้าดินโทษโชคชะตาที่ทำให้เขา

ต้องทนทุกข์ท ร ม า นแต่กลับไม่เคยโทษการกระทำของตัวเองเลยหากวันนี้เราเป็นฝ่ายทำเ ล ว ทำไม่ดีกับใครจงรีบขอโทษและ

กลับตัวเสีย ทำดีกับเขาให้มากๆหากวันนี้ทำให้ใครเสียน้ำตาจงกล้าที่จะขอโทษ และยอมรับในความผิดนั้นเสียจงลุกขึ้นแล้วบอก

กับเขาว่า จะไม่ทำให้ร้องไห้อีกหากวันนี้ทำให้ใครผิดหวังในตัวเราจงลบความคิดไม่เอาไหนออกจากชีวิตไปเสีย อย่ าปล่อยให้

เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์โดยที่เราไม่เร่งแก้ไข หรือปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเ พ ร า ะเวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจสาย

เกินไปแล้วตอนที่ฉันจากโลกใ บนี้ ไปแล้วอย่ ากอดฉัน เ พ ร า ะฉันไม่รู้สึกไม่ต้องเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้เ พ ร า ะ…ฉันไม่ได้

ใช้แล้วอย่ าตอบคำถามที่ฉันเคยอย ากรู้เ พ ร า ะฉันไม่ได้ยินแล้วอย่ าบอกว่า.. ขอโทษเ พ ร า ะฉันตื่นขึ้นมาให้อภัยเธอไม่ได้

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …